Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20927cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005224002.09.2021ČlankiSlovenijaobveznosti iz delovnega razmerja - diskriminacija - zdravstveni razlog - COVID-19 - testiranje zaposlenih

Testiranje zaposlenih ba covid-19: obveznost iz delovnega razmerja ali prepovedana diskriminacija?

VS0005243902.09.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - kverulantstvo - pogoji za postavitev začasnega skrbnika - načelo sorazmernosti

Postavitev odrasle osebe pod skrbništvo zaradi kverulanstva

VS0005219701.09.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - sodna praksa Sodišča EU - stalna poslovna enota - odbitek vstopnega DDV - vračilo vstopnega DDV - vzročna zveza - davčna osnova - dvojna obdavčitev - načelo davčne nevtralnosti - načelo sorazmernosti

CJEU VAT Case Law in 2020: Evergreens, Revivals and New Trends

(Sodna praksa SEU o DDV v letu 2020: Večna, oživljena sodna praksa in novi trendi)

VS0005252901.09.2021ČlankiBosna in Hercegovinaorganizirana kriminaliteta - Bosna in Hercegovina - hudodelska združba - značilnosti - sodna praksa - državna statistika

Organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini - između teorije i prakse

(Organiziran kriminal v Bosni in Hercegovini - med teorijo in prakso)

VS0005087401.09.2021ČlankiSlovenijavarstvo potrošnikov - nepošteni splošni pogoji - kreditna pogodba - tuja valuta - menjalni tečaj - ničnost pogoja - razveljavitev pogodbe

Razveljavitev pogodbe vezane na tujo valuto

VS0005097301.09.2021ČlankiHrvaškapogodba o delu - gradbena pogodba - izpolnitev pogodbe - prekluzivni rok - stvarna napaka - procesnopravna tožba - obvestilo o stvarni napaki - neznatna napaka - vidne napake - zastaranje - hrvaško pravo

Otklanjanje nedostataka po ugovorima o djelu i o građenju

(Odprava pomanjkljivosti po pogodbah o delu in gradbenih pogodbah)

VS0004882130.08.2021ČlankiHrvaškapovrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - merila (kriteriji) za odmero - merila za odmero odškodnine - sodna praksa Vrhovnega sodišča - hrvaško pravo

Domet novih orijentacijskih kriterija VSRH-a za naknadu neimovinske štete

(Domet novih orientacijskih meril VSRH za povrnitev nepremoženjske škode)

VS0004882230.08.2021ČlankiHrvaškakreditna pogodba v CHF - ničnost kreditne pogodbe - hranilnica - tuja pravna oseba - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog sa stranim štedionicama

(Ničnost kreditne pogodbe, sklenjene s tujimi hranilnicami)

VS0004927426.08.2021ČlankiSlovenijamaterialno procesno vodstvo - pravica do izjave - načelo odprtega sojenja - konkretiziran poziv - prekoračitev - načelo nepristranskosti - nepristranskost sodnika - okoliščine, ki zbujajo dvom v nepristranskost sodnika - odklonitveni razlog za izločitev - predlog za izločitev sodnika

O materialnem procesnem vodstvu in sodnikovi nepristranskosti

VS0005222026.08.2021ČlankiSlovenijadokapitalizacija - vpis v sodni register - povečanje osnovnega kapitala - razvezni pogoj

Razveljavitev vpisa dokapitalizacije v sodni register

VS0005221926.08.2021ČlankiSlovenijapovečanje osnovnega kapitala - premoženje družbe - stvarni vložek - vrednost poslovnega deleža - davčna osnova - osnovni vložek - stvarni vložek v osnovni kapital drugega davčnega zavezanca - prikriti stvarni vložek

Prikrita vplačila kapitala - premoženjski vložki kot podlaga povečanja premoženja družbe

VS0005224226.08.2021ČlankiSlovenijavarnost in zdravje pri delu - oseba, odgovorna za varnost in zdravje pri delu

Nujnost rekonstrukcije veljavnega modela varnosti in zdravja pri delu

VS0005133926.08.2021ČlankiSlovenijakaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - enoosebna gospodarska družba - kazenska odgovornost - ločenost premoženja družbe in družbenika - varstvo upnikov - objekt varstva - premoženjsko kaznivo dejanje - izključitev protipravnosti - privolitev oškodovanca - pravica do zasebne lastnine - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Kaznivo dejanje zlorabe položaja v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo

VS0005160826.08.2021ČlankiSlovenijaenergetika - distribucija zemeljskega plina - dostop do omrežja - priključitev na distribucijsko omrežje

Pravna ureditev zaprtih sistemov za distribucijo zemeljskega plina

VS0005244326.08.2021ČlankiSlovenijapotrošnik - shranjevalna pogodba - bistvena sestavina pogodbe - cena storitev - določitev cene del po sodišču - načelo afirmacije

Svojevrstna koncepcija pogodbe in potrošniškega prava

VS0005231526.08.2021ČlankiSlovenijaprevladujoč položaj na trgu - zloraba prevladujočega položaja - osebni podatki - zbiranje podatkov - doktrina nujne zmogljivosti

Konkurenčnopravni vidik zbiranja masovnih podatkov

VS0005131826.08.2021ČlankiSlovenijaodvzem premoženjske koristi - izravnalna pravičnost - način odvzema premoženjske koristi - predmet sporazuma o priznanju krivde - odvzem premoženjske koristi drugim osebam - odvzem premoženjske koristi pravni osebi - stečaj pravne osebe

Kazenskopravni odvzem premoženjske koristi pravnim osebam

VS0004876420.08.2021ČlankiSlovenijaizogibanje davčnim obveznostim - davčna optimizacija - protiustavna pravna praznina - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Ustavno sporna določba ZDavP-2

VS0004899519.08.2021ČlankiSlovenijapogodba o dosmrtnem preživljanju - aleatorna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - darilna pogodba

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je veljavna samo, če je (res) aleatorna

VS0004953219.08.2021ČlankiSlovenijadelavci pred upokojitvijo - izpolnjevanje pogojev za upokojitev - odpuščanje delavcev

Odpuščanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot način spodbujanja k upokojevanju?

Izberi vse|Izvozi izbrane