Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20924cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9NA==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04471823.07.2014ČlankiHrvaškaporoštvo - poroštvo kot sredstvo zavarovanja - predmet poroštva - poroštvena pogodbaPredmet jamstva Za koje se obveze može jamčiti? (Predmet poroštva Za katere obveznosti je mogoče jamčiti kot porok?)
VS04471923.07.2014ČlankiHrvaškaosebni stečaj - stroški osebnega stečajaTroškovi osobnog stečaja - neuralgična točka sustava (
Stroški osebnega stečaja - nevralgična točka sistema)
VS04182503.10.2014ČlankiHrvaškaRTV prispevek - pristojbina - odjava TV sprejemnika - prispevek pro futuroRadiotelevizijska pristojbina
VS04182603.10.2014ČlankiHrvaškaRTV prispevek - pristojbina - odjava TV sprejemnika - prispevek pro futuroRadiotelevizijska pristojbina
VS04574501.12.2013ČlankiHrvaškaprevoz po morju - prevozna pogodba – prevoz stvari – Rotterdamska pravilaPolje primjene Roterdamskih pravila – unimodalni i multimodalni aspekti
(Področje Rotterdamskih pravil – unimodalni in multimodalni vidiki)
VS04574601.12.2013ČlankiHrvaškaprevoz po morju - prevozna pogodba – prevoz stvari – Rotterdamska pravilaArticle 47(2) of the Rotterdam rules: solution of old problems or new conclusion

Člen 47(2) Rotterdamskih pravil: rešitev starih problemov ali
sklenitev novega
)
VS04574701.12.2013ČlankiHrvaškaprevoz po morju - prevozna pogodba – prevoz stvari – Rotterdamska pravilaRotterdamska pravila – novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transporta

(Rotterdamska pravila -

nov poskus mednarodnopravne ureditve odgovornosti za pomorski prevoz blaga in s tem povezanih drugih vej prometa)
VS04774025.07.2014ČlankiHrvaškaalotmajska pogodba – pogodba o najetju gostinskih zmogljivosti – obveznosti turistične agencije - obveznosti gostincaUgovor o alotmanu
(Alotmajska pogodba)
VS04774125.07.2014ČlankiHrvaškamediji – informacija – odškodnina – - nepremoženjska škoda – objava sodbe ali popravka - objava dezinformacije – objava opravičila – tožbaPravo na objavu ispravka i odgovora kao oblici popravljanja neimovinske štete zbog objave (dez)informacija u medijima
(Pravica do objave sodbe ali popravka kot oblika odprave nepremoženjske škode zaradi objave dezinformacije v medijih)
VS04774225.07.2014ČlankiHrvaškapobot – materialnopravni pobot – procesnopravni pobot – enostranski pobot – izjava o pobotu – primeri, ko je pobot izključen – sodna odločba – sodni pobot – pravnomočnost – litispendencaPrijeboj u parničnom postupku
(Pobot v pravdnem postopku)
VS04825425.07.2014ČlankiHrvaškaindustrijska lastnina - varstvo konkurence - nelojalna konkurenca - kazenskopravna zaščita - prekrškovnopravna zaščita - kazensko pravo - hrvaško pravo - evropska unijaKaznenopravna i prekršajnopravna zaštita od nelojalne konkurence
(Kazenskopravna in prekrškovnopravna zaščita nelojalne konkurence)
VS04370501.03.2015ČlankiSlovenijapogodba o zaposlitvi – odpoved pogodbe o zaposlitvi – izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – redna odpoved pogodbe o zaposlitviOtkaz ugovora o radu prema novom Zakonu o radu (Odpoved pogodbe o zaposlitvi po novem Zakonu o delovnih razmerjih)
VS04775202.02.2015ČlankiHrvaškavarstvo potrošnikov - potrošnika pogodba – pogoj - nepošten pogodbeni pogoj – nepoštena pogodbena določba – skupinska tožba - ničnostNepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima
(Nepoštene pogodbene določbe v potrošniški pogodbi)
VS04779223.02.2015ČlankiHrvaškavarstvo potrošnikov – individualna tožba – skupinska tožba - skupinski interes – aktivna legitimacija - odškodnina – škoda – odškodninska odgovornost – kolektivno pravno varstvo - skupna načela skupinske tožbeZajednička načela kolektivne pravne zaštite EU i hrvatsko potrošačko pravo
(Skupna načela kolektivne pravne zaščite EU in hrvaško potrošniško pravo)
VS04779323.02.2015ČlankiHrvaškazapuščinski postopek – napotitev na pravdo – sporno dejstvo – spor o pravici – prekinitev zapuščinskega postopkaUpućivanje na parnicu u ostavinskom postupku (Napotitev na pravdo v zapuščinskem postopku)
VS04779423.02.2015ČlankiHrvaškaposlovni delež – zastavna pravica – izvensodno poplačilo – zastavitev poslovnega deleža – pristojnosti notarja – javna dražba – prodaja zastavljenega poslovnega deleža - neposredna pogodba – nevezana prodaja – sporazum o zastavitvi – zastavna pogodba – uporaba določb o prodaji premičnin in nepremičnin v izvršilnem postopku -Izvansudsko namirenje prodajom založenih poslovnih udjela
(Izvensodno poplačilo s prodajo zastavljenih poslovnih deležev)
VS04779523.02.2015ČlankiHrvaškaodgovornost dediča za zapustnikove dolgove - omejitve v postopkih s tretjimi osebami – zastaranje – škoda – škoda, povzročena s protipravnim delom sodišča – pasivna legitimacija – ugovor zastaranja – ugovor nevrednosti zapuščineNasljednik Ltd. Naslednikova odgovornost za ostaviteljeve dugove, utvrđenje ograničenja u postupcima s trećim osobama
(Dedič Ltd. Dedičeva odgovornost za zapustnikove dolgove, ugotovitev omejitev v postopkih s tretjimi osebami)
VS04578601.01.2015ČlankiHrvaškadružba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - družba z dvema družbenikoma – skupščina – sprejem sklepov na skupščiniBlokada skupštine dvočlanog d. o. o. (Blokada skupščine d. o. o. z dvema družbenikoma)
VS04578801.01.2015ČlankiHrvaškadružba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - družba z dvema družbenikoma – skupščina – sprejem sklepov na skupščiniBlokada skupštine dvočlanog d. o. o. (Blokada skupščine d. o. o. z dvema družbenikoma)
VS04370601.01.2015ČlankiHrvaškavarstvo delavcev - prenos podjetja – identiteta podjetja - delodajalec prenosnik – delodajalec prevzemnik – pravice prenesenih delavcevPrijenos poduzeća i radnička prava
(Prenos podjetja in pravice delavcev)

Izberi vse|Izvozi izbrane