<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM sklep Cpg 544/94

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:1994:CPG.544.94
Evidenčna številka:VSM00217
Datum odločbe:15.12.1994
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - predlog - razlog

Jedro

Po določilu 3. odst. 90. člena ZPPSL mora upnik - predlagatelj v predlogu za začetek stečajnega postopka verjetno izkazati obstoj terjatve in stečajnega razloga.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Predlagatelj - upnik se je pravočasno pritožil zoper sklep prvostopnega sodišča, ki je predlog za začetek stečajnega postopka zavrnilo. V pritožbi je navedel, da je na poziv sodišča takoj vložil predlog za izvršbo in vendar v roku za dopolnitev predloga ni mogel izkazati insolventnost z neuspelo izvršbo. Po mnenju pritožbe bi sodišče, ki je razpolagalo z vsemi potrebnimi podatki - pritožba očitno misli na nemožnost pravočasne dopolnitve predloga, moralo postavljeni rok podaljšati.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožnik je očitno prezrl, da v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93 - v nadaljevanju ZPPSL), ki je stopil v veljavo 1.1.1994, upnik - predlagatelj ni dolžan izkazati insolventnost dolžnika s neuspelo izvršbo, kot je to določal 2.odst.

72. člena bivšega stečajnega zakona iz leta 1989. Zato je pritožnik tudi napačno razumel zahtevo sodišča o dokazilih, ki bi verjetno izkazovali dolžnikovo insolventnost.

Po določilu 3. odst. 90. člena ZPPSL mora upnik - predlagatelj v predlogu za začetek stečajnega postopka verjetno izkazati obstoj terjatve in stečajnega razloga. Tako kot n. pr. pri začasnih odredbah se verjetnost nekega dejstva lahko izkaže s vsakim dokazom - razen zaslišanjem strank, ki ga lahko sodišče takoj izvede. Prav takim namenom služijo podatki o premoženjskem in finančnem stanju, ki jih nudi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje po določilih 60. do 62. člena zakona o Agenciji ...(Ur.l. RS št. 48/94).

Prvostopno sodišče je sicer s sklepom postavilo pritožniku rok za dopolnitev predloga, vendar izpodbijana odločba ni rezultat brezuspešnega poteka roka, saj bi v takem primeru predlog po 15. členu ZPPSL v zvezi s 109. členom ZPP štelo za umaknjen oz. ga zavrglo. Zato so izvajanja pritožbe o naravi tega roka - brez uspeha.

Predlog za začetek stečajnega postopka je prvostopno sodišče zavrnilo, ker upnik ni verjetno izkazal stečajnega razloga.

 


Zveza:

ZPPSL člen 90, 90.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NjA2NQ==