<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00051628
Vrsta:Članki
Datum objave:11.10.2021
Publikacija:Informator, št. 6700/2021, str. 2
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:večstanovanjska stavba - ogrevanje - skupna kotlovnica več objektov - soglasje solastnikov - posel, ki presega posle rednega upravljanja - hrvaško pravo
Področje:ENERGETIKA - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO
Avtor:prof. dr. sc. Dejan Bodul, doc. dr. sc. Jakob Nakić

Besedilo

Uz Zakon o tržištu toplinske energije suglasnost suvlasnika potrebna za izdvajanje zgrade iz toplinskog sustava

(Po Zakonu o trgu toplotne energije je za izključitev stavbe iz sistema toplotnega ogrevanja potrebno soglasje solastnikov)


Zveza:

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES -
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES -

Predpisi drugih držav
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah, Hrvaška) (1996) -
Zakon o energetskoj učinkovitosti (Zakon o energetski učinkovitosti, Hrvaška) (2014) -
Zakon o tržištvu toplinske energije (Zakon o trgu toplotne energije, Hrvaška) (2013) -
Zakon o energiji (Zakon o energiji, Hrvaška) (2012) -
Datum zadnje spremembe:
04.01.2022

Opombe:

P2FydC01MTQxMg==