Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20924cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Nw==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0001936301.05.2018ČlankiHrvaškastečajni postopek - pobotanje terjatev v stečajnem postopku - pogoji za pobot terjatev - nedopustnost pobotanja - hrvaško pravo

Prijeboj u stečaju

(Pobotanje v stečaju)

VS0001936101.05.2018ČlankiHrvaškaobličnost - konvalidacija oblično pomanjkljive pogodbe

Konvalidacija ugovora sklopljenih bez propisane forme

(Konvalidacija pogodbe, sklenjenih brez predpisane oblike)

VS0001936001.05.2018ČlankiHrvaškaprosta podjetniška presoja - pravilo podjetniške presoje (bussines judgment rule) - hrvaško pravo - podjetniška odločitev - navzkrižje interesov - dobra vera

Uprava d.o.o.-1 - granice poslovne prosudbe

(Uprava d.o.o. - Meje podjetniške presoje)

VS01458101.01.1980ČlankiSrbijaprodajna pogodba - splošne določbe
Konvencija ujedinjenih nacija o ugovorima o medjunarodnoj prodaji
robe
VS03355001.01.1997ČlankiHrvaškapomorsko javno dobro kot predmet izvršbe in zavarovanja

Pomorsko dobro i prisilno ostvarivanje vjerovnikove tražbine
VS03355101.01.1997ČlankiHrvaškapomorsko javno dobro - zgodovinski razvoj - koncesije - eksproprijacija

Koncesija i izvlaštenje na pomorskom dobru i zaštita prava
VS03355201.01.1997ČlankiHrvaškaviri prava - mednarodne pogodbe - Pariška konvencija - Madridski sporazum - Hrvaški predpisi - Konvencija o evropskem patentu

Aktualnosti na području prava industrijskog vlasništva u pravu
Republike Hrvatske
VS03355301.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža - bančne garancije

Arbitražno rješavanje sporova iz bankarskih garancija u medjunarodnim
poslovnim odnosima
VS03355401.01.1997ČlankiHrvaškapravo, ki ga je treba uporabiti - za pogodbena razmerja

Podredno (supsidijarno) mjerodavno pravo za ugovore s medjunarodnim
obilježjem
VS03365001.01.1997ČlankiHrvaškastečaj - arbitraža

Arbitražno rješavanje stečajnih sporova u Hrvatskom pravu
VS03365101.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Arbitraža i pravo na sudsku zaštitu prema članku 6. Europske
konvencije o ljudskim pravima
VS03365201.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Kolizijskopravna i materijalnopravna razina odredjivanja mjerodavnog
prava za suštinu arbitražnog spora - primjena rimske konvencije o
mjerodavnom pravu za ugovorne obveze od 1980. i Bečke konvencije o
međunarodnoj prodaji robe od 1980.
VS03365301.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Objavljivanje arbitražnih odluka
VS03365401.01.1997ČlankiHrvaškapomorski spor - arbitraža - oblika pogodbe o prevozu - pravni položaj agenta - sklenitev pogodbe preko agenta - postopek pred razsodišči

Izbjegavanje arbitraže u pomorskim sporovima
VS03365501.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Arbitražno rješavanje sporova s međunarodnim obilježjem
VS03365601.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Trgovačka arbitraža u djelu Benedikta (Bene) Kotruljevića "O trgovini
i o savršenom trgovcu" iz 1458. godine
VS03365701.01.1997ČlankiHrvaškapravdni postopek - zahteva za objavo popravka informacij - subsidiarna uporaba ZPP - posebna pravila postopka

Postupak u parnicama povodom zahtjeva za objavljivanje ispravka
informacija
VS03365801.01.1997ČlankiHrvaškaodgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se vozila - neustrezna reakcija

Nešto o krivnji oštećenika - imatelja motornog vozila u primjeni čl.
178. Zakona o obveznim odnosima
VS03365901.01.1997ČlankiHrvaškazamudne obresti - pravdni stroški

Zatezne kamate na parnične troškove - prije i po Ovršnom zakonu
VS03375001.01.1997ČlankiHrvaškadelovnopravna materialna odgovornost pomorcev

Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca u novom Hrvatskom
zakonodavstvu

Izberi vse|Izvozi izbrane