Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 21095cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0006208230.11.2022ČlankiHrvaškaprekršek - načelo zakonitosti - odgovornost za prekršek - sankcije za prekršek - odvzem predmetov - zastaranje pregona za prekršek - prekršek in kaznivo dejanje - načelo ne bis in idem - hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - zahteva za sodno varstvo - kontradiktornost postopka - redni sodni postopek - sodna praksa Ustavnega sodišča - privilegij zoper samoobtožbo - pravica do izjave - pravica do pritožbe - uklonilni zapor - nadomestni zapor

Prikaz sustava slovenskog prekršajnog prava i odluke Ustavnog suda Republike Slovenije koje su znatno utjecale na njegov razvoj

(Prikaz slovenskega sistema prekrškovnega prava in odločbe Ustavnega sodišča, ki so pomembno vplivale na njegov razvoj)

VS0006194524.11.2022ČlankiSlovenijapostopek izročitve - razlog za zavrnitev izročitve - kršitev temeljnih človekovih pravic - mučenje ali nečloveško ravnanje v državi prosilki - kršitev pravice do poštenega sojenja - presoja skladnosti z Ustavo RS - pravna praznina

Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?

VS0006192824.11.2022ČlankiSlovenijakaznivo dejanje zlorabe prostitucije - zakonski znaki kaznivega dejanja - razlaga zakona - izkoriščanje prostitucije - koristoljubnost - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravna teorija - splošna svoboda ravnanja - svobodna gospodarska pobudaJasnost obsega polja kaznivosti pri zlorabi in izkoriščanju prostitucije
VS0006275222.11.2022ČlankiHrvaškanasilje v družini - intimnopartnerski umori - zloraba - sodna praksa Vrhovnega sodišča - Republika Hrvaška - kaznovanje - obteževalne in olajševalne okoliščine

Teško ubojstvo ranije zlostavljene bliske osobe - izbor vrste i mjere kazne u sudskoj praksi

(Umor predhodno zlorabljene bližnje osebe - izbor vrste in višine kazni v sodni praksi)

VS0006192517.11.2022ČlankiSlovenijaumor - umor na zahrbten način - zloraba zaupanja - subjektivne okoliščine - objektivne okoliščine - odločba Vrhovnega sodišča - ustaljena sodna praksa

Zahrbtnost storilčevega ravnanja

VS0006275414.11.2022ČlankiHrvaškažrtev nasilja v družini - kazenskopravna obravnava žrtve - pravice žrtve kaznivega dejanja - sodelovanje v kazenskem postopku - prekrškovni postopek - zaščita žrtve - Hrvaška - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - statistični podatki

Iskustvo sudjelovanja u kaznenim i prekršajnim postupcima iz perspektive žrtve nasilja u obitelji

(Izkušnja sodelovanja v kazenskem in prekrškovnem postopku z vidika žrtve nasilja v družini)

VS0006275514.11.2022ČlankiHrvaškanasilje v družini - oblike nasilja - prekršek - storilec prekrška - žrtev - odvzem prostosti - pridržanje - ponovitvena nevarnost - državna statistika - trajanje pridržanja - predkaznovanost - sankcije za prekršek

Istraživanje o dvostrukim uhićenjima kod prekršaja nasilja u obitelji

(Raziskava o dvojnemu odvzemu prostosti zaradi nasilja v družini)

VS0006393510.11.2022ČlankiSlovenijazaščita žvižgačev - delavci

O zakonu o zaščiti prijaviteljev

VS0006094727.10.2022ČlankiSlovenijakaznivo dejanje posilstva - zvijača - soglasje - svobodna volja - veljavnost privolitve - podrejenost drugemu - jasnost in določnost pravnih pravilAli kaznivo dejanje posilstva poleg zvijače in presenečenja vključuje tudi "pritiske, manjše od sile in grožnje"?
VS0006094627.10.2022ČlankiSlovenijadržavno tožilstvo - strokovno mnenje - izvedenec - sodelovanje s tožilstvom - pristranskost - enakost orožijNepristranskost sodnih izvedencev ali profesorjev?
VS0006275720.10.2022ČlankiHrvaškakaznivo dejanje zanemarjanja otrok - kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke - zakonski znaki kaznivega dejanja - razlaga zakona - zgodovinska razlaga - zanemarjanje otroka - vzgoja in izobraževanje - stek kaznivih dejanj - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - ne bis in idem - prekršek in kaznivo dejanje

Kazneno djelo povrede djetetovih prava - aktualne materijalnopravne i procesnopravne dvojbe

(Kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic - aktualni materialnopravni in procesnopravni dvomi)

VS0006275915.10.2022ČlankiHrvaškapostopek proti mladoletnikom - kazenski postopek - Direktiva (EU) 2016/800 - implementacija direktive - pravice obdolženca - uveljavljanje pravic - praktične izkušnje - statistični podatki

Maloljetničko kazneno pravo - Quid Accidit? Problemi u primjeni pojedinih prava iz Direktive 2016/800/EU u praksi

(Mladoletniško kazensko pravo - Quid Accidit? Težave pri uveljavljanju določenih pravic iz Direktive 2016/2008/EU v praksi)

VS0006378912.10.2022ČlankiHrvaškakršitev medicinskih standardov - odškodninska odgovornost zdravnika

O diagnostičkoj pogrešci s osvrtom na praksu

(O zdravniški napaki skozi sodno prakso)

VS0006277212.10.2022ČlankiHrvaškatrgovina z ljudmi - umor - preventivni ukrepi - Združene države Amerike (ZDA) - korupcija

Human trafficking, homicide and current prevention efforts in the United states od America

(Trenutna preventivna prizadevanja proti trgovini z ljudmi in umorom v Druženih državah Amerike)

VS0006102411.10.2022ČlankiSlovenijasojenje - kazenski postopek - izvedba glavne obravnave - zastoj v postopku - kadrovske težave sodišča - višina plače

Sojenje kot delovni proces

VS0006102311.10.2022ČlankiSlovenijavojno hudodelstvo - Mednarodno kazensko sodišče - pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča - komplementarna pristojnost - vojna v Ukrajini - kazenski pregon - agresija - pristojnost domačega sodišča - univerzalna pristojnost - Meddržavno sodišče v Haagu

Vojna v Ukrajini: možne poti do odgovornosti za mednarodna hudodelstva

VS0006029601.10.2022ČlankiSlovenijapravica do obrambe - zaslišanje obremenilne priče - kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odpoved pravici do neposrednega zaslišanja priče

Je treba obdolžencu res omogočiti zaslišanje prič ilegalnih prevozov?

VS0006029701.10.2022ČlankiSlovenijahiša za otroke (Barnahus) - mladoletna žrtev kaznivega dejanja - spolna zloraba otroka - kazenskopravna obravnava žrtve - največja korist otroka - celostni pristop - zaslišanje otrokaHiša za otroke - Barnahus
VS0006173030.09.2022ČlankiSlovenijapolicija - čezmejno policijsko sodelovanje - Interpol - Europol - schengenski informacijski sistem - mednarodni sporazum - zaprosilo za pravno pomoč - izravnalni ukrepi - skupne preiskovalne skupineZgodovina mednarodnega policijskega sodelovanja
VS0006102029.09.2022ČlankiSlovenijaMednarodno kazensko sodišče - Rimski statut - pogodbene stranke - komplementarna pristojnost - funkcionalna pristojnost sodišča - vojna v Ukrajini - agresijaDvajset let Mednarodnega kazenskega sodišča - kako naprej?

Izberi vse|Izvozi izbrane