Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20927cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005418101.12.2021ČlankiSlovenijajamčevalni zahtevek - pogodba o dobavi digitalnih storitev - potrošniška pogodba - kršitev pogodbe - pravice potrošnika - zahtevek na izpolnitev pogodbene obveznosti - odstop od pogodbe - nemožnost izpolnitve - regresni zahtevekJamčevalni zahtevki pri pogodbah o dobavi digitalnih vsebin ali digitalnih storitev: novosti Direktive (EU) 2019/770
VS0005417901.12.2021ČlankiSlovenijaumetna inteligenca - odškodninska odgovornost zdravnika - odgovornost za zdravniško napako - odgovornost zdravstvene organizacije - odgovornost proizvajalca - informirana privolitev - delo z robotom - solidarna odgovornost

Civilnopravni vidiki umetne inteligence v zdravstvu

VS0005417801.12.2021ČlankiSlovenijanepogodbena odškodninska odgovornost - umetna inteligenca - odgovornost proizvajalca - odgovornost uporabnikov - objektivna odgovornost - odškodninska odgovornost za drugega

Nepogodbena odškodninska odgovornost in umetna inteligenca

VS0005268801.12.2021ČlankiSlovenijaupravna pogodba - značilnosti - ničnost pogodbe - neveljavnost pogodbe - sprememba pogodbe - odpoved pogodbe - sodno varstvo

Upravne pogodbe v pravnih redih držav nekdanje Jugoslavije

VS0005243701.12.2021ČlankiSlovenijaobvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - avtonomija - privolitev pacienta v zdravljenje ali poseg - prisilno zdravljenje - pojasnilna dolžnost - odškodninska odgovornost - COVID-19

Obvezno cepljenje - nekaj civilnopravnih dilem

VS0005341001.12.2021ČlankiSlovenijaizvršba na podlagi menice - predložitev menice

Izvršba menice

VS0005447501.12.2021ČlankiHrvaškaupravni postopek - pravno sredstvo - pritožba - pritožba v upravnem postopku - upravna pogodba - tožba v upravnem sporu - javna služba - hrvaško pravo

Prigovor kao pravni lijek prema Zakona o općem upravnom postupku

(Pritožba kot pravno sredstvo po Zakonu o splošnem upravnem postopku)

VS0005442001.12.2021ČlankiHrvaškamladoletniško sodstvo - kazenska odgovornost - kazenske sankcije - kazen zapora - odmera kazni - Hrvaška - državna statistikaVizura hrvatskog maloljetničkog kaznenog prava pri odlučivanju o maloljetničkom zatvoru i njegovu pridržaju - postoje kriteriji ili je sve diskrecijska odluka suda

(Hrvaško mladoletniško kazensko pravo glede odločanja o kazni zapora zoper mladoletnika in pridržanje izreka kakazni - obstajajo kriteriji ali je vse diskrecijska pravica sodišča)
VS0005442130.11.2021ČlankiHrvaškamučenje živali - surovo ravnanje - kazenske sankcije - albansko pravo - primerjalna analizaCriminalization of animal cruelty in context: an Albanian perspective

(Kriminalizacija surovega ravnanja z živalmi v kontekstu: albanska perspektiva)
VS0005169929.11.2021ČlankiHrvaškaformalna pogodba - oblika sprememb in dopolnitev pogodbe - ustni dogovor - veljavnost - hrvaško pravo

O valjanosti neformalno ugovorenih odredbi formalnog ugovora

(O veljavnosti neformalno dogovorjenih določb formalne pogodbe)

VS0005169829.11.2021ČlankiHrvaškaprodajna pogodba - sprememba zakonodaje - pojem potrošnika - odgovornost za stvarne napake - pravice kupca - garancija - hrvaško pravo

Novo reguliranje ugovora o kupoprodaji

(Nova ureditev kupoprodajne pogodbe)

VS0005170325.11.2021ČlankiSlovenijaodlog izvršbe - razlogi za odlog izvršbe - vprašanje ustavnosti zakonske ureditve - odločba Ustavnega sodišča - metoda praktične konkordance

Odlog izvršbe - Ustavno sodišče tako, zakonodajalec drugače?

VS0005166818.11.2021ČlankiSlovenijapostopek izročitve - sodni postopek - upravni postopek - prepoved mučenja - razmere v zaporu - pošteno sojenje - Rusija - novela ZKP-N

Nevarnost dehumaniziranih postopkov kazenskopravnih izročitev tretjim državam

VS0005162018.11.2021ČlankiSlovenijagoljufija na škodo EU - Evropsko javno tožilstvo (EJT) - evropski delegirani tožilec - pristojnosti - Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) - Evropsko računsko sodišče - sodelovanje

Nov institucionalni in zakonodajni okvir za boj proti goljufijam na škodo EU

VS0005169515.11.2021ČlankiHrvaškastroški postopka - sodna praksa Ustavnega sodišča - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - načelo uspeha v postopku - pravica do dostopa do sodišča - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Troškovi postupka u praksi Ustavnog suda

(Stroški postopka v praksi Ustavnega sodišča)

VS0005165815.11.2021ČlankiHrvaškastanovanjska stavba - elektronska komunikacijska infrastruktura - izvedba instalacijskih del - hrvaško pravo

Otvorena pitanja provođenja elektroničke komunikacijske intrastrukture kroz stambene zgrade

(Odprta vprašanja izvedbe elektronske komunikacijske intrastrukture skozi stanovanjske stavbe)

VS0005169615.11.2021ČlankiHrvaškalastne delnice - pridobitev lastnih delnic - lastni poslovni delež družbe - pridobitev lastnih poslovnih deležev - mirovanje pravic - davki - javna objava podatkov - hrvaško pravo

Transakcije vlastitim dionicama i udjelima

(Transakcije z lastnimi delnicami in deleži)

VS0005169715.11.2021ČlankiHrvaškaelektronska publikacija - ponudnik - odškodninska odgovornost - ekskulpacija odgovornosti - svoboda izražanja - odgovornost za prekršek - odškodninska odgovornost ponudnika internetnih storitev - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) - hrvaško pravo

Odgovornost pružatelja elektroničkih publikacija za sadržaje koje kreiraju korisnici

(Odgovornost ponudnikov elektronskih publikacij za vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki)

VS0005162111.11.2021ČlankiSlovenijaprosilec za mednarodno zaščito - postopek izročitve - začasni izročitveni pripor - trajanje pripora - hitrost postopka - upravni postopek - kazenski postopek - odločba Ustavnega sodišča - diskrecijska klavzula

Prosilci za mednarodno zaščito med Scilo in Karibdo slovenske zakonodaje

VS0005166911.11.2021ČlankiSlovenijaspolno nasilje - kaznivo dejanje posilstva - kaznivo dejanje spolnega nasilja - spolna zloraba slabotne osebe - sprememba kazenskega zakona - zgodovinski razvoj

Vpliv položaja ženske v družbi na redefinicijo spolnega nasilja v kazenskem pravu

Izberi vse|Izvozi izbrane