Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20987cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005262331.10.2021ČlankiSlovenijakazenski postopek - COVID-19 - tek rokov - nujna zadeva - dostop do sodišč - načelo neposrednosti - javnost sojenja

Koronavirus in kazenski postopek

VS0005221728.10.2021ČlankiSlovenijavarstvo pravic - pravice izdelovalca podatkovne baze - podatkovna baza

Kršitev pravic izdelovalcev podatkovnih baz

VS0005062328.10.2021ČlankiSlovenijanasilje v družini - prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi - pravica do izjave - pravica do kontradiktornega postopka - podaljšanje ukrepa - presoja ustavnosti zakona

Zelo restriktivno glede pravice do izjave domnevnih družinskih nasilnežev

VS0005164825.10.2021ČlankiHrvaškaelektronske komunikacije - mediji - elektronska publikacija - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - varstvo mladoletnih otrok - sprememba zakona - hrvaško pravo

Novi Zakon o elektroničkim medijima

(Novi Zakon o elektronskih medijih)

VS0005165025.10.2021ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - dokazni postopek - dokazna sredstva - zaslišanje priče - priča vabljenje priče - odklonitev pričanja - soočenje prič - pravica do povrnitve stroškov - hrvaško pravo

Svjedoci kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru

(Priče kot dokazno sredstvo pri davčnem nadzoru)

VS0005165125.10.2021ČlankiHrvaškamalomarno zdravljenje - telesna celovitost - pravica do povrnitve škode - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Zaštita tjelesnog integriteta i zdravstvena zaštita pri nesavjesnom liječenju

(Varovanje telesne celovitosti in zdravstveno varstvo v primeru malomarnega zdravljenja)

VS0005163818.10.2021ČlankiHrvaškavolonterstvo - sprememba zakonodaje - temeljna načela - hrvaško pravo

Novela Zakona o volonterstvu

(Novela Zakona o prostovoljstvu)

VS0005163618.10.2021ČlankiHrvaškaupravni spor - sprememba procesne zakonodaje - vložitev tožbe - elektronsko poslovanje - zaslišanje preko videokonference - hrvaško pravo

Novela Zakona o upravnim sporovima

(Novela Zakona o upravnem sporu)

VS0005164418.10.2021ČlankiHrvaškavrednotenje nepremičnin - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - poseg v ustavne pravice posameznika - tehtanje pravic - javni interes - skladnost z ustavo - hrvaško pravo

Ocjena Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

(Presoja Ustavnega sodišča o ustavnosti Zakona o vrednotenju nepremičnin)

VS0005163718.10.2021ČlankiHrvaškadelovno razmerje - prepoved diskriminacije - načelo enakosti - pogodba o zaposlitvi za določen čas - veriženje pogodb - starostna upokojitev - soglasje delodajalca - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi - odškodnina zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi - kaznovalna funkcija - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - sodna praksa Sodišča EU

Odluke Suda EU o diskriminaciji u radnim odnosima (2. dio)

(Odločbe Sodišča EU o diskriminaciji v delovnih razmerjih (2. del))

VS0005164018.10.2021ČlankiHrvaškaizvršba - izvršilni naslov - zadolžnica - zaseg - obstoj izvršilnega naslova - pravni interes za tožbo - pravni interes za dajatveno tožbo - hrvaško pravo

Pravni interes kod kondemnatorne tužbe

(Pravni interes za dajatveno tožbo)

VS0005164318.10.2021ČlankiHrvaškaBruseljska uredba - mednarodna pristojnost sodišč - potrošniška pogodba - pojem potrošnika - hrvaško pravo - sodna praksa Sodišča EU

Posebna nadležnost za potrošačke ugovore kroz praksu Suda EU

(Posebna pristojnost za potrošniške pogodbe po sodni praksi Sodišča EU)

VS0005133515.10.2021ČlankiSlovenijastavbna pravica - imetnik stavbne pravice - povračilo vlaganj - prenehanje stavbne pravice - nadomestilo za stavbno pravico - tržna vrednost nepremičnine - investicijska vlaganja - začetek stečajnega postopka

Povračilo vlaganj imetniku stavbne pravice

VS0005143415.10.2021ČlankiSlovenijadružba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - položaj pridobitelja poslovnega deleža - družbenik družbe z omejeno odgovornostjo - vpis v sodni register - konstitutivnost vpisa v sodni register - deklaratornost vpisa v sodni register - objava sklica skupščine - zloraba pravice - korporacijske pravice

Položaj pridobitelja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo v novejši sodni praksi

VS0005143515.10.2021ČlankiSlovenijanajem poslovnega prostora - najemna pogodba - obveznosti najemodajalca - odgovornost za stvarne napake - pravice in obveznosti najemnika - pravne napake - prenehanje najemnega razmerja - odpoved najemne pogodbe - odstop od najemne pogodbe iz krivdnih razlogov - sprememba lastnika - vrnitev poslovnih prostorov

Najemna razmerja za poslovne prostore po novem

VS0005062415.10.2021ČlankiSlovenijadelo v splošno korist - postopek o prekršku - kazenski postopek - načelo enakosti - kazenske sankcije - nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnostiNačelo enakosti, delo v splošno korist in 19.a člen ZP-1
VS0005002015.10.2021ČlankiSlovenijajavna naročila - predlog normativne spremembe - sprememba zakonodaje - postopek s pogajanji brez predhodne objave - načelo transparentnosti - sodna praksa Sodišča EU - neprava retroakrivnost

ZJN-3C - še ena nepremišljena, politično všečna novela

VS0005162811.10.2021ČlankiHrvaškavečstanovanjska stavba - ogrevanje - skupna kotlovnica več objektov - soglasje solastnikov - posel, ki presega posle rednega upravljanja - hrvaško pravo

Uz Zakon o tržištu toplinske energije suglasnost suvlasnika potrebna za izdvajanje zgrade iz toplinskog sustava

(Po Zakonu o trgu toplotne energije je za izključitev stavbe iz sistema toplotnega ogrevanja potrebno soglasje solastnikov)

VS0005163011.10.2021ČlankiHrvaškaupravno pravo - izvajanje javnopravnih nalog - sodno varstvo pravic - pravica do dostopa do informacij javnega značaja - mnenje - uporaba določil zakona - hrvaško pravo

Tri vrste obavješćivanja u području upravnog prava

(Tri vrste informacij s področja upravnega prava)

VS0005163511.10.2021ČlankiHrvaškadelovna razmerja - prepoved diskriminacije - enako obravnavanje - porodniški dopust - očetovski dopust - vrnitev na delovno mesto - poskusno delo - ohranitev pridobljenih pravic - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Odluke Suda EU o diskriminaciji u radnim odnosima

(Odločbe Sodišča EU o diskriminaciji v delovnih razmerjih)

Izberi vse|Izvozi izbrane