Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20851cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005221327.12.2021ČlankiHrvaškaizvenzakonska skupnost (zunajzakonska skupnost) - upravna zadeva - upravno pravo - davki - pokojnina - vdovska pokojnina - hrvaško pravo

Položaj izvanbračne zajednice u upravnim predmetima

(Položaj izvenzakonske skupnosti v upravnih zadevah)

VS0005221127.12.2021ČlankiHrvaškaUredba 1215/2012 (Bruselj I bis) - sodna praksa Sodišča EU - splošna in posebna pristojnost - objava na internetnem portalu - hrvaško pravo - mednarodna pristojnost sodišč - pravo EU

Posebna nadležnost prema Uredbi Brisel Ia kroz praksu Suda EU-a

(Posebna pristojnost po Uredbi Bruselj Ia po sodni praksi Sodišča EU)

VS0005222320.12.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - tristranski posli - prevoz blaga - organizator prevoza - zaporedne dobave - oprostitve v zvezi z dobavami blaga - sodna praksa Sodišča EU

Prevoz v okviru tristranskega posla

VS0005222220.12.2021ČlankiSlovenijaizbris družbe iz sodnega registra - prenos obveznosti - družbenik - denarna odškodnina - upravičenec do odškodnine - višina denarne odškodnine

Za izbris podjetij odškodnina

VS0005220220.12.2021ČlankiHrvaškaparkiranje - parkiranje na javnih površinah - nepravilno parkiranje - pogodbena kazen - splošni pogoji poslovanja - splošni akt občine - presoja zakonitosti - odločba Ustavnega sodišča Republike Hrvaške - hrvaško pravo

Dnevna karta za parkiranje i uvjeti parkiranja na javnim naplatnim parkiralištima lokalne samouprave

(Dnevna parkirna karta in pogoji parkiranja na javnih plačljivih parkiriščih lokalne samouprave)

VS0005170415.12.2021ČlankiSlovenijanepristranskost sojenja - videz nepristranskosti - priznanje krivde - sostorilstvo - hudodelska združba - opis kaznivega dejanja v izreku sodbe - obrazložitev sodbe - izločitev postopka - domneva nedolžnosti - prejudiciranje kazenske odgovornosti

O neodvisnosti sodišča, kadar isti senat sodi sostorilcem v ločenih kazenskih postopkih

VS0005221013.12.2021ČlankiHrvaškatožba za varstvo lastninske pravice - lastninska tožba (rei vindicatio) - negatorna tožba - publicijanska tožba (actio publiciana) - hrvaško pravo

Tužbe za zaštitu prava vlasništva u parničnom postupku

(Tožbe za varstvo lastninske pravice v pravdnem postopku)

VS0005220813.12.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje - preprečitev dokazovanja - hrvaško pravo

Sprječavanje dokazivanja

(Preprečevanje dokazovanja)

VS0005220613.12.2021ČlankiHrvaškaizgon tujca iz države - prisilna odstranitev tujca - vrnitev tujca v izvorno državo - zapustitev države - hrvaško pravo

Razgranićenje pojmova povratka, protjerivanja, prisilnog udaljenja i upozorenja o dužnosti napuštanja RH

(Razmejitev pojmov vrnitve, izgona, prisilne odstranitve in opozorila o dolžnosti zapustitve RH)

VS0005220913.12.2021ČlankiHrvaškazdravstveno varstvo - družinski član - zdravstveno varstvo družinskih članov - začasno prebivanje - stalno prebivanje - mladoletni otroci - hrvaško pravo

Zdravstvena zaštita obitelji hrvatskog osiguranika

(Zdravstveno varstvo družine hrvaškega zavarovanca)

VS0005220713.12.2021ČlankiHrvaškapostopek oddaje javnega naročila - mejna vrednost - vrednostni kriterij - ocena vrednosti - hrvaško pravo - pravo EU

Nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2022

(Nove finančne vrednosti evropskih mejnih vrednosti pri javnih naročilih s 1. januarjem 2022)

VS0005220313.12.2021ČlankiHrvaškastečajni upravitelj - premoženje stečajnega dolžnika - upravljanje premoženja - nagrada stečajnega upravitelja - stroški stečajnega upravitelja - sprememba zakona - hrvaško pravo

Prijedlog reforme položaja stečajnog upravitelja

(Predlog reforme položaja stečajnega upravitelja)

VS0005175106.12.2021ČlankiHrvaškaprometni prekršek - povratništvo - sankcije za prekršek - specialna prevencija - generalna prevencija - hudo kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa - pravica do življenja - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravice žrtve kaznivega dejanja

Višestruki prometni recidiv kao povreda prava na život

(Večkratni prometni povratek kot kršitev pravice do življenja)

VS0005178706.12.2021ČlankiHrvaškapsihosocialno zdravljenje - varnostni ukrep - izvrševanje - kazniva dejanja z elementi nasilja - specialna prevencija - Hrvaška - statistični podatki

Sigurnosna mjera obveznog psihosocialnog tretmena - izazovi u izvršavanju

(Varnostni ukrep obveznega psihosocialnega zdravljenja - izzivi pri izvrševanju)

VS0005172706.12.2021ČlankiHrvaškanačelo neposrednosti izvajanja dokazov - branje zapisnika o zaslišanju priče na glavni obravnavi - odstop od načela neposrednosti - dokazna ocena - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - sodna praksa - Hrvaška

Ne/mogućnost korištenja zapisnika o iskazu svjedoka iz drugih postupaka u kaznenom postupku

(Ne/možnost uporabe zapisnika o zaslišanju priče iz drugih postopkov v kazenskem postopku)

VS0005178806.12.2021ČlankiHrvaškapostopek o prekršku - oportunitetno načelo - dejanska uporaba - policija - dejanje majhnega pomena - pogajanje - sporazum - opozorilo - statistični podatki

Primjena oportuniteta od strane policije kao ovlaštenog tužitelja te pregovaranje i sporazumijevanje prije pokretanja prekršajnog pregona

(Uporaba oportunitete s strani policije kot pooblaščenega tožilca ter pogajanja in sporazumevanje pred začetkom pregona za prekršek)

VS0005175206.12.2021ČlankiHrvaškaizvrševanje kazni zapora - nadzor - varnostni ukrep - nova zakonska ureditev

Osvrt na zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora - uz kriticizam i skepticizam

(Pogled na varstveni nadzor po popolni izvršitvi kazni zapora - s kritiko in skepticizmom)

VS0005174906.12.2021ČlankiHrvaškarestorativna pravičnost - žrtev - kazensko pravo - kazenski postopek - mediacija - Hrvaška - primerjalno pravo - nizozemsko pravo - norveško pravo - oportunitetno načelo - pogajanja o priznanju krivde - adhezijski postopek

Restorativna pravda u kaznenopravnoj teoriji i praksi

(Restorativna pravičnost v kazenskopravni teoriji in praksi)

VS0005172006.12.2021ČlankiHrvaškasporazum o priznanju krivde - sodna kontrola - odmera kazni - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - primerjalno pravo - Združene države Amerike (ZDA) - Nemčija - praksa Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške

Opseg sudske kontrole sporazuma stranaka

(Obseg sodne kontrole sporazuma strank)

VS0005175006.12.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje pranja denarja - zakonski znaki - prikrivanje - protipravna premoženjska korist - pravni promet

Kazneni pregon u predmetima pranja novca: pravi okvir i sudska praksa

(Kazenski pregon v zadevah pranja denarja: pravni okvir in sodna praksa)

Izberi vse|Izvozi izbrane