<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 1099/2003

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2003:III.CP.1099.2003
Evidenčna številka:VSL48466
Datum odločbe:02.10.2003
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:izvršba

Jedro

Za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od izplačanih nadomestil preživnine od preživninskega zavezanca, mora imeti sklad primeren izvršilni naslov, to pa je obvestilo z odločbo o priznanju nadomestila preživnine, v katerem so obresti določno opredeljene.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu (glede zavrnitve izterjave zakonskih zamudnih obresti) potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom na podlagi odločbe upnika o priznanju nadomestila preživnine preživninskemu upravičencu, v zvezi z obvestili upnika za izterjavo izplačanih nadomestil preživnine, v skupnem znesku 277.209,00 SIT in nadaljnjih izvršilnih stroškov upnika z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje sklepa o njihovi odmeri do plačila, dovolilo izvršbo na sredstva na dolžnikovi hranilni knjižici in na njegove premičnine, zavrnilo pa je upnikov izvršilni predlog v delu, v katerem je ta zahteval izterjavo zakonskih zamudnih obresti od izplačanih zneskov nadomestil preživnine, izvršbo na plačo in na dolžnikove nematerializirane vrednostne papirje. Obenem je sodišče določilo izvršitelja za opravo izvršilnih dejanj. Proti zavrnitvi tistega dela izvršilnega predloga, v katerem je upnik predlagal izvršbo za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od izplačanih zneskov nadomestil preživnine za čas od izplačila do plačila, se je pritožil upnik. Navaja, da 3. odstavek 28. člena Zakona o jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije določa, da s prehodom terjatve preživninskega upravičenca na sklad vstopi sklad v razmerju do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov. V 7. odstavku navedenega člena je določena dolžnost sklada, da sredstva v višini iz 3. odstavka istega člena izterja. Pritožba ni utemeljena. Upnik je izvršilni predlog vložil, sodišče pa izvršbo dovolilo na podlagi svoje odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preživninskemu upravičencu in obvestil o uskladitvi zneska nadomestila preživnine. Tudi po določbi 5. odstavka 21. d člena Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije - ZJSRS je obvestilo sklada o uskladitvi in novem znesku nadomestil preživnine skupaj z odločbo o pravici do nadomestila preživnine izvršilni naslov. Izvršilni naslov pa mora biti primeren za izvršbo, kar pomeni, da morajo biti v njem navedeni upnik, dolžnik, predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve obveznosti (1. odstavek 21. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Iz obvestil sklada v zvezi z odločbo le tega je razvidna le vsakokratna nova višina nadomestila preživnine in čas od katerega dne dalje pripada nadomestilo v novi višini preživninskemu upravičencu, ne pa tudi višina in tek zakonskih zamudnih obresti od zapadlosti posameznega zneska nadomestila. Ker torej v obvestilih sklada zakonske zamudne obresti od izplačanih zneskov nadomestil preživnine preživninskemu upravičencu, niso določno opredeljene, obvestili z odločbo sklada nista izvršilni naslov, ki bi bil primeren za izterjavo zakonskih zamudnih obresti. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje pravilno upnikov izvršilni predlog v delu, v katerem je ta zahteval opravo izvršbe tudi za izterjavo predmetnih obresti, zavrnilo. Sodišče druge stopnje je zato pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep v izpodbijanem delu potrdilo (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 14. členom ZIZ).

 


Zveza:

ZJSRS člen 28, 28/3, 28, 28/3. ZIZ člen 21, 21/1, 21, 21/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjk3MA==