Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20987cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005752310.03.2022ČlankiSlovenijagradbene uzance - uzance - posebne gradbene uzance - vacatio legis - uporaba posebnih gradbenih uzanc - klavzula ključ v roke - sprememba cene - stvarne napake - jamčevanje za stvarne napake

Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020

VS0005668407.03.2022ČlankiHrvaškanasprotje interesov - konflikt interesov - izločitev uradnih oseb iz vodenja in odločanja v postopku - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) - hrvaško pravoŠto je novo u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa?

(Kaj je novega v Zakonu o preprečevanju nasprotja interesov?)
VS0005668707.03.2022ČlankiSlovenijafinanciranje političnih strank - sankcije - hrvaško pravoRedovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna

(Redno letno financiranje političnih strank in neodvisnih svetnikov iz občinskih proračunov)
VS0005668307.03.2022ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - stvarna pristojnost - sprememba stvarne pristojnosti - krajevna pristojnost - funkcionalna pristojnost - spor o pristojnosti - hrvaško pravo

Stvarna i mjesna nadležnost u poreznom nadzoru

(Stvarna in krajevna pristojnost pri davčnem nadzoru)

VS0005394728.02.2022ČlankiSlovenijaodbitek DDV - vstopni DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV

Metode delnega odbitka DDV

VS0005434528.02.2022ČlankiHrvaškavarstvo osebnih podatkov - stečajni postopek - stečajni dolžnik - pravica do pozabe - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Neka pitanja GDPR-a u stečajnom postupku

(Nekatera vprašanja GDPR v stečajnem postopku)

VS0005450428.02.2022ČlankiHrvaškakazniva dejanja zoper gospodarstvo - Hrvaška - stvarna pristojnost sodišča - pravna kontinuiteta - milejši zakon - kaznivo dejanje zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju - odgovornost pravne osebe - prenehanje pravne osebe - protipravna premoženjska korist - premoženjska škoda - odvzem premoženjske koristi - pravna kvalifikacija kaznivega dejanja - praksa Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške - vojno stanje - zastaranje kazenskega pregona

Kaznena djela protiv gospodarstva, s naglaskom na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju

(Kazniva dejanja zoper gospodarstvo, s poudarkom na zlorabo zaupanja pri gospodarskem poslovanju)

VS0005674128.02.2022ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - obdavčitev - brezplačna storitev - brezplačna uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene - davčna osnova - odplačnost - kraj obdavčitveObdavčitev z DDV pri brezplačnih storitvah za poslovne in neposlovne namene
VS0005752528.02.2022ČlankiSlovenijasklep nadzornega sveta - ničnost sklepa nadzornega sveta - neveljavnost sklepa nadzornega sveta - nezakonitost sklepa nadzornega sveta - hrvaško pravo - rok za izpodbijanje

Ništetnost i pobojnost odluka nadzornog odbora u društvima kapitala

(Ničnost in izpodbojnost sklepov nadzornega sveta kapitalskih družb)

VS0005423924.02.2022ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - IP-naslov - pravno varstvo IP - naslova

Zakaj naslov IP ne bi smel biti zaščiten podatek po GDPR

VS0005592724.02.2022ČlankiSlovenijaupravljanje večstanovajskih stavb - imenovanje upravnika večstanovanjske stavbe - rezervni sklad

Anomalije upravljanja večstanovanjskih stavb

VS0005592824.02.2022ČlankiSlovenijapostavitev izvedenca - testiranje dnk - plačevanje preživnine - snemanje glavne obravnave

Družinsko sodstvo s perspektive vpletenega laika

VS0005434321.02.2022ČlankiHrvaškadavek na promet nepremičnin - pogodba o prenosu lastninske pravice na nepremičnini - odpoved pogodbe - obnova davčnega postopka - razlog za obnovo postopka - hrvaško pravo

Raskid ugovora o projenosu vlasništva na nekretnini kao razlog za obnovu poreznog postupka

(Odpoved pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini kot razlog za obnovo davčnega postopka)

VS0005434221.02.2022ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - okvirni sporazum - odločba o izbiri - rok za vložitev tožbe - hrvaško pravo

Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma

(Postopki sklepanja javnih naročil na podlagi okvirnega sporazuma)

VS0005434121.02.2022ČlankiHrvaškaupravni postopek - aktivna in pasivna legitimacija strank - pomanjkanje procesne legitimacije - hrvaško pravo

Stranačka legitimacija u upravnom postupku

(Procesna legitimacija v upravnem postopku)

VS0005434421.02.2022ČlankiHrvaškaizgon tujca iz države - pravica do družinskega življenja - Ustavno sodišče Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Zaštita obiteljskog života pri izgonu stranca

(Varstvo družinskega življenja pri izgonu tujca)

VS0005565517.02.2022ČlankiSlovenijaponarejanje zdravil - medicinski pripomočki - proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje - Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti - nevarnost za zdravjeNova inkriminirana ravnanja v zvezi s ponarejenimi zdravili
VS0005434014.02.2022ČlankiHrvaškaupravni spor - pravnomočna sodna odločba - vezanost organa na pravno stališče sodišča - vezanost tožene stranke na pravno mnenje in stališča upravnega sodišča - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Razlika između pravomoćnosti presude i vezanosti pravnim shvaćanjem suda u upravnom sporu

(Razlika med pravnomočnostjo odločbe in vezanostjo na pravno stališče sodišča v upravnem sporu)

VS0005343207.02.2022ČlankiHrvaškasodstvo - sodni zaostanki - sodniška norma - ocenjevanje - merila - hrvaško pravoNova Okvirna mjerila za rad sudaca: Objektivno provjerljivi parametri ili ne?

(Nova Okvirna merila za delo sodnikov: Objektivno preverljivi parametri ali ne?)
VS0005343307.02.2022ČlankiHrvaškapravdni postopek - zavarovanje dokazov - zavarovanje dokazov pred uvedbo pravdnega postopka - stroški v postopku za zavarovanje dokazov - predpravdni stroški - pravica do povračila stroškov postopka - hrvaško pravo

Troškovi osiguranja dokaza u parničnom postupku

(Stroški zavarovanja dokazov v pravdnem postopku)

Izberi vse|Izvozi izbrane