<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 375/2020

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2020:CST.375.2020
Evidenčna številka:VSL00037838
Datum odločbe:16.09.2020
Senat, sodnik posameznik:Maja Jurak (preds.), mag. Valerija Jelen Kosi (poroč.), Lidija Leskošek
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:predlog za začetek stečajnega postopka - insolventnost - vročanje pisanj - vročitev pravni osebi - zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka - podrejena uporaba pravil pravdnega postopka - začetek stečajnega postopka

Jedro

Določba 133. člena ZPP določa, da se državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim osebam, podjetnikom posameznikom, odvetnikom in notarjem vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte ali delavcu, ki je v pisarni oziroma poslovnem prostoru ali na sedežu ali zakonitemu zastopniku ali prokuristu. Po prvem odstavku 133. člena ZPP se vročajo pisanja tudi, kadar so v tem odstavku navedene stranke določile za svojega pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

Glede na citirano zakonsko podlago je zmotno stališče pritožnika, da je bila vročitev sodnih pisanj mogoča le zakonitemu zastopniku dolžnika, oziroma osebi pooblaščeni za sprejem pošiljk, saj se lahko sodna pisanja vroča osebi (delavcu, prokuristu itd.), ki je na sedežu družbe.

Izrek

Pritožba dolžnika se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom (p.d. 8) sklenilo, da se začne postopek nad dolžnikom N. (I. točka izreka sklepa). Za upravitelja je imenovalo D. C. (II. točka izreka sklepa) in ugotovilo, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravno organizacijske oblike (III. točka izreka sklepa).

2. Zoper takšen sklep se je pritožil dolžnik (p.d. 11), ki je navedel, da je izpodbijani sklep napačen zaradi tega, ker mu sodišče prve stopnje ni vročilo sklepa o dopolnitvi njegove zahteve za odlog začetka stečajnega postopka, zato predlaga razveljavitev sklepa o začetku stečajnega postopka z dne 29. 7. 2020 ter pravilno vročitev sklepa z dne 23. 6. 2020.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Kot izhaja iz izpodbijanega sklepa sodišča prve stopnje, je upnik T. d.o.o. zoper dolžnika predlagal začetek stečajnega postopka. Upnik je zatrjeval obstoj terjatve do dolžnika v višini 1.260.243,99 EUR in insolventnost dolžnika na podlagi 3. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in 1. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP. Tožnik je dne 18. 6. 2020 pravilno vložil zahtevo za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ki pa je bila nepopolna, saj ni predložil listin, kot to določa drugi odstavek 236. člena ZFPPIPP, zato ga je sodišče prve stopnje skladno s tretjim odstavkom 236. člena ZFPPIPP s sklepom z dne 23. 6. 2020 (p.d. 7) pozvalo, da v roku 3 dni od prejema sklepa dopolni zahtevo za odložitev odločanja tako, da predloži listine, kot to določa drugi odstavek 236. člena ZFPPIPP. Dolžnik je sklep o pozivu k dopolnitvi prejel 29. 6. 2020.

5. Dolžnik je bil v sklepu o pozivu k dopolnitvi opozorjen, da v primeru, če v roku iz tretjega odstavka 236. člena ZFPPIPP ne ravna po sklepu o dopolnitvi zahteve, velja in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je dolžnik insolventen (peti odstavek 236. člena ZFPPIPP). Dolžnik svoje zahteve ni pravočasno dopolnil, zato je sodišče prve stopnje odločilo, da je predlog za začetek stečajnega postopka utemeljen in začelo stečajni postopek.

6. Pritožnik v pritožbi navaja, da mu ni bil vročen sklep z dne 23. 6. 2020, predvsem, da ni bil vročen tisti osebi, ki je skladno z zakonom pooblaščena za sprejem tovrstnih pošiljk, to je gospodu R. E., zakonitemu zastopniku dolžnika. Navaja, da naj sodišče pri Pošti Slovenija opravi poizvedbo, s katero naj ugotovi, ali je bila poleg gospoda R. E. za dvig pošte dolžnika pooblaščena še kakšna druga oseba. Poudarja pa, da takšna oseba ni obstajala.

7. Sodišče prve stopnje je opravilo poizvedbo o vročitvi na Pošto Slovenija (priloga p.d 7), iz katere izhaja, da Pošta Slovenije potrjuje, da je bila pošta dolžniku vročena 29. 6. 2020. Določba 121. člena ZFPPIPP določa, da se v postopkih zaradi insolventnosti subsidiarno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Določba 133. člena ZPP določa, da se državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim osebam, podjetnikom posameznikom, odvetnikom in notarjem vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte ali delavcu, ki je v pisarni oziroma poslovnem prostoru ali na sedežu ali zakonitemu zastopniku ali prokuristu. Po prvem odstavku 133. člena ZPP se vročajo pisanja tudi, kadar so v tem odstavku navedene stranke določile za svojega pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

8. Glede na citirano zakonsko podlago je zmotno stališče pritožnika, da je bila vročitev sodnih pisanj mogoča le zakonitemu zastopniku dolžnika, R. E., oziroma osebi pooblaščeni za sprejem pošiljk, saj se lahko sodna pisanja vroča osebi (delavcu, prokuristu itd.), ki je na sedežu družbe. Takšno je tudi enotno stališče sodne prakse.1

9. Pritožbeno sodišče je s tem odgovorilo na vse pritožbene navedbe, ki so odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP). Ker pritožbeno sodišče tudi ni našlo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo dolžnika kot neutemeljeno zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (353. člen ZPP).

-------------------------------
1 Glej Sklep VSRS III Ips 120/2000, VSL Sodba I Cpg 709/2019, VSL Sklep Cst 370/2019.


Zveza:

ZPP člen 133, 133/1. ZFPPIPP člen 14, 14/2, 14/2-1, 14/2-1(1), 14/2-1(3), 121, 236, 236/2, 236/3, 236/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.11.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQxMTk2