Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 21095cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTA0MA==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03282501.01.1995ČlankiSlovenijasocialno varstvo - socialno zavarovanje - socialne pravice - sodno varstvo socialnih pravic - stvarna pristojnost socialnega sodišča - dokup zavarovalne dobe - družinski in socialni prejemki - spori o sprejemu študentov v študentske domove - dodelitev socialnega stanovanja - povrnitev škode zaradi neupravičeno pridobljenih sredstev ZPIZ - stranke in udeleženci v postopku - stvarna in procesna legitimacija - sposobnost biti stranka - vsebina tožbe in zahtevek - vezanost sodišča na zahtevek - vsebinsko (meritorno) odločanje oziroma preizkus zakonitosti izpodbijane odločbe - načelo despozitivnosti in oficialnosti v postopku - možnost ureditve sodnega varstva socialnih pravic pred upravnim sodiščem molk organa - načelo javnosti - pravica do zasebnosti - načelo materialne resnice - gotovost - prepričanje - verjetnost - pravnomočnost - dokazna sredstva - dokazno breme - obveznost sodnih odločb, izdanih v socialnih sporih - načelo prepovedi reformatio in peius - pravnomočnost odločbe, izdane v predhodnem postopku - stroški postopka - oprostitev plačila stroškov postopka

Nekatera vprašanja sodnega varstva socialnih pravic
VS0005341931.12.2021ČlankiSlovenijapredlog za predhodno odločanje SEU - predlog za postavitev vprašanja za predhodno odločanje - doktrina acte clair - prekinitev postopka - procesni sklep - pravica do posebne pritožbe - vprašanje za predhodno odločanjeMetodologija priprave predloga za predhodno odločanje pred Sodiščem Evropske Unije
VS0004925314.06.2021ČlankiSlovenijavročitev sodnega pisanja - vročanje v tujino - vročanje po diplomatski poti - prevod listine - mednarodna pravna pomoč - pravna pomoč med državami članicami EU - vročanje v države članice evropske unije - vročanje po osrednjem organu, pristojnem za sprejemanje zaprosil za vročitev - vročanje v tujini po pošti - procesna neaktivnost stranke

Vročanje v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah(1)

VS0001454122.01.2018ČlankiSlovenijakaznivo dejanje - objava posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino - maščevalna pornografija - zakonski znaki - množinska oblika zakonskega znaka - jezikovna razlaga zakonskega besedila - lex certa - načelo zakonitosti - privolitev - soglasje - kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva - stek

Novo kaznivo dejanje objave posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino ("maščevalna pornografija") - kritična analiza in dileme

VS0003309601.11.2018ČlankiSlovenijanedovoljene sestavine firme - nelojalna konkurenca - obseg preizkusa - vpis spremembe družbenika v register - prenos poslovnega deleža - vpis prenosa poslovnega deleža v sodni register - odpoved dediščini - izbris družbe iz registra - stečaj zapuščine - skrbnik zapuščine - postavitev začasnega zastopnika gospodarski družbi - vpis spremembe zastopnika v sodni register - vpis po uradni dolžnosti - sodna postavitev poslovodje v d.o.o. - evropsko potrdilo o dedovanju - delitev skupnega premoženja zakoncev - povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe - socialno podjetništvo - socialno podjetje - prepoved poslovanja kot socialno podjetje - stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem

Povzetek razprave o aktualnih vprašanjih z registrske šole 2018-2 (1)

VS04473223.07.2014ČlankiSlovenijavročanje - vročanje prek organa za pošiljanje in organa za sprejem - vročanje z uporabo poštnih storitev - neposredno vročanje - vročanje po konzularni ali diplomatski poti - vročanje izvensodnih pisanj - jezik pisanjaVročanje v države članice EU v postopkih izvršbe in zavarovanja
VS0001784101.04.2018ČlankiSlovenijakaznivo dejanje prenašanja nalezljivih bolezni - objektivni pogoj kaznivosti - prepovedana posledica - blanketna dispozicija - splošno kaznivo dejanje - hujša posledica - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - opustitev cepljenjaDogmatika kaznivega dejanja prenašanja nalezljivih bolezni po 177. členu KZ-1(1)
VS04580001.01.2015ČlankiSlovenijaUredba 655/2014 - evropski nalog za zamrznitev bančnih računov - postopek za izdajo naloga za zamrznitev bančnega računaUredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov – sedanjost ali pogled v prihodnost*
VS04916101.04.2016ČlankiSlovenijapregled sodne prakse - praksa Ustavnega sodišča - odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti - odmera odpravnine - ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča - pravni učinki - plače sodnikovPredstavitev pomembnejših odločb in sklepov Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja delovnega prava, sprejetih v letih 2014 in 2015
VS0003246301.11.2018ČlankiSlovenijaizbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - pogoji za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - predlagatelj postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije - upravičeni predlagatelj - lastnik objekta - dovoljenje lastnika objekta za poslovanje na naslovu družbe - preklic dovoljenja - obstoj izbrisnega razloga - nedovoljene sestavine firme - sklep o začetku postopka izbrisa - začetek likvidacijskega postopka po uradni dolžnosti - vročitev sodnega pisanja pooblaščencu - več pooblaščencev

Povzetek razprave o aktualnih vprašanjih z registrske šole 2018-1 (1)

VS0004748230.06.2021ČlankiSlovenijakazniva dejanja zoper gospodarstvo - motiv pri storitvi kaznivega dejanja - pridobitev premoženjske koristi - pravna teorija - kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - direktni (obarvan) naklep - eventualni naklep - kaznivo dejanje pranja denarja - zloraba notranje informacije - jemanje podkupnine - davčna zatajitev - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim ravnanjem - oškodovanje upnikov - poslovna goljufija

Pomen motivov pri gospodarskih kaznivih dejanjih (1)

VS04354101.11.2013ČlankiSlovenijazaposlovanje - sklenitev pogodbe o zaposlitviNajpomembnejše spremembe pri zaposlovanju delavcev po novi delovni zakonodaji
VS04692023.12.2013ČlankiSlovenijaEvropsko sodišče za človekove pravice - pravica do sodnega varstva - pravica do dostopa do sodišča - pravica do meritorne odločitve v sporu - procesne predpostavke - prekluzivni rok za vložitev tožbe - zastaranje - elektronsko poslovanje - elektronsko vlaganje vlog - obvezno odvetniško zastopanje - nujno sosporništvo na aktivni strani - vročanje - nadomestna vročitev - parlamentarna imuniteta - imuniteta tujih držav in mednarodnih organizacij - duševno bolna oseba - oseba z duševnimi motnjami - procesna sposobnost - zastopanje - poslovna sposobnost - odvzem poslovne sposobnosti - kontradiktornost - skrbnik - izvedenec - priznanje tujih sodnih odločb - javni red - pravnomočnost - izredno pravno sredstvo - revizija - obnova postopka - izvršba - odlog izvršbe - bagatela - brezplačna pravna pomoč - sodna taksa - stroški postopka - odvetniška odgovornost - odgovornost države - neodvisnost sodišča - neodvisnost sodnika - arbitraža - sodni svet - pravica do zakonitega sodnika - nepristranskost sodišča - žalitev sodišča - denarna kazenPravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
VS04384301.03.2016ČlankiSlovenijasklepčnost tožbe - nepopolna tožba - materialno procesno vodstvo - sodna praksa

Vprašanja sklepčnosti v praksi sodišč prve stopnje

VS04913627.12.2016ČlankiSlovenijakaznivo dejanje nasilja v družini - osebno kaznivo dejanje - kolektivno kaznivo dejanje - sestavljeno kaznivo dejanje - žrtev nasilja v družini - objekt varstva - družinska skupnost - delictum proprium - izvršitvena ravnanja - spravljanje v podrejen položaj - pregon po uradni dolžnosti - avtonomija žrtve - pasivnost žrtve - postopek poravnavanja - restorativna pravičnost

Nasilje v družini kot kaznivo dejanje - značilnosti in zagate kazenskopravnega obravnavanja

VS0004925914.06.2021ČlankiSlovenijanepravdni postopek - zaznamba - osebno stanje - zastopanje otroka - upravljanje otrokovega premoženja - premoženjski interes - naloge skrbnika - postopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - začasna odredba v sporih iz razmerja med starši in otroki - omejitev starševske skrbiKo se v nepravdnem postopku srečata družinsko in zemljiškoknjižno pravo (1)
VS04202709.01.2015ČlankiSlovenijakoncesija - javno naročilo - pojem javnega naročila po pravu EU - pojem javnozasebnega partnerstva - upravna pogodba - razlike med koncesijo in javnim naročilom - praksa SEU - Direktiva 2014/23/EUPravni vidiki koncesij v povezavi z novo EU ureditvijo in prakso sodišča
VS04817623.07.2014ČlankiSlovenijaotroci - koristi otroka - nasilje v družini - nasilje nad vrstniki - preventiva - vzroki - ukrepiZakonodajni okvir ter praktična primera nasilja v družini in nasilja med vrstniki
VS04824015.11.2014ČlankiSlovenijakrivda - priznanje krivde - pogajanje o priznanju krivde - učinki pogajanj o priznanju krivde - common law - sodna praksa ESČP - mešani tip kazenskega postopka - kraljica dokazov - sodni zaostanki(Ne)izkušnje s pogajanji o priznanju krivde
VS04780718.05.2015ČlankiSlovenijasodna pristojnost - upravna pristojnost - odvzem otroka - odločanje o vzgoji in varstvu otroka - center za socialno delo - otrokova korist - kolizija pristojnosti - razveza zakonske zvezeKolizija med sodno in upravno pristojnostjo za odvzem otroka v družinskih zadevah

Izberi vse|Izvozi izbrane