<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cpg 326/2005

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2005:II.CPG.326.2005
Evidenčna številka:VSL05558
Datum odločbe:06.05.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršljivost notarskega zapisa

Jedro

Ker nobena od listin, ki jih je predložil upnik ne ustreza listinam,

navedenim v 3. oziroma 4. odstavku 20. člena ZIZ, je sodišče druge

stopnje pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo

vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena

Zakona o pravdnem postopku; ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne

sodišču prve stopnje v nov postopek.

Odločitev o dolžnikovih pritožbenih stroških se pridrži za končno

odločbo.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor

dolžnika in odločilo, da ostane sklep o izvršbi tega sodišča, opr.

št. In 2004/00023 z dne 4.5.2004, v celoti v veljavi.

Zoper sklep je dolžnik pravočasno vložil pritožbo. Navedel je, da

predloženi notarski zapis ni izvršljiv, saj ne ustreza pogojem iz 3.

odstavka 20. člena ZIZ. Zapadlost terjatve namreč ni izkazana z

zapisnikom o poravnavi, notarskim zapisom, z javno listino ali s po

zakonu overjeno listino. Priglasil je stroške pritožbe.

Pritožba je utemeljena.

Sodišče dovoli izvršbo na podlagi verodostojne listine ali na podlagi

izvršilnega naslova. Iz podatkov v spisu izhaja, da je upnik

predlagal, sodišče prve stopnje pa s sklepom, opr. št. In 2004/00023

z dne 4.5.2004, dovolilo izvršbo, ki jo je upnik vložil na podlagi

notarskega zapisa, opr. št. SV 443/02 z dne 25.4.2004 (priloga A 6).

Dolžnik je zoper navedeni sklep ugovarjal, da predloženi notarski

zapis ni izvršljiv skladno z določbami Zakona o izvršbi in

zavarovanju (v nadaljevanju; ZIZ). Sodišče prve stopnje je z

izpodbijanim sklepom takšen dolžnikov ugovor zavrnilo, ker je

zaključilo, da je dolžnik v notarskem zapisu posebej soglašal, da je

njegova obveznost vračila posojila po 1. točki sporazuma na podlagi

člena 20/2 ZIZ in člena 4 Zakona o notariatu (ZN) neposredno

izvršljiva, ter da je terjatev tudi zapadla. Takšni zaključki

prvostopnega sodišča pa so le delno pravilni.

Skladno s 17. členom ZIZ je izvršilni naslov tudi izvršljiv notarski

zapis. Notarski zapis je izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z

njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz

notarskega zapisa, zapadla (2. odstavek 20. člena ZIZ). Pritožbeno

sodišče se strinja z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da je prvi

pogoj (soglasje o neposredni izvršljivosti terjatve) izkazan. Slednje

med strankama tudi ni sporno.

Vendar pa drugi pogoj, to je zapadlost terjatve, ki mora biti podan

kumulativno s prvim pogojem po oceni pritožbenega sodišča ni izkazan,

saj ni dokazan z nobeno od listin iz 3. oziroma 4. odstavka 20. člena

ZIZ. Iz predloženega notarskega zapisa namreč izhaja, da sta se

stranki dogovorili, da ima upnik pravico razdreti (odpovedati)

pogodbo, če dolžnik pride v zamudo s plačilom katerekoli denarne

obveznosti ob njeni zapadlosti in da v tem primeru celoten znesek

posojila zapade v plačilo. Slednje pomeni, da sama zapadlost terjatve

ne izhaja že iz notarske listine, kot je to ugotovilo sodišče prve

stopnje v izpodbijanem sklepu, ampak je treba to dejstvo šele

ugotoviti. Dejstva, za katera sta stranki predvideli, da morajo biti

izpolnjena, da terjatev zapade v plačilo, pa morajo biti izkazana z

eno od listin, ki so naštete v 3. oziroma 4. odstavku 20. člena ZIZ.

Ker nobena od listin, ki jih je predložil upnik ne ustreza listinam,

navedenim v 3. oziroma 4. odstavku 20. člena ZIZ, je sodišče druge

stopnje pritožbi ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo

vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena

Zakona o pravdnem postopku; ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

V novem postopku naj prvostopno sodišče postopa v skladu z določbo 1.

odst. 108. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in upnika pozove k

predložitvi katere od listin, ki so navedene v 3. oziroma 4. odst.

20. člena ZIZ.

Odločitev o pritožbenih stroških dolžnika se pridrži za končno

odločbo na podlagi 3. odst. 165. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

 


Zveza:

ZIZ člen 20, 20/3, 20, 20/3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjI3Mw==