<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS sklep III R 29/2014

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2014:III.R.29.2014
Evidenčna številka:VS4002628
Datum odločbe:07.11.2014
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Mile Dolenc (poroč.), dr. Miodrag Đorđević
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - izvršba - izvršilni naslov - verodostojna listina - izvršnica

Jedro

Glede na javno določbo 38. člena ZPreZP-1 izvršnice ni mogoče šteti za verodostojno listino.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Kopru se je s sklepom 0284 Ig 32/2014 z dne 11. 6. 2014 izreklo za krajevno nepristojno za odločanje o upnikovem predlogu za izvršbo, vloženem na podlagi izvršnice. Zadevo je po pravnomočnosti sklepa odstopilo v odločanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani (Centralni oddelek za verodostojno listino), kot krajevno pristojnemu sodišču.

2. Okrajno sodišče v Ljubljani je sprožilo spor o pristojnosti z utemeljitvijo, da je izvršnica izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo (prvi odstavek 38. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, v nadaljevanju ZPreZP-1).

3. Za odločanje v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Kopru.

4. Zakon o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) v drugem odstavku 17. člena določa, da so izvršilni naslovi:

1. izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava; 2. izvršljiv notarski zapis; 3. druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je izvršilni naslov.

5. ZPreZP-1 v prvem odstavku 37. člena določa, da je izvršnica listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek. Nadalje ZPreZP-1 v prvem odstavku 38. člena določa, da je izvršnica izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.

6. Glede na jasno določbo ZPreZP-1 tako ni mogoče slediti stališču koprskega sodišča, ki je izvršnico štelo za verodostojno listino.

7. ZIZ v prvem odstavku 35. člena določa, da je za sodišče, ki je pristojno za odločitev o predlogu za izvršbo, pristojno tudi za odločanje o vseh drugih vprašanjih v izvršbi, če zakon ne določa drugače. V drugem odstavku istega člena pa ZIZ določa, da če je upnik predlagal za izvršbo več sredstev ali več predmetov, je krajevno pristojno za odločitev o predlogu tisto sodišče, ki je krajevno pristojno za odločanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe.

8. Upnik je v predlogu za izvršbo kot prvo navedel izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet. ZIZ v tretjem odstavku 100. člena v zvezi s prvim odstavkom istega člena in 136. členom določa, da je za odločitev o predlogu za izvršbo na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je sedež dolžnika.

9. Ker je sedež dolžnika v Kopru, je za odločanje v tej zadevi pristojno Okrajno sodišče v Kopru

10. Vrhovno sodišče je zato na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP odločilo tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Zveza:

ZIZ člen 17, 17/2, 35, 35/1, 35/2. ZPreZP-1 člen 37, 37/1, 38, 38/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.12.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMTk2