<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 265/2006
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.265.2006

Evidenčna številka:VS0011367
Datum odločbe:21.11.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSM I Cp 1312/2005
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:nova škoda - podlage odškodninske odgovornosti

Jedro

Za novo škodo gre takrat, kadar ob priznanju prve škode oziroma odmere odškodnine zanjo, ta še ni bila znana in njenega nastanka ni bilo moč predvideti, kljub temu pa se kasneje pojavi. Zanjo morajo biti kumulativno podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. O obstoju odškodninske odgovornosti toženčevega pravnega prednika za škodni dogodek - delovno nesrečo v letu 1983 je bilo že pravnomočno odločeno z vmesno odločbo Sodišča združenega dela SR Slovenije v Celju, opr. št. 259/85 z dne 23. julija 1985, zato sta nižji sodišči ravnali pravilno, ko o tem (torej o že pravnomočno razsojenem) nista ponovno odločali.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je tožencu naložilo, da je dolžan tožniku plačati 3.440.000 SIT odškodnine za nepremoženjsko škodo z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 7. 2004 dalje. Višji tožbeni zahtevek je zavrnilo. Odločilo je tudi o stroških postopka.

Sodišče druge stopnje je toženčevo pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Sodbo pritožbenega sodišča toženec zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. list RS, št. 26/99 in nasl., v nadaljevanju ZPP) izpodbija z revizijo. Navaja, da v konkretnem primeru ni podana njegova pasivna legitimacija. Kljub vmesni odločbi Sodišča združenega dela o obstoju odškodninske odgovornosti toženčevega pravdnega prednika za tožniku nastalo škodo v delovni nesreči v letu 1983, bi morali nižji sodišči ugotavljati, ali je za škodni dogodek in s tem novo škodo res odgovoren toženec. Učinki pravnomočne sodne odločbe se namreč ne morejo raztezati na tiste zahtevke, ki so nastali po njeni pravnomočnosti in katerih povezava s prej uveljavljeno škodo je le v tem, da izvirajo iz istega škodnega dogodka. Sporna tožnikova prometna nesreča ne more biti opredeljena kot nesreča pri delu, kot je odločilo Sodišče združenega dela. Pri tem definicija poškodbe pri delu, kot jo obravnava določba 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne more biti uporabna, saj se navezuje le na upravičenja, ki jih ureja ta zakon.

Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožniku, ki nanjo ni odgovoril.

Revizija ni utemeljena.

Tožnik se je decembra 1983 poškodoval v delovni nesreči, za katero je bil toženčev pravni prednik z vmesno odločbo Sodišča združenega dela SR Slovenije v Celju opr. št. 259/85 z dne 23. julija 1985, ki je postala pravnomočna 23. septembra 1985, spoznan za odškodninsko odgovornega. Prisojena mu je bila odškodnina za utrpelo nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter renta, ki jo še vedno prejema. Februarja 1998 je pri tožniku prišlo do nastanka mukokele, ki je pritiskala na levo oko in ga odmikala navzdol in navzven ter se širila v področje zgornje veke tega očesa, zato je bila marca 1998 izvedena operativna revizija leve čelne votline in sitkinih celic. Mukokela je bila odstranjena ter rekonstruirana sprednja in spodnja stena leve čelne votline. Po operaciji se je tožniku več kot deset mesecev izcejal skozi fistulo v področju levega notranjega očesnega kota gnoj, zaradi česar je bila maja 1999 potrebna ponovna operacija, pri kateri sta bili odstranjeni tudi sprednja in spodnja stena leve čelne votline, kar je imelo za posledico pooperativni defekt ter dvojno sliko in okvaro globinskega vida. Do nastanka mukokele je prišlo, ker je izvodilo, ki povezuje čelno in nosno vodilo, zaradi zlomov kosti in poškodb mehkih delov tega področja v letu 1983, postalo neprehodno, kar je privedlo do stagnacije sluzi v levem frontalnem sinusu. Zaradi postopnega večanja tlaka sluzi v sinusu in posledičnega pritiska na okolno kost je sčasoma prišlo do tanjšanja sten sinusa ter deloma celo do popolne resorbcije. Na ta način se je mukokela razširila izven meja sinusa ter povzročila dislokacijo zrkla levega očesa.

Glede na takšne dejanske ugotovitve sta nižji sodišči pravilno presodili, da je podana vzročna zveza med poslabšanjem tožnikovega zdravja v letu 1998 in škodnim dogodkom iz leta 1983, ter tako pravilno zaključili, da je tožniku nastala nova škoda za katero je odškodninsko odgovoren toženec. Za novo škodo gre namreč takrat, kadar ob priznanju prve škode oziroma odmere odškodnine zanjo, ta še ni bila znana in njenega nastanka ni bilo moč predvideti, kljub temu pa se kasneje pojavi. Zanjo morajo biti kumulativno podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. Sodišče mora tako ugotoviti, da je (nova) škoda nastala, da je ta v vzročni zvezi s škodnim dogodkom, da je ta dodatna škoda taka, da niti tožnik niti zavezanec za plačilo odškodnine zanjo nista mogla vedeti in nikakor ne predvideti njenih posledic ter zato ni bila predmet plačila odškodnine.(1) O obstoju odškodninske odgovornosti toženčevega pravnega prednika za škodni dogodek - delovno nesrečo v letu 1983 je bilo že pravnomočno odločeno z vmesno odločbo Sodišča združenega dela SR Slovenije v Celju, opr. št. 259/85 z dne 23. julija 1985, zato sta nižji sodišči ravnali pravilno, ko o tem (torej o že pravnomočno razsojenem) nista ponovno odločali. Škoda, ki se je tožniku pojavila v letu 1998, je namreč posledica škodnega dogodka, storjenega v letu 1983. Revizijska zatrjevanja, da škodni dogodek iz leta 1983 ne more biti opredeljen kot delovna nesreča, tako ne morejo biti relevantna. Neutemeljene so tudi revizijske navedbe, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker izpodbijana sodba nima razlogov, da o odškodninski odgovornosti toženca ni treba ponovno odločati.

Revizijsko sodišče je na podlagi 378. člena ZPP zavrnilo toženčevo revizijo in z njo tudi predlagano povrnitev revizijskih stroškov.

---.---

Op. št. (1): Primerjaj sodbo VS RS opr. št. II Ips 129/2003.


Zveza:

ZOR člen 154.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy04NjI=
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*