<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sodba I Cpg 306/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:I.CPG.306.2022
Evidenčna številka:VSL00057618
Datum odločbe:05.07.2022
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek (preds.), Andreja Strmčnik Izak (poroč.), Irena Dovnik
Področje:FINANČNO POSLOVANJE
Institut:izvršnica - vsebina izvršnice - unovčenje izvršnice - temeljni posel - pravilna uporaba materialnega prava

Jedro

Prvi odstavek 44. člena ZPreZP-1 taksativno določa podatke, ki jih po tem, ko mu je predložena upnikova zahteva za izvedbo plačilne transakcije po 43. členu ZPreZP-1, ponudnik plačilnih storitev (tožena stranka) lahko preverja. Preverjanje temeljnega posla in njegove skladnosti z določbo prvega odstavka 3. člena ZPreZP-1 ni umeščeno v določbo prvega odstavka 44. člena ZPreZP-1.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijana sodba potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo toženi stranki naložilo izpolnitev zahteve tožeče stranke z dne 20. 11. 2020 za izvedbo plačilne transakcije na podlagi izvršnice v višini 2.912,07 EUR v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sodbe.

2. Zoper sodbo se je iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP pritožila tožena stranka, predlagala spremembo izpodbijane sodbe in zavrnitev tožbenega zahtevka oziroma razveljavitev izpodbijane sodbe in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Tožeča stranka je v odgovoru na pritožbo predlagala zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane sodbe.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Po vsebini tožena stranka v pritožbi sodišču prve stopnje očita le zmotno uporabo materialnega prava, ker naj ne bi upoštevalo določbe prvega odstavka 3. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1 v zvezi z določbama 3. in 6. člena Obligacijskega zakonika – OZ. V skladu s standardom dobrega strokovnjaka, ki v skladu s 6. členom OZ zavezuje toženo stranko, bi slednja morala preverjati, da temeljni posel, v posledici katerega je bila izdana sporna izvršnica, ne nasprotuje prisilnim predpisom, kot to določa 3. člen OZ, v konkretnem primeru, da gre za posel iz prvega odstavka 3. člena ZPreZP-1.1 S tem, ko je tožena stranka imela pravno podlago za svoje ravnanje, naj bi bila njena zavrnitev zahteve tožeče stranke z dne 20. 11. 2020 za izvedbo plačilne transakcije utemeljena.

6. Višje sodišče soglaša s presojo sodišča prve stopnje, da zgoraj navedeno materialnopravno naziranje tožene stranke ni pravilno in da tožena stranka ni imela podlage za zavrnitev zahteve tožeče stranke za izvedbo plačilne transakcije. Prvi odstavek 44. člena ZPreZP-1 taksativno določa podatke, ki jih po tem, ko mu je predložena upnikova zahteva za izvedbo plačilne transakcije po 43. členu ZPreZP-1, ponudnik plačilnih storitev (tožena stranka) lahko preverja.2 Nobenega dvoma ni, da preverjanje temeljnega posla in njegove skladnosti z določbo prvega odstavka 3. člena ZPreZP-1 ni umeščeno v določbo prvega odstavka 44. člena ZPreZP-1. Sklicevanje na splošna načela obligacijskega prava, kot se je v pritožbi zavzemala tožena stranka, s katerimi bi ponudnik plačilnih storitev razširil domet kontrole zahteve za izvedbo plačilne transakcije, bi pomenila izvotlitev te specialne ureditve iz prvega odstavka 44. člena ZPreZP-1, zato za takšno materialnopravno stališče ni pravne podlage.

7. Ker tako niso podani pritožbeni razlogi, niti razlogi, na katere po določbi drugega odstavka 350. člena ZPP pazi po uradni dolžnosti, je višje sodišče pritožbo zavrnilo in izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje potrdilo (353. člen ZPP), pri čemer je presojalo le pritožbene navedbe, ki so odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP).

-------------------------------
1 Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu: dolžnik).
2 Obveznost iz izvršnice še ni dospela; upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo; izvršnica je nepopolna; od dospelosti obveznosti iz izvršnice so pretekla več kot tri leta.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 3, 6
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (2012) - ZPreZP-1 - člen 3, 3/1, 43, 44, 44/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.10.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5ODA2