<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 1800/99

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CP.1800.99
Evidenčna številka:VSL42367
Datum odločbe:12.01.2000
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ugotovitev vrednosti nepremičnine

Jedro

Dodatek k izvedeniškemu mnenju je sestavni del celote, zato ga je dolžniku potrebno izročiti pred izdajo sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je znašala vrednost 4/20-tinskega deleža prve dolžnice in 3/20-tinskega deleža druge dolžnice na nepremičninah v vl. št. 880 k.o. s pripisano parcelo št... pašnik, na dan 28.10.1998, 1,074.937,50 SIT.

V svoji laični pritožbi zoper sklep dolžnici grajata izvedenko M., ker je svoje menje, na katerem sodišče prve stopnje gradi svojo ugotovitev o vrednosti njima lastnim deležem parc. št. 710/101, oprla le na podatke Geodetske uprave, po katerih navedena parcela predstavlja pašnik 3 razreda v izmeri 6 53 50 m2. To pa, da ne ustreza dejanskemu stanju. Del te parcele s površino 1 31 46 m2 namreč leži v območju, ki je po odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine zazidljiv in bi se, v kolikor obsega cesto in dvorišče, moral ocenjevati kot zazidano zemljišče, preostali del pa kot nezazidano zemljišče po merilih, ki veljajo za taka zemljišča. Ob doslej navedenem dolžnici tudi sicer grajata izvedenkino oceno kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki da je odločno prenizka. V danem primeru, da bi izvedenka morala glede na to, da predmetni pašnik 3. razreda leži neposredno ob naselju, upoštevati vsaj 100% višjo ceno kot jo je glede na cenik, ki ga uporabalja Davčna uprava pri obdavčenju prometa z nepremičninami. Sodišče prve stopnje, da ne bi smelo nekritično slediti takemu izvedeniškemu mnenju, zato dolžnici predlagata razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek.

Pritožba je utemeljena.

Iz podatkov obeh povratnic z dne 7.9.1999, na katerih sta dolžnici potrdili prejem izpodbijanega sklepa sledi, da sta dolžnici šele tedaj, torej skupaj s sklepom prejeli dodatek k izvedeniškemu mnenju z dne 2.11.1998. Ker ta dodatek tvori celoto z izvedeniškim mnenjem z dne 3.7.1998 (l. št. 75 in sledeče) bi ga dolžnici vsekakor morali dobiti v izjavo še pred izdajo sklepa. Ker temu ni bilo tako, je sodišču prve stopnje mogoče očitati bistveno kršitev po 7. točki 354. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), saj dolžnicama ni dalo možnosti obravnavanja pred sodiščem. Dolžnici pa sodišču prve stopnje tudi smiselno upravičeno očitata nadaljnjo bistveno kršitev določb postopka po 13. točku drugega odstavka 354. člena ZPP, na katero je sodišče druge stopnje, prav tako kot pri prvi, dolžno paziti po uradni dolžnosti. Sodišče prve stopnje k presoji izvedeniškega mnenja ni pristopilo dovolj kritično, oziroma ga sploh ni ocenilo, tako da je mogoče govoriti o tem, da sklepa ni mogoče preizkusiti. Da bi se navedeni bistveni kršitvi določb postopka odpravili, je sodišče pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo v skladu z določbo 3. točke 380. člena ZPP vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek.

 


Zveza:

ZPP člen 354, 354/2-7, 354, 354/2-7.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MTAxMA==