<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 214/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:CST.214.2022
Evidenčna številka:VSL00057582
Datum odločbe:14.07.2022
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), Vesna Jenko (poroč.), Renata Horvat
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:postopek osebnega stečaja - posebna pravila o stečajni masi - izvzetje iz stečajne mase - prejemki izvzeti iz stečajne mase - prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe - taksativen seznam iz stečajne mase izvzetih prejemkov

Jedro

Kateri prejemki so iz stečajne mase izvzeti, določa 2. točka drugega odstavka 389. člena ZFPPIPP v zvezi s 101. členom ZIZ. Slednji pa v 101. členu taksativno našteva prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe. To pa pomeni, da je nabor teh prejemkov vse obsegajoč in drugih prejemkov ni dopustno izvzemati iz izvršbe. Sodišče torej nima diskrecijske pravice, da bi glede na okoliščine posameznega primera smelo samo razširiti nabor prejemkov, ki bi jih izvzelo iz izvršbe oziroma stečajne mase.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma citiranim sklepom je prvostopenjsko sodišče zavrnilo ugovor dolžnice proti sklepu z dne 5. 4. 2022, s katerim je sodišče zavrnilo predlog dolžnice z dne 1.4.2022 za izvzetje posebne nagrade v višini ene bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji iz stečajne mase.

2. Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožila dolžnica. Navaja, da kot mati samohranilka z dvema šolajočima otrokoma z zajamčenim osebnim dohodkom ne more kriti vse višjih življenjskih stroškov, zaradi česar se ji neporavnane obveznosti za energijo in najemnino za stanovanje le še povečujejo, zato denar od posebne denarne nagrade nujno potrebuje za poplačilo računov za stanovanje. Predlagala je spremembo izpodbijanega sklepa z ugoditvijo njenemu predlogu za izvzetje posebne denarne nagrade v višini ene bruto plače na zaposlenega v RS iz stečajne mase.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Prvostopenjsko sodišče je že v sklepu o izterjavi stalnih prejemkov z dne 27. 7. 2020 (p. d. 9) omejilo izterjavo skladno s prvim odstavkom 389. člena v zvezi s tretjim odstavkom 389. člena ZFPPIPP in 102. členom ZIZ. Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno maso, se uporablja 102. člen ZIZ. Da bi izplačevalec ne upošteval omejitev iz zgoraj navedenega sklepa, pritožnica ne navaja.

5. Kateri prejemki pa so iz stečajne mase izvzeti, pa določa 2. točka drugega odstavka 389. člena ZFPPIPP v zvezi s 101. členom ZIZ. Slednji pa v 101. členu taksativno našteva prejemke, ki so izvzeti iz izvršbe. To pa pomeni, da je nabor teh prejemkov vse obsegajoč in drugih prejemkov ni dopustno izvzemati iz izvršbe. Sodišče torej nima diskrecijske pravice, da bi glede na okoliščine posameznega primera smelo samo razširiti nabor prejemkov, ki bi jih izvzelo iz izvršbe oziroma stečajne mase.

6. Čim pa je tako, je prvostopenjsko sodišče materialnopravno pravilno odločilo, ker je dolžničin ugovor zoper sklep o zavrnitvi njenega predloga za izvzem posebne denarne nagrade iz stečajne mase zavrnilo. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da prvostopenjsko sodišče pri tem ni zagrešilo niti po drugem odstavku 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP in prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP uradoma ob reševanju pritožbe upoštevnih bistvenih postopkovnih kršitev, zato je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 389, 389/1, 389/2-2, 389/3
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 101, 102

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.08.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5MzAx