Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20857cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005169515.11.2021ČlankiHrvaškastroški postopka - sodna praksa Ustavnega sodišča - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - načelo uspeha v postopku - pravica do dostopa do sodišča - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Troškovi postupka u praksi Ustavnog suda

(Stroški postopka v praksi Ustavnega sodišča)

VS0005165815.11.2021ČlankiHrvaškastanovanjska stavba - elektronska komunikacijska infrastruktura - izvedba instalacijskih del - hrvaško pravo

Otvorena pitanja provođenja elektroničke komunikacijske intrastrukture kroz stambene zgrade

(Odprta vprašanja izvedbe elektronske komunikacijske intrastrukture skozi stanovanjske stavbe)

VS0005169615.11.2021ČlankiHrvaškalastne delnice - pridobitev lastnih delnic - lastni poslovni delež družbe - pridobitev lastnih poslovnih deležev - mirovanje pravic - davki - javna objava podatkov - hrvaško pravo

Transakcije vlastitim dionicama i udjelima

(Transakcije z lastnimi delnicami in deleži)

VS0005169715.11.2021ČlankiHrvaškaelektronska publikacija - ponudnik - odškodninska odgovornost - ekskulpacija odgovornosti - svoboda izražanja - odgovornost za prekršek - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija za sadržaje koje kreiraju korisnici

(Odgovornost ponudnikov elektronskih publikacij za vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki)

VS0005162111.11.2021ČlankiSlovenijaprosilec za mednarodno zaščito - postopek izročitve - začasni izročitveni pripor - trajanje pripora - hitrost postopka - upravni postopek - kazenski postopek - odločba Ustavnega sodišča - diskrecijska klavzula

Prosilci za mednarodno zaščito med Scilo in Karibdo slovenske zakonodaje

VS0005166911.11.2021ČlankiSlovenijaspolno nasilje - kaznivo dejanje posilstva - kaznivo dejanje spolnega nasilja - spolna zloraba slabotne osebe - sprememba kazenskega zakona - zgodovinski razvoj

Vpliv položaja ženske v družbi na redefinicijo spolnega nasilja v kazenskem pravu

VS0005243109.11.2021ČlankiBosna in Hercegovinaprodajna pogodba - odstop od ponudbe - določitev cene - izjava o sprejemu ponudbe - obvezna prevzemna ponudba - razlaga pogodbe - pravna sredstva

Neutralni karakter Konvencije o međunarodnoj prodaji robe

(Nevtralni značaj Konvencije o mednarodni prodaji blaga)

VS0005165608.11.2021ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - zavarovanje vrednosti premoženja - določitev zavarovalne vrednosti predmeta zavarovanja - razlaga določb zakona - hrvaško pravo

Tko je u pravu - osiguratelji ili aktualna upravnosudska praksa?

(Kdo ima prav - zavarovalnice ali aktualna upravnosodna praksa?)

VS0005165708.11.2021ČlankiHrvaškaneprofitna organizacija - odgovornost pravne osebe za kaznivo dejanje - hrvaško pravo

Odgovornost neprofitnih organizacija za kaznena djela

(Odgovornost neprofitnih organizacij za kazniva dejanja)

VS0005165508.11.2021ČlankiHrvaškapokojninsko zavarovanje - odvetništvo - status zavarovanca - dodatno delo - delovno razmerje - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Svojstvo osiguranika na temelju rada u samostalnoj odvjetničkoj djelatnosti i u radnom odnosu

(Status zavarovanca na podlagi dela v samostojnem odvetništvu in v delovnem razmerju)

VS0005165201.11.2021ČlankiHrvaškaavtorske pravice - avtorsko delo - pravica distribuiranja - javna priobčitev avtorskega dela - javno oddajanje - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - sprememba zakona - hrvaško pravo - pravo EU

Što donosi novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

(Kaj prinaša nov Zakon o avtorski in sorodnih pravicah)

VS0005165301.11.2021ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - resnost ponudbe - jamstvo - rok veljavnosti - bančna garancija - hrvaško pravo

Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupcima javne nabave

(Jamstvo za resnost ponudbe v postopkih javnega naročanja)

VS0005165401.11.2021ČlankiHrvaškazavarovalno pravo - subrogacija - izpolnitev tretjega - zakonita subrogacija - regresna pravica zavarovalnice - zastaranje pravice - cesija - hrvaško pravo

Pravo subrogacije osiguratelja

(Pravica do subrogacije zavarovatelja)

VS0005262431.10.2021ČlankiSlovenijakazenski postopek - dokazovanje z izvedencem - izvedenstvo psihiatrične stroke - različna mnenja izvedencev - prištevnost

Problematika in dileme različnih izvedenskih mnenj v istem postopku - predstavitev primera (1.)

VS0005262331.10.2021ČlankiSlovenijakazenski postopek - COVID-19 - tek rokov - nujna zadeva - dostop do sodišč - načelo neposrednosti - javnost sojenja

Koronavirus in kazenski postopek

VS0005267431.10.2021ČlankiSlovenijasodno izvedenstvo - različna mnenja izvedencev - pristranskost izvedenca - domneva nedolžnosti - psihološki testi

Problematika in dileme različnih izvedenskih mnenj v istem postopku (2.)

VS0005221728.10.2021ČlankiSlovenijavarstvo pravic - pravice izdelovalca podatkovne baze - podatkovna baza

Kršitev pravic izdelovalcev podatkovnih baz

VS0005062328.10.2021ČlankiSlovenijanasilje v družini - prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi - pravica do izjave - pravica do kontradiktornega postopka - podaljšanje ukrepa - presoja ustavnosti zakona

Zelo restriktivno glede pravice do izjave domnevnih družinskih nasilnežev

VS0005164825.10.2021ČlankiHrvaškaelektronske komunikacije - mediji - elektronska publikacija - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - varstvo mladoletnih otrok - sprememba zakona - hrvaško pravo

Novi Zakon o elektroničkim medijima

(Novi Zakon o elektronskih medijih)

VS0005165025.10.2021ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - dokazni postopek - dokazna sredstva - zaslišanje priče - priča vabljenje priče - odklonitev pričanja - soočenje prič - pravica do povrnitve stroškov - hrvaško pravo

Svjedoci kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru

(Priče kot dokazno sredstvo pri davčnem nadzoru)

Izberi vse|Izvozi izbrane