<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00049337
Vrsta:Članki
Datum objave:20.09.2021
Publikacija:Informator, št. 6697/2021, str. 13
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:etažna lastnina - pridobitev lastninske pravice - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - derivativna pridobitev lastninske pravice - rekonstrukcija objekta - nadgradnja objekta - vlaganje v tujo nepremičnino - izdaja gradbenega dovoljenja - uporabno dovoljenje - vknjižba v zemljiško knjigo - hrvaško pravo
Področje:GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK - USTAVNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA
Avtor:Koraljka Matejčić

Besedilo

Stjecanje etažnog vlasništva nadogradnjom objekta

(Pridobitev etažne lastnine z nadgradnjo objekta)


Zveza:

Predpisi drugih držav
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah, Hrvaška, 1996) -
Zakon o gradnji (Zakon o gradnji, Hrvaška, 2013) -
Ustav Republike Hrvatske (Ustava Republike Hrvaške, 1990) -
Zakon o obveznim odnosima (Zakon o obligacijskih razmerjih, Hrvaška, 2005) -
Zakon o zemljišnim knjigama (Zakon o zemljiških knjigah, Hrvaška, 2019) -
Zakon o općem upravnom postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku, Hrvaška, 2009) -
Datum zadnje spremembe:
12.10.2021

Opombe:

P2FydC01MTIyNw==