<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba III Ips 80/2005

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2006:III.IPS.80.2005
Evidenčna številka:VS40916
Datum odločbe:25.04.2006
Področje:PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Institut:menica - aval - skriti aval

Jedro

Podpis revidentke na hrbtni strani menice pomeni t.i. skriti aval - žiro. Tako obliko poroštva se daje z indosamentom v obliki indosantovega podpisa na hrbtni strani menice.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v delu, ki je relevanten za odločanje o reviziji, vzdržalo v veljavi 1. in 3. točko sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. Ig 98/00604-2 z dne 19.6.1998, tako da je toženka G. B. dolžna plačati tožeči stranki glavnico v znesku 71.137.265,82 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroške izvršilnega in pravdnega postopka, prav tako z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Pritožbo šeste toženke je pritožbeno sodišče zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo.

3. Sodbo pritožbenega sodišča izpodbija šesta toženka z revizijo. Uveljavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odstavka 339. člena ZPP in zmotno uporabo materialnega prava. Predlaga spremembo, podrejeno pa razveljavitev izpodbijane sodbe.

4. Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Revidentki ni mogoče pritrditi, ko uveljavlja, da naj bi imela tožeča stranka že izvršilni naslov za vtoževano terjatev in da "gre torej za pravnomočno razsojeno stvar". Bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 12. točke 2. odstavka 339. člena ZPP bi bila podana, če bi bilo odločeno o zahtevku, o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno ali o katerem je bila že sklenjena sodna poravnava. V postopku, v katerem je bil izdan sklep IR 201/95, na katerega se sklicuje revidentka, sama ni sodelovala in (že) zato njen ugovor pravnomočno rešene zadeve ne more biti utemeljen.

7. Tožeča stranka zahteva plačilo vtoževanega zneska na podlagi podpisa šeste toženke na hrbtni strani menice. Revidentka uveljavlja, da tak podpis ni veljaven, saj lahko avalist menico podpiše le na licu ali alonži.

8. Po določbi 1. odstavka 30. člena zakona o menici (ZM) se da aval na menici ali alonži. Po določbi 3. odstavka 30. člena pa za aval zadostuje podpis na licu menice (razen če ne gre za trasatov ali trasantov podpis). S to določbo revidentka utemeljuje svoje stališče, da je njen podpis na hrbtu menice ni mogel zavezati kot avalistko.

9. Podpis revidentke na hrbtni strani menice pomeni t.i. skriti aval - žiro. Tako obliko poroštva se daje z indosamentom v obliki indosantovega podpisa na hrbtni strani menice (glej npr. Jožko Žiberna, dr. Šime Ivanjko, Menica in ček, 5. izdaja, Ljubljana 1989, str. 123). Utemeljuje se s tem, ker je vsak podpisnik menično zavezan in ker vsi podpisniki solidarno odgovarjajo imetniku menice (glej dr. Peter Grilc, dr. Miha Juhart, Pravo vrednostnih papirjev, Ljubljana, 1996, str. 100). Za odločanje o predmetnem tožbenem zahtevku je sicer nepomembno, ali šesta toženka odgovarja tožeči stranki kot avalist ali kot skriti avalist.

10. Ker se je izkazalo, da uveljavljani revizijski razlogi niso podani, prav tako ne tisti, na katere mora paziti po uradni dolžnosti (371. člen ZPP), je revizijsko sodišče revizijo tožene stranke zavrnilo (378. člen ZPP). Zavrnitev obsega tudi stroškovni del.


Zveza:

ZM člen 30, 30/1, 30/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMTgwNQ==