<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 405/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:CST.405.2017
Evidenčna številka:VSL00002659
Datum odločbe:18.07.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Mateja Levstek (preds.), Andreja Strmčnik Izak (poroč.), Irena Dovnik
Področje:DAVKI - STEČAJNO PRAVO
Institut:vračilo dohodnine - vračilo plačane akontacije dohodnine - postopek osebnega stečaja - stečajna masa v postopku osebnega stečaja - prejemki izvzeti iz stečajne mase - prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe

Jedro

Vrnitev akontacije dohodnine ne spada med prejemke, ki so po 101. členu ZIZ izvzeti iz stečajne mase, spada v stečajno maso in je ni mogoče v celoti izvzeti iz stečajne mase, niti iz razlogov, ki jih v pritožbi navaja dolžnica. Čeprav višje sodišče razume težko situacijo, v kateri se je pritožnica znašla, pa z osebnimi okoliščinami zakonskih določb ni mogoče spreminjati

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor dolžnice zoper sklep St ... z dne 25.4.2017, s katerim je zavrnilo njen predlog za odobritev vračila preveč plačane akontacije dohodnine za leto 2016 (PD 164).

2. Zoper navedeni sklep je dolžnica vložila ugovor (pravilno: pritožbo), s katerim smiselno uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Predlaga, da višje sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Višje sodišče ugotavlja, da dolžnica sklep sodišče prve stopnje izpodbija z vlogo, naslovljeno kot "ugovor zoper sklep na predlog za odobritev dviga vračila preveč plačane akontacije dohodnine za leto 2016 (PD 164) v stečajnem postopku St ... z dne 15.5.2017", ki ga je višje sodišče obravnavalo kot pritožbo. V njem uveljavlja vsebinsko popolnoma identične navedbe, kot v ugovoru z dne 5.5.2017 (PD 164), in na katere je pravilno in v celoti odgovorilo že sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu. Višje sodišče se zato v izogib ponavljanju v celoti sklicuje na razloge izpodbijanega sklepa.

5. Ne glede na navedeno višje sodišče dolžnici ponovno pojasnjuje: v skladu s 1. točko 1. odstavka 389. člena ZFPPIPP v stečajno maso v postopku osebnega stečaja poleg premoženja iz 2. odstavka 224. člena ZFPPIPP spadajo tudi plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so (izrecno) izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v omejenem znesku. Na podlagi 2. točke 2. odstavka 389. člena ZFPPIPP so iz stečajne mase izvzeti prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ, pri čemer se po 3. odstavku 389. člena ZFPPIPP za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso v postopku osebnega stečaja, uporablja 102. člen ZIZ.

6. Ob smiselni uporabi navedenega zakonskega določila, mora dolžniku po zasegu sredstev ostati najmanj znesek v višini 76 % (bruto) minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči. Glede na to, da vrnitev akontacije dohodnine ne spada med prejemke, ki so po 101. členu ZIZ izvzeti iz stečajne mase, spada v stečajno maso in je ni mogoče v celoti izvzeti iz stečajne mase, niti iz razlogov, ki jih v pritožbi navaja dolžnica. Čeprav višje sodišče razume težko situacijo, v kateri se je pritožnica zašla, pa z osebnimi okoliščinami zakonskih določb ni mogoče spreminjati, še zlasti na način, kot to predlaga dolžnica. To pomeni, da višje sodišče ne more slediti njenemu predlogu in to ne glede na to, da se dohodnina nanaša na leto 2016, saj že sodišče prve stopnje pravilno navaja, da je pri presoji, kaj spada v stečajno maso, odločilen dan prejema zneska.

7. Ker torej vračilo akontacije dohodnine (skupaj z ostalimi prejemki) spada v stečajno maso v omejenem znesku, ki ga določa 3. odstavek 389. člena ZFPPIPP v zvezi s 102. členom ZIZ, bo to ustrezno upoštevano pri zasegu denarnega dobroimetja, kot to podrobneje pojasnjuje že sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu.

8. Ker pritožbeni razlogi niso podani in tudi ne razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, oba pa v zvezi s 121. členom ZFPPIPP), je višje sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP), pri čemer je presojalo le tiste pritožbene navedbe, ki so odločilnega pomena (1. odstavek 360. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, oba pa v zvezi s 121. členom ZFPPIPP).

Pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 121, 121/1, 224, 224/2, 389, 389/1, 389/1-1, 389/1-2, 389/3
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 101, 102

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
20.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwNTA0