<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSK sklep II Cpg 128/2005

Sodišče:Višje sodišče v Kopru
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSKP:2005:II.CPG.128.2005
Evidenčna številka:VSK01407
Datum odločbe:24.11.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršba

Jedro

Pri tem je bistveno, da se postopek zoper dolžnika lahko nadaljuje pod pogojem, da je predlog zoper dolžnika - družbenika izbrisane družbe, podan v roku enega leta od izbrisa družbe. Izbris družbe S. d.o.o. H. je bil objavljen v Ur.l. RS dne 12.11.2001, upnik pa je vložil predlog za nadaljevanje postopka že dne 7.12.2001, torej ni govora o tem, da je bil zamujen rok enega leta. Pri tem pa ni pomembno, kdaj je bil sklep o nadaljevanju sodišča prve stopnje dolžniku vročen.

 

Izrek

Pritožbi dolžnika se zavrneta kot neutemeljeni in p o t r d i t a oba sklepa sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

S prvim navedenim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da se izvršilni postopek nadaljuje z dnem 7.12.2001 zoper dolžnika V.P., z drugim navedenim sklepom pa je odločilo, da se ugovor družbenika - dolžnika V.P. zavrne s tem, da vložnik ugovora lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa začne pravdo za ugotovitev nedopustnosti izvršbe.

Zoper oba sklepa se pritožuje dolžnik po svojem pooblaščencu. Sklep o nadaljevanju prekinjenega postopka dolžnik izpodbija iz vseh pritožbenih razlogov po 1. odst. 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in smiselno predlaga njegovo razveljavitev. V pritožbi navaja, da dolžnik z upnikom ni v nikakršnem obligacijskem razmerju in kot družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe. Zoper družbenika ni bila vložena tožba oz. predlog za izvršbo in s tem v zvezi ni prejel nobene odločbe sodišča. Sodišče prve stopnje je sklep sprejelo za nazaj za več kot dve leti, kar je že samo po sebi bistvena kršitev določba postopka.

Zoper drugi navedeni sklep se pritožuje dolžnik iz vseh pritožbenih razlogov in prav tako predlaga spremembo oz. razveljavitev. V pritožbi navaja, da mu ni bil vročen noben sklep sodišča, po katerem bi bil dolžan plačati upniku navedeno terjatev. Šele 14.1.2004, ko mu je bil vročen predlog za nadaljevanje izvršilnega postopka zoper družbenika, je zvedel, da zoper njega teče nek sodni postopek, tudi je zamujen rok enega leta, v katerem jamči družbenik za obveznosti izbrisane družbe. Ta rok teče eno leto od izbrisa družbe iz sodnega registra, družba S. d.o.o. pa je bila izbrisana z dnem objave, to je z dnem 12.11.2001. Tako je rok za odgovornost za obveznosti družbenika potekel 12.11.2002, v tem času pa stranki ni bil vročen noben sodni akt.

Pritožba dolžnika ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje prvi navedeni sklep, to je sklep o nadaljevanju izvršilnega postopka zoper dolžnika izdalo v skladu z določilom 1. odst. 208. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), upoštevajoč tudi določila 4. odst. 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) v zvezi s 394. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Drugi navedeni sklep pa je sodišče prve stopnje izdalo prav tako v skladu z navedenimi določili, upoštevajoč tudi odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije opr. št. U-I-135/00 z dne 9.10.2002. Ni mogoče pritrditi stališču dolžnika, izraženem v pritožbi, da je sodišče prve stopnje zagrešilo kršitve postopka s tem, ko je odločilo o nadaljevanju izvršilnega postopka za nazaj. Sklep o prekinitvi postopka izdan dne 12.11.2001, je namreč v predmetnem primeru le deklaratoren sklep, ki ugotovi stanje, ki je že poprej nastopilo, to je za nazaj. Isto pa velja seveda tudi glede sklepa o nadaljevanju prekinjenega postopka. Pri tem je bistveno, da se postopek zoper dolžnika lahko nadaljuje pod pogojem, da je predlog zoper dolžnika - družbenika izbrisane družbe, podan v roku enega leta od izbrisa družbe. Izbris družbe S. d.o.o. H. je bil objavljen v Ur.l. RS dne 12.11.2001, upnik pa je vložil predlog za nadaljevanje postopka že dne 7.12.2001, torej ni govora o tem, da je bil zamujen rok enega leta. Pri tem pa ni pomembno, kdaj je bil sklep o nadaljevanju sodišča prve stopnje dolžniku vročen. Prav tako ne drži zatrjevanje dolžnika v obeh pritožbah, da zoper dolžnika ni bila izdana nobena odločba sodišča prve stopnje o terjatvi, za kateri izterjavo gre. Gre za univerzalnega naslednika izbrisane družbe, za katerega velja izvršilni naslov, ki je bil izdan zoper izbrisano družbo, kar je v skladu z določilom 4. odst. 24. člena ZIZ. Iz vseh navedenih razlogov je pritožbeno sodišče obe pritožbi dolžnika zavrnilo kot neutemeljeni in potrdilo oba sklepa sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZGD člen 394. ZIZ člen 24, 24/4, 24, 24/4. ZPP člen 208, 208/1, 208, 208/1. ZFPPod člen 27, 27/4, 27, 27/4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNTc3OQ==