<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 3074/2005

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2005:III.CP.3074.2005
Evidenčna številka:VSL50765
Datum odločbe:21.09.2005
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršba na plačo - ugovor dolžnikovega dolžnika

Jedro

Kljub temu, da so bili dolžnikovemu dolžniku vročeni predlog za

izvršbo, sklep o izvršbi s klavzulo o pravnomočnosti (v katerem pa ni

bil kot izvršilno sredstvo dovoljen rubež plače dolžnika) ter

obvestilo upnika o novem dolžnikovem delodajalcu, ni pa bil

dolžnikovemu dolžniku vročen tudi sklep o dovolitvi izvršbe z novim

izvršilnim sredstvom - rubežem plače dolžnika, ne zadene dolžnikovega

dolžnika odgovornost za opuščeno odtegnitev in izplačilo zapadlih

zneskov glede na določbo 129. in 133. člena ZIZ. Terjatev upnika zato

ni prešla na dolžnikovega dolžnika, ki dolžniku ni odtegoval osebnih

dohodkov in jih nakazoval upniku. Stališče sodišča prve stopnje, da

bi se moral dolžnikov dolžnik, kljub temu, da ni prejel oziroma mu ni

bil poslan sklep o izvršbi z novim izvršilnim sredstvom - rubežem

plače dolžnika, če ni vedel, kakšna je njegova obveznost kot

delodajalca dolžnika, koliko in kako se mu lahko zarubi, sam obrniti

na sodišče s prošnjo za dodatna pojasnila v zvezi z odteglaji

dolžnikovih prejemkov in ker tega ni storil, da to ne more biti

opravičen razlog za neodtegovanje dela osebnega dohodka dolžnika, je

zmotno.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se spremeni, tako da se ugovoru

dolžnikovega dolžnika ugodi in se sklep opr. št. I 2000/00087 z dne

16.11.2004 razveljavi, predlog upnika zoper dolžnikovega dolžnika pa

zavrne.

 

Obrazložitev

Okrajno sodišče v Novem mestu je zavrnilo ugovor dolžnikovega

dolžnika zoper sklep opr. št. I 2000/00087 z dne 16.11.2004, ker

dolžnikov dolžnik v obdobju od 23.2.2004 pa vse do 22.7.2004 kot

delodajalec dolžnika temu ni odtegoval plače v skladu z zakonskimi

predpisi, niti ni sodišče obvestil o morebitnih ovirah, ki bi

preprečevale izvršbo in je ravnal v nasprotju s 129. členom ZIZ.

Dolžnikov dolžnik se je zoper sklep pritožil. Navaja tako kot že v

ugovoru, da v "tožbi" (očitno predlogu po 134. členu ZIZ), ki jo je

sprejel kot prilogo s sklepom o izvršbi, ni bilo natančno določeno,

kdaj se mora zaposlenemu začeti trgati od plače in v kolikšnem

znesku. K "tožbi" je bil priložen zgolj dopis upnika, kjer je pisalo

le, naj se opravi rubež osebnih dohodkov pri novem delodajalcu, kot

naj bi bilo že predlagano v predlogu za izvršbo. Vendar pa to v

predlogu za izvršbo ni predlagano, niti ni natančno določeno, saj

upnik le-tega v svojem predlogu za izvršbo ni navedel. Tudi v dopisu,

ki ga je upnik naslovil na sodišče, se sklicuje na že predlagano v

predlogu za izvršbo in navaja zgolj novo zaposlitev dolžnika. O tem

tudi ni podrobneje določilo sodišče v svojem sklepu z dne 21.2.2000,

saj rubeža na osebne dohodke ni opredelilo, niti ni določilo kolikšen

znesek dolžnikovega osebnega dohodka se sme temu zarubiti, niti da se

mu prepoveduje izplačati zarubljeni del prejemkov. Zato je krivda, da

s strani delodajalca oziroma pritožnika ni prišlo do mesečnih

odteglajev in plačevanja na račun upnika, zgolj na strani sodišča.

Pritožnik je imel upravičen razlog za neodtegovanje dela osebnega

dohodka, saj o tem ni bil seznanjen, tako kot bi po zakonu moral

biti. Nikoli mu namreč ni bil vročen sklep z dne 3.7.2003, v katerem

naj bi sodišče dovolilo izvršbo z novim izvršilnim sredstvom, z

rubežem dela osebnega dohodka dolžnika. Stališče sodišča, da bi se

lahko z dopisom obrnil na sodišče, kolikor mu niso bile dolžnosti

jasne, ni sprejemljivo, saj bi moral v tem primeru na sodišča v zvezi

s svojimi zaposlenimi nenehno pisati dopise in urejati zadeve, za

katere so plačani drugi. Predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi in

sklep razveljavi.

Pritožba je utemeljena.

Glede na podatke spisa in tudi ugotovitev v obrazložitvi

izpodbijanega sklepa je bil dolžnikovemu dolžniku pritožniku kot

delodajalcu dolžnika vročen dne 23.2.2004 predlog za izvršbo, sklep o

izvršbi s klavzulo o pravnomočnosti ter obvestilo upnika o novem

dolžnikovem delodajalcu, ne pa tudi sklep z dne 3.7.2003, s katerim

je sodišče dovolilo izvršbo z novim izvršilnim sredstvom rubežem

plače dolžnika. V predlogu za izvršbo, na podlagi katerega je bil

izdan sklep o izvršbi 21.2.2000 ni bila zahtevana ivzršba na rubež

plače dolžnika. Zato bi le sklep o izvršbi z novim izvršilnim

sredstvom - rubežem plače dolžnika z dne 3.7.2003 glede na določbo

133. člena ZIZ v zvezi s 134. členom ZIZ zavezoval dolžnikovega

dolžnika za odtegovanje dela osebnega dohodka dolžnika in nakazovanje

na upnikov račun. Ker sodišče tega sklepa z dne 3.7.2003 dolžnikovemu

dolžniku ni vročilo, so njegovi ugovori, ki jih uveljavlja tako v

pritožbi kot tudi v ugovoru zoper sklep o izvršbi, utemeljeni.

Stališče sodišča, da bi se moral sam pobrigati in zahtevati dodatna

pojasnila v zvezi z odtegljaji pa je napačno. Sodišče prve stopnje je

tako zmotno uporabilo materialno pravo oziroma določbo 134. člena

ZIZ, ko je zoper dolžnikovega dolžnika dovolilo izvršbo, za katero ni

bilo materialnopravnih pogojev. Dolžnikovemu ugovoru, ki ga je

smiselno šteti kot ugovor po 12. točki 55. člena ZIZ, to je da

obveznost ni prešla nanj, je zato pritožbeno sodišče ugodilo in

izpodbijani sklep spremenilo, tako da je ugovoru ugodilo, sklep z dne

16.11.2004 razveljavilo, predlog upnika za dovolitev izvršbe po 134.

členu ZIZ pa zavrnilo, saj ni bilo pogojev zanjo.

 


Zveza:

ZIZ člen 55, 55/1, 55/1-12, 129, 133, 134, 55, 55/1, 55/1-12, 129, 133, 134.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjE3Mw==