<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00049857
Vrsta:Članki
Datum objave:30.06.2021
Publikacija:Pravosodni bilten (PB), št. 2/2021, str. 201
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:uporaba določil in razlaga spornih določil - prometna nesreča dveh motornih vozil - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - cesija - čas nastanka škode - izpodbojnost sklepov skupščine - prepoved finančne asistence - odškodninska odgovornost člana organa vodenja in nadzora - odškodninska odgovornost članov uprave bank - pravilo podjetniške presoje (business judgement rule) - odstop od pogodbe v stečajnem postopku - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - anticipirana zastavna pravica - trditveno in dokazno breme - koncesija - lekarniška dejavnost
Področje:KONCESIJE - KORPORACIJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - SOCIALNO ZAVAROVANJE - STEČAJNO PRAVO
Avtor:dr. Luka Bernard

Besedilo

Pregled pomembnejših odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadnjem letu


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ člen 82, 132, 333, 417, 419, 421, 949
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (1994) - ZOZP člen 18
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 člen 248, 263, 272, 293, 396, 399, 401, 419
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP člen 24, 42, 44, 245, 268, 271, 275, 278, 317, 371
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ člen 107
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP člen 212
Datum zadnje spremembe:
26.10.2021

Opombe:

P2FydC01MTI2NA==