<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 1563/2005

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2005:III.CP.1563.2005
Evidenčna številka:VSL48506
Datum odločbe:06.04.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:predhodna odredba

Jedro

Eden izmed pogojev za izdajo predhodne odredbe je, da gre na podlagi

odločbe domačega sodišča ali drugega organa in ki še ni izvršljiva,

za denarno terjatev. Če gre torej za terjatev, ki ni denarna,

navedeni pogoj za izdajo predhodne odredbe ni podan.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo predlog

upnice za izdajo predhodne odredbe za zavarovanje njene terjatve po

sodbi Okrožnega sodišča v Novem mestu z dne 14.10.1999, opr. št. I P

28/99-41, s predznambo zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah,

vpisanih v vl. št. X k.o. Smolenja vas.

Proti sklepu se pritožuje upnica zaradi zmotne uporabe materialnega

prava ter sodišču druge stopnje predlaga, da spremeni izpodbijani

sklep in ugodi predlogu za izdajo predhodne odredbe. V pritožbi

navaja, da je bilo s sodbo z dne X, opr. št. I P 28/99-41, ugodeno

zahtevku in ugotovljena neučinkovitost pogodbe v višini 31.000 DEM s

pripadki. Ker je bilo ugodeno zahtevku, po katerem ima upnica pravico

poplačila svoje denarne terjatve v višini glavnice 31.000 DEM v

tolarski protivrednosti s pripadki s prodajo nepremičnine po pravilih

izvršilnega postopka, je potrebno ocenjevati upničino terjatev po

vsebini izdane sodbe kot denarno terjatev. Ker gre za vprašanje

obstoja procesne predpostavke za predhodno odredbo za ustanovitev

zastavne pravice, upnica meni, da je ob pravilni materialni presoji

terjatve po izdani sodbi potrebno ugotoviti, da so podani pogoji za

izdajo predlagane predhodne odredbe po določbah 257. člena ZIZ.

Pritožba ni utemeljena.

Po 1. odstavku 257. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

sodišče izda predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča

ali drugega organa, ki se glasi na denarno terjatev in ki še ni

izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer

uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. V obravnavani

zadevi je upnica predlagala izdajo predhodne odredbe s predznambo

zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah, vpisanih v vl. št.

X k.o. Smolenja vas na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Novem mestu

z dne 14.10.1999, opr. št. I P 28/99, vendar kot pravilno ugotavlja

sodišče prve stopnje, se navedena sodba ne glasi na denarno terjatev,

pač pa na odločitev, da darilna pogodba, sklenjena dne 23.6.1993 med

M.H. kot darovalcem ter A.H. kot obdarjencem, glede nepremičnin,

vpisanih v vl. št. X k.o. Smolenja vas, nima pravnega učinka proti

S.Ž. v tistem delu, ki je potreben za poplačilo njene terjatve, ki jo

ima do M.H. kot darovalca. Poleg tega je bilo s to sodbo tudi

odločeno, da mora A.H. dopustiti, da se upnica poplača za svojo

terjatev zoper M.H. s prodajo nepremičnin, vpisanih v vl. št. X k.o.

Smolenja vas. Očitno je torej, da je pravilno stališče prvega

sodišča, da se navedena sodba ne glasi na denarno terjatev ter da

zato ni izpolnjen že prvi zakonski pogoj za izdajo predlagane

predhodne odredbe. Navedena sodna odločba se torej ne glasi na

denarno terjatev, kar je eden izmed pogojev za predhodno odredbo, pač

pa je bila sodna odločba izdana zaradi izpodbijanja pravnih dejanj

upničinega primarnega tožnika M.H.. Zmotno je torej pritožbeno

stališče, da so na podlagi navedene sodne odločbe podani pogoji za

izdajo predlagane predhodne odredbe.

Ker je glede na povedano sodišče druge stopnje ugotovilo, da

uveljavljani pritožbeni razlog ni podan in ker tudi ni našlo nobenih

tistih kršitev, na katere je treba paziti po uradni dolžnosti, je

zato na podlagi 2. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ

zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZIZ člen 257, 257/1, 257, 257/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDg1Mw==