Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005674128.02.2022ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - obdavčitev - brezplačna storitev - brezplačna uporaba storitev davčnega zavezanca za neposlovne namene - davčna osnova - odplačnost - kraj obdavčitveObdavčitev z DDV pri brezplačnih storitvah za poslovne in neposlovne namene
VS0005674031.01.2022ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - zadržanje blaga - sprememba namembnosti - davčna osnova - pravica do odbitka DDV

Lastna raba, sprememba namembnosti in zadržanje blaga po 8. členu ZDDV 1

VS0005673831.01.2022ČlankiSlovenijaobračun DDV - odbitek DDV - kraja blaga - ukradeno voziloObračun DDV od ukradenega blaga
VS0005668814.03.2022ČlankiHrvaškaEvropska unija (EU) - evropsko pravo - predlog zakona - sporočilo za javnostAktivno sudjelovanje u donošenju EU propisa

(Aktivno sodelovanje pri sprejemanju predpisov EU)
VS0005668707.03.2022ČlankiSlovenijafinanciranje političnih strank - sankcije - hrvaško pravoRedovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz lokalnih proračuna

(Redno letno financiranje političnih strank in neodvisnih svetnikov iz občinskih proračunov)
VS0005668407.03.2022ČlankiHrvaškanasprotje interesov - konflikt interesov - izločitev uradnih oseb iz vodenja in odločanja v postopku - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) - hrvaško pravoŠto je novo u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa?

(Kaj je novega v Zakonu o preprečevanju nasprotja interesov?)
VS0005668307.03.2022ČlankiHrvaškadavčni inšpekcijski nadzor - stvarna pristojnost - sprememba stvarne pristojnosti - krajevna pristojnost - funkcionalna pristojnost - spor o pristojnosti - hrvaško pravo

Stvarna i mjesna nadležnost u poreznom nadzoru

(Stvarna in krajevna pristojnost pri davčnem nadzoru)

VS0005665330.06.2021ČlankiSlovenijakazenski postopek - alternativno reševanje sporov

Poravnalci v kazenskih zadevah - vidik odvetnika(1)

VS0005665130.06.2021ČlankiSlovenijazakonski znaki kaznivega dejanja - koristoljubnost - stranska denarna kazen - odločanje v okviru zahtevka - prekoračitev pritožbenega zahtevka tožilstva - zastopanje po tuji odvetniški družbi - nepristranskost sojenja

Izbrani izdelki brusilnice diamantov kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

VS0005665230.06.2021ČlankiSlovenijakazenski postopek - alternativno reševanje sporov

Nepravilnosti pri izvedbi postopka poravnavanja(1)

VS0004985730.06.2021ČlankiSlovenijauporaba določil in razlaga spornih določil - prometna nesreča dveh motornih vozil - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - cesija - čas nastanka škode - izpodbojnost sklepov skupščine - prepoved finančne asistence - odškodninska odgovornost člana organa vodenja in nadzora - odškodninska odgovornost članov uprave bank - pravilo podjetniške presoje (business judgement rule) - odstop od pogodbe v stečajnem postopku - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - anticipirana zastavna pravica - trditveno in dokazno breme - koncesija - lekarniška dejavnostPregled pomembnejših odločb gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zadnjem letu(1)
VS0004759930.06.2021ČlankiSlovenijaCOVID-19 - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - poseg v človekove pravice - načelo sorazmernosti - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)(Obvezno) cepljenje proti Covidu-19 in človekove pravice
VS0004759830.06.2021ČlankiSlovenijavarstvo osebnih podatkov - obdelava osebnih podatkov - elektronsko poslovanje - digitalizacija - učinki

Varstvo posebnih vrst osebnih podatkov, uvajanje digitalizacije in elektronsko poslovanje(1)

VS0004985430.10.2020ČlankiSlovenijaosebni stečaj - smrt dolžnika - stečaj zapuščine - prekinitev postopkaPostopek osebnega stečaja v primeru smrti dolžnika z vidika insolvenčnega prava(1)
VS0004985330.06.2021ČlankiSlovenijastečajni upravitelj - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - osebni stečaj - avstrijsko pravo

Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja do tretjih oseb(1)

VS0004985230.06.2021ČlankiSlovenijaodškodninska odgovornost direktorja - odgovornost delodajalca za delavca - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - odgovornost delodajalca - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - razbremenitev odgovornosti - neposredni zahtevek - regresni zahtevek - nemško pravoOdškodninska odgovornost družb do tretjih oseb za ravnanja delavcev in direktorjev(1)
VS0004985130.06.2021ČlankiSlovenijaupravljanje in financiranje naložb - kršitev pravil o javnem naročanju - trditveno in dokazno breme - finančni vpliv kršitve na proračun Evropske skupnosti - nepovratna finančna sredstva - finančni popravek - sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike - javna naročila - strukturni skladiFinančni popravki pri koriščenju sredstev iz evropskih kohezijskih skladov(1)
VS0004748230.06.2021ČlankiSlovenijakazniva dejanja zoper gospodarstvo - motiv pri storitvi kaznivega dejanja - pridobitev premoženjske koristi - pravna teorija - kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti - direktni (obarvan) naklep - eventualni naklep - kaznivo dejanje pranja denarja - zloraba notranje informacije - jemanje podkupnine - davčna zatajitev - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim ravnanjem - oškodovanje upnikov - poslovna goljufija

Pomen motivov pri gospodarskih kaznivih dejanjih (1)

VS0004743130.06.2021ČlankiSlovenijapremoženjska korist - odvzem premoženjske koristi - restorativna pravičnost - predpostavke - kazenska odgovornost napeljevalca - način odvzema premoženjske koristi - odvzem premoženjske koristi drugim osebam - prenos premoženja na bližnje sorodnike storilca - priznanje krivde - mednarodno sodelovanje - izvršitev sodne odločbe v drugi državi članici

Odvzem premoženjske koristi - vse pomembnejši institut v sodobnem kazenskem pravu (1)

VS0004743030.06.2021ČlankiSlovenijastorilec prekrška - status - fizična oseba - samostojni podjetnik posameznik - zasebnik - odgovorna oseba - sodna praksa Vrhovnega sodiščaOpredelitev storilca v prekrškovnih aktih

Izberi vse|Izvozi izbrane