Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 21095cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005262231.12.2021ČlankiSlovenijaodgovornost pravne osebe za prekršek - razbremenilni razlogi - dokazno breme - namen škodovati - dolžno nadzorstvo - kršitev pogodbe - kršitev pravil - kršitev navodil - cestni tovorni promet - praksa Vrhovnega sodišča

Razbremenilni razlogi za pravne osebe po zakonu o prekrških

VS0005599631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - vloga centra za socialno delo - pristojnost centra za socialno delo - vloga sodišča - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka

Vloga centra za socialno delo v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005598931.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - uporaba zakona - prehodne določbe - učinek pravnomočnosti - odvzem poslovne sposobnosti - prenehanje skrbništva - razrešitev skrbnika - podaljšanje roditeljske pravice

Prehod v novo ureditev skrbništva za odrasle osebe

VS0006580131.12.2021ČlankiSlovenijaDirektiva (EU) 2017/828 - dolgoročno sodelovanje delničarjev - novela ZGD-1 - identifikacija delničarja - objava sklica skupščine - glasovalne pravice - institucionalni vlagatelj - poročanje o prejemkih

Prenos Direktive 2017/828/EU z novelo Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1K

VS0006580331.12.2021ČlankiSlovenijaplačilo sodne takse - stečajni postopek nad pravno osebo - sodna taksa za predlog - postopek osebnega stečaja - postopek stečaja zapuščine - neplačilo sodne takse - prijava terjatve - sodna taksa kot procesna predpostavkaSodne takse v insolventnih postopkih(1)
VS0005341731.12.2021ČlankiSlovenijadavki - tožba v upravnem sporu - sporno dejansko stanje - presoja dejanskega stanja - izvedba dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov - kriteriji za zavrnitev dokaznih predlogov - načelo kontradiktornosti - vročitev listinPresoja dejanskega stanja v upravnem sporu v davčnih zadevah
VS0005341931.12.2021ČlankiSlovenijapredlog za predhodno odločanje SEU - predlog za postavitev vprašanja za predhodno odločanje - doktrina acte clair - prekinitev postopka - procesni sklep - pravica do posebne pritožbe - vprašanje za predhodno odločanjeMetodologija priprave predloga za predhodno odločanje pred Sodiščem Evropske Unije
VS0005599431.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - varovanje pravic in koristi - skrbnik za poseben primer - odločba o imenovanju skrbnika - milejši ukrep

Razmerje med skrbništvom za odrasle osebe in med skrbnikom za posebni primer

VS0005599531.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - udeleženci postopka - formalni udeleženci postopka - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka - pravice udeležencev postopka - materialni udeleženci nepravdnega postopka - udeležba svojcev - prijava udeležbe - izbira skrbnika

Udeleženci v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005599831.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odločba o imenovanju skrbnika - naloge skrbnika - izrek odločbe

Izrek odločbe o postavitvi pod skrbništvo

VS0005599731.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - potek postopka - predhodni preizkus predloga - uvedba postopka - sklep o postavitvi začasnega zastopnika - vročitev predloga - dokaz z izvedencem - nesuspenzivnost pritožbe - začetek postopka po uradni dolžnostiShema postopka postavitve odrasle osebe pod skrbništvo
VS0005254831.12.2021ČlankiSlovenijaprekršek - odvzem predmetov - sankcija za prekršek - varnostni ukrep - obvezen odvzem predmetov - fakultativni odvzem predmetov - zaseg predmeta - hramba predmetov - pooblastila - pristojnost sodišča - zaseg motornega vozila - odvzem motornega vozila - poseg v zasebno lastnino - sorazmernost ukrepa - praksa Vrhovnega sodišča - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Odvzem vozila oziroma predmetov(1)

VS0005598631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odvzem poslovne sposobnosti - postavitev skrbnika - načelo sorazmernosti - naloge skrbnika - odločba o imenovanju skrbnika - procesna sposobnost - izbira skrbnika

Skrbništvo za odrasle osebe

VS0006543901.06.2021ČlankiSlovenijaarbitražni sporazum - sklenitev sporazuma - soglasje - pisna oblika - podpisnik - doktrina skupine družbSubjektivni obseg arbitražnega sporazuma
VS0006544101.06.2022ČlankiSlovenijaupravni odbor - sklep upravnega odbora - učinek sklepaPravna veljavnost in učinkovanje sklepov upravnega odbora družbe
VS0006544501.06.2022ČlankiSlovenijanematerializirani vrednostni papirji - netržni vrednostni papirji - izvršitelj - načelo ekonomičnosti - načelo sorazmernosti - izvršba na premičnine - izvršba na nepremičnino - cenitevAli je sodelovanje izvršitelja v izvršbi na nematerializirane vrednostne papirje sploh še smiselno
VS0006544001.06.2021ČlankiSlovenijainformacijska pravica družbenika

Nekatera pravna vprašanja glede uveljavljanja informacijske pravice družbenika v družbi z omejeno odgovornostjo

VS0006546212.05.2022ČlankiSlovenijaosnova za obračun prispevkov

Socialna kapica: neupravičeno darilo bogatim ali pogoj za konkurenčnost Slovenije

VS0006544601.06.2022ČlankiSlovenijadolžna skrbnost - zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora - odbitna franšiza - zavarovanje odbitne franšize - dolžnost korporativne izravnaveKoristi in (prezrte) slabosti zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb
VS0006543601.06.2021ČlankiSlovenijačlan organa upravljanja - zastopanost obeh spolov - ženske kvote - delavski predstavnikRaznolikost v organih upravljanja: pravni in ekonomski izzivi

Izberi vse|Izvozi izbrane