Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20987cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005280917.01.2022ČlankiHrvaškaobvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil - regresna pravica zavarovalnice - pravna narava - regresni zahtevek zavarovalnice (subrogacija) - izguba zavarovalnih pravic - zastaranje regresne terjatve zavarovalnice - hrvaško pravo

Pravo regresa osiguratelja u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti

(Regresna pravica zavarovalnice pri obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti)

VS0005739217.01.2022ČlankiHrvaškakaznivo dejanje v okviru športne igre - COVID-19 - računalniške igre - pravila igre - pravno varstvo - goljufija - doping - stava - Hrvaška

Kaznenopravni izazovi razvoja e-sporta

(Kazenskopravni izzivi razvoja e-športa)

VS0005411113.01.2022ČlankiSlovenijaizločitev nedovoljenih dokazov - sodba vrhovnega sodišča - sadež zastrupljenega drevesa - doktrina neizogibnega odkritja - Združene države Amerike (ZDA) - Velika Britanija - poštenost postopka - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Balkanski bojevnik in neizogibno odkritje

VS0005482313.01.2022ČlankiSlovenijasolastnina - oddaja stanovanja v najem - najemna pogodba - posel rednega upravljanja - dejanska etažna lastnina - soglasje solastnika

Soglasje solastnikov kot pogoj dopustnosti oddaje stanovanja v najem

VS0005481913.01.2022ČlankiSlovenijaukrepi za varstvo koristi otroka - Center za socialno delo (CSD) - pristojnost sodišča - pravni učinek odločb - nadomestitev odločbe - namestitev otroka v rejniško družino - podaljšanje rejništvaPredhodno obdobje se izteka
VS0005275903.01.2022ČlankiHrvaškadigitalni trg - dobava blaga oz. oprava storitev - sklenitev pogodbe - neizpolnitev ali nepravilna izpolnitev pogodbe - varstvo potrošnikov - zahteva za izpolnitev obveznosti - znižanje kupnine - razveza (razdrtje) pogodbe zaradi neizpolnitve - sprememba pogodbe - hrvaško pravo

Uređenje ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga

(Sklepanje pogodb o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev)

VS0005280303.01.2022ČlankiHrvaškaprepoved anatocizma - izjeme od prepovedi anatocizma - pogodbene obresti - zamudne obresti - obrestne obresti (procesne obresti) - procesne zamudne obresti - hrvaško pravo

Iznimke od zabrane naplaćivanja kamata na kamate (anatocizam)

(Izjeme od prepovedi obrestovanja obresti (anatocizem))

VS0005280403.01.2022ČlankiHrvaškadelovno razmerje - avtorsko delo nastalo v delovnem razmerju - avtorsko delo iz delovnega razmerja - javni uslužbenec - hrvaško pravo

Autorska djela stvorena u radnom odnosu

(Avtorska dela, nastala v delovnem razmerju)

VS0005341931.12.2021ČlankiSlovenijapredlog za predhodno odločanje SEU - predlog za postavitev vprašanja za predhodno odločanje - doktrina acte clair - prekinitev postopka - procesni sklep - pravica do posebne pritožbe - vprašanje za predhodno odločanjeMetodologija priprave predloga za predhodno odločanje pred Sodiščem Evropske Unije
VS0005341731.12.2021ČlankiSlovenijadavki - tožba v upravnem sporu - sporno dejansko stanje - presoja dejanskega stanja - izvedba dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov - kriteriji za zavrnitev dokaznih predlogov - načelo kontradiktornosti - vročitev listin

Presoja dejanskega stanja v upravnem sporu v davčnih zadevah

VS0005338431.12.2021ČlankiBosna in Hercegovinanasilje nad ženskami - nasilje v družini - pravo BiH - Istanbulska konvencija - kaznivo dejanje ogrožanja varnosti - kaznivo dejanje zalezovanja - kaznivo dejanje nasilja v družini - prekinitev nosečnosti - spolno nasilje - hitrost postopka

Usklađenost krivičnog zakonodavstva Federacije BIH sa poglavjima V i VI Konvncije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici uz osvrt na relevantne odredbe Krivičnog zakonika Republike Srbske

(Usklajenost kazenske zakonodaje Federacije BIH s poglavjema V in VI Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini s sklicevanjem na pomembne določbe Kazenskega zakonika Republike Srbske)

VS0005254831.12.2021ČlankiSlovenijaprekršek - odvzem predmetov - sankcija za prekršek - varnostni ukrep - obvezen odvzem predmetov - fakultativni odvzem predmetov - zaseg predmeta - hramba predmetov - pooblastila - pristojnost sodišča - zaseg motornega vozila - odvzem motornega vozila - poseg v zasebno lastnino - sorazmernost ukrepa - praksa Vrhovnega sodišča - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Odvzem vozila oziroma predmetov

VS0005599531.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - udeleženci postopka - formalni udeleženci postopka - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka - pravice udeležencev postopka - materialni udeleženci nepravdnega postopka - udeležba svojcev - prijava udeležbe - izbira skrbnika

Udeleženci v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005599831.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odločba o imenovanju skrbnika - naloge skrbnika - izrek odločbe

Izrek odločbe o postavitvi pod skrbništvo

VS0005599631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - vloga centra za socialno delo - pristojnost centra za socialno delo - vloga sodišča - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka

Vloga centra za socialno delo v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005599431.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - varovanje pravic in koristi - skrbnik za poseben primer - odločba o imenovanju skrbnika - milejši ukrepRazmerje med skrbništvom za odrasle osebe in med skrbnikom za posebni primer
VS0005599731.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - potek postopka - predhodni preizkus predloga - uvedba postopka - sklep o postavitvi začasnega zastopnika - vročitev predloga - dokaz z izvedencem - nesuspenzivnost pritožbe - začetek postopka po uradni dolžnosti

Shema postopka postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005598631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odvzem poslovne sposobnosti - postavitev skrbnika - načelo sorazmernosti - naloge skrbnika - odločba o imenovanju skrbnika - procesna sposobnost - izbira skrbnika

Skrbništvo za odrasle osebe

VS0005598931.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - uporaba zakona - prehodne določbe - učinek pravnomočnosti - odvzem poslovne sposobnosti - prenehanje skrbništva - razrešitev skrbnika - podaljšanje roditeljske pravice

Prehod v novo ureditev skrbništva za odrasle osebe

VS0005569531.12.2021ČlankiSlovenijanačelo zakonitosti - kazensko pravo - kazenske sankcije

The closure of systems of penal sanction norms as systems of constitutive rules

(Zapora sistemov norm kazenskopravnih sankcij kot sistemov konstitutivnih pravil)

Izberi vse|Izvozi izbrane