Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005605712.05.2022ČlankiSlovenijapripor - pridržanje - pravo EU - pravice pripornikov - ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in uspešno izvedbo kazenskega postopkaEvropska pravila pridržanja in pripora pred začetkom sojenja
VS0005569421.04.2022ČlankiSlovenijavojni zločin - vojno hudodelstvo - agresija - genocid - hudodelstva zoper človečnost - jurisdikcija slovenskega sodišča - univerzalno načelo - Ukrajina - pristojnost Mednarodnega kazanskega sodiščaMednarodni zločini v Ukrajini in univerzalno načelo
VS0005565914.04.2022ČlankiSlovenijanasilje v družini - kaznivo dejanje - prekršek - sankcije za prekršek - izrek globe - primernost sankcije - učinkovitost - Hrvaška - zaščitni ukrepi - odvračalni učinek - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

(Ne)primernost izrekanja glob v primeru prekrška "nasilja v družini"

VS0005605801.04.2022ČlankiSlovenijaumor - uboj - partnersko nasilje - COVID-19 - dejavniki tveganja - državna statistika - motiv

Intimate Partner Homicide in the Times of Covid-19 in Slovenia

(Intimnopartnerski umori v času epidemije Covid-19 v Sloveniji)

VS0005618431.03.2022ČlankiSlovenijaizredno vojaško sodišče - odločitev ustavnega sodišča - človekove pravice in temeljne svoboščine - merilo za odločanje - pravni standard - splošna pravna načela

Kočevski proces, neutemeljena kritika in osebna diskvalifikacija

VS0005600018.03.2022ČlankiHrvaškacesija - pogodba o cesiji - obvestitev dolžnika o cesiji - odstop terjatve (cesija) - globalna cesija - prevzem izpolnitve - subrogacija - sprememba dolžnika - prevzem dolga - pristop k dolgu

Promjena subjekta u obveznom odnosu pravni učinci i posljedice (Sprememba subjekta v obligacijskem razmerju pravni učinki in posledice)

VS0005599918.03.2022ČlankiHrvaškaanatocizem - pogodbene obresti - procesne obresti - zahtevek za plačilo obresti

Anatocizam i iznimke od zabrane (Anatocizem in izjeme od prepovedi)

VS0005668814.03.2022ČlankiHrvaškaEvropska unija (EU) - evropsko pravo - predlog zakona - sporočilo za javnostAktivno sudjelovanje u donošenju EU propisa

(Aktivno sodelovanje pri sprejemanju predpisov EU)
VS0005476510.03.2022ČlankiSlovenijapovojni procesi - odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije - izredno vojaško sodišče - pošteno sojenje

Sodna afirmacija kočevskih procesov kot apologija neprava?

VS0005593010.03.2022ČlankiSlovenijauporaba zakona - nepravdni postopek, ki se začne na predlog - zahtevek za plačilo denarnega zneska - subsidiarna uporaba ZPP

Novi Zakon o nepravdnem postopku

VS0005593310.03.2022ČlankiSlovenijasprememba zakonodaje - prenehanje najemne pogodbe - odpoved najemne pogodbe - odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov - enostranska izjava - vročitev odpovedi - izpraznitveni nalog - retroaktivna veljava zakona

Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v luči prepovedi retroaktivnosti

VS0005668407.03.2022ČlankiHrvaškanasprotje interesov - konflikt interesov - izločitev uradnih oseb iz vodenja in odločanja v postopku - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) - hrvaško pravoŠto je novo u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa?

(Kaj je novega v Zakonu o preprečevanju nasprotja interesov?)
VS0005668707.03.2022ČlankiSlovenijafinanciranje političnih strank - sankcije - hrvaško pravoRedovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna

(Redno letno financiranje političnih strank in neodvisnih svetnikov iz občinskih proračunov)
VS0005668307.03.2022ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - stvarna pristojnost - sprememba stvarne pristojnosti - krajevna pristojnost - funkcionalna pristojnost - spor o pristojnosti - hrvaško pravo

Stvarna i mjesna nadležnost u poreznom nadzoru

(Stvarna in krajevna pristojnost pri davčnem nadzoru)

VS0005394728.02.2022ČlankiSlovenijaodbitek DDV - vstopni DDV - pravica do odbitka vstopnega DDV

Metode delnega odbitka DDV

VS0005434528.02.2022ČlankiHrvaškavarstvo osebnih podatkov - stečajni postopek - stečajni dolžnik - pravica do pozabe - sodna praksa Sodišča EU - hrvaško pravo

Neka pitanja GDPR-a u stečajnom postupku

(Nekatera vprašanja GDPR v stečajnem postopku)

VS0005450428.02.2022ČlankiHrvaškakazniva dejanja zoper gospodarstvo - Hrvaška - stvarna pristojnost sodišča - pravna kontinuiteta - milejši zakon - kaznivo dejanje zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju - odgovornost pravne osebe - prenehanje pravne osebe - protipravna premoženjska korist - premoženjska škoda - odvzem premoženjske koristi - pravna kvalifikacija kaznivega dejanja - praksa Vrhovnega sodišča Republike Hrvaške - vojno stanje - zastaranje kazenskega pregona

Kaznena djela protiv gospodarstva, s naglaskom na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju

(Kazniva dejanja zoper gospodarstvo, s poudarkom na zlorabo zaupanja pri gospodarskem poslovanju)

VS0005674128.02.2022ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - obdavčitev - brezplačna storitev - brezplačna uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene - davčna osnova - odplačnost - kraj obdavčitveObdavčitev z DDV pri brezplačnih storitvah za poslovne in neposlovne namene
VS0005423924.02.2022ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - IP-naslov - pravno varstvo IP - naslova

Zakaj naslov IP ne bi smel biti zaščiten podatek po GDPR

VS0005592724.02.2022ČlankiSlovenijaupravljanje večstanovajskih stavb - imenovanje upravnika večstanovanjske stavbe - rezervni sklad

Anomalije upravljanja večstanovanjskih stavb

Izberi vse|Izvozi izbrane