<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba VIII Ips 321/2005

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2006:VIII.IPS.321.2005
Evidenčna številka:VS32696
Datum odločbe:06.06.2006
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:delovno razmerje pri delodajalcu - prevzem delavcev - ustrezno delovno mesto

Jedro

Pri presoji zakonitosti prevzema delavca na delo v smislu določbe 15. člena ZTPDR je pravno pomembna tudi ponudba ustreznega delovnega mesta s strani delodajalca - prevzemnika.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je ugodilo tožničinemu tožbenemu zahtevku in kot nezakonita razveljavilo sklepa tožene stranke z dne 14.11.2002 in z dne 20.11.2002 o prenehanju delovnega razmerja in prehodu tožnice k drugemu delodajalcu z dokončnostjo tega sklepa, in ugotovitveni sklep z dne 2.12.2002 o prenehanju delovnega razmerja tožnice s tem dnem. Hkrati je toženi stranki naložilo, da tožnico vrne na delo, jo prijavi v socialno zavarovanje in ji v delovno knjižico vpiše delovno dobo ter ji povrne stroške postopka.

Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Soglašalo je, da so sporni sklepi o prevzemu tožnice na delo k drugemu delodajalcu in o prenehanju delovnega razmerja nezakoniti.

Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vlaga revizijo tožena stranka iz razloga zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da so bili sporni sklepi izdani v skladu z zakonom in za toženo stranko veljavno kolektivno pogodbo. Sporen bi lahko bil le datum prenehanja delovnega razmerja glede na odklonitev ponujenih del pri drugem delodajalcu.

Revizija je bila v skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP - prečiščeno besedilo, Ur. l. RS, št. 36/04) vročena tožnici, ki nanjo ni odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije v Ljubljani.

Revizija ni utemeljena.

Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer na pravilno uporabo materialnega prava pazi tudi po uradni dolžnosti. Pri tem je revizijsko sodišče vezano na dejansko stanje, ki je podlaga izpodbijani sodbi, saj zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

Nižji sodišči sta ugotovili, da je tožena stranka dne 6.11.2002 sklenila s podjetjem P d.o.o. pogodbo o prevzemu del čiščenja in hišniških del ter sporazum o prevzemu delavcev, da je bil 14.11.2002 tožnici izdan sklep o prehodu k novemu delodajalcu s 16.11.2002, ki je bil v ugovornem postopku na svetu šole dne 28.11.2002 spremenjen tako, da tožnica preide k drugemu delodajalcu na dela, ki ustrezajo njeni strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim in ji preneha delovno razmerje z dokončnostjo tega sklepa, s tem da bo datum prenehanja delovnega razmerja posebej ugotovljen. Na podlagi tega dokončnega sklepa je bil tožnici dne 2.12.2002 izdan sklep o prenehanju delovnega razmerja s tem dnem in ji je bilo tega dne delovno razmerje tudi dejansko zaključeno, čeprav ni bilo določeno, na katero delovno mesto bo tožnica pri delodajalcu - prevzemniku razporejena in pod kakšnimi pogoji se bo delo opravljalo.

Glede ugotovitve navedenih dejstev revizija ne uveljavlja bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in je revizijsko sodišče na takšne ugotovitve vezano.

Na podlagi 15. člena v času izdaje spornih sklepov veljavnega Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in 42/90) je bil delavec lahko prevzet na delo v drugo organizacijo oziroma pri delodajalcu pod pogoji in v primerih, določenih s splošnim aktom. Za toženo stranko veljavna Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (KP dejavnosti - Ur. l. RS, št. 52/94) je v 36. členu določala, da je delavca mogoče prevzeti v drug zavod oziroma k drugemu delodajalcu pod naslednjimi pogoji:– da se v organizaciji ukine določena dejavnost v celoti in iz tega razloga preneha potreba po delu vseh delavcev določene organizacijske enote oziroma določenega poklicnega profila, – da druga organizacija oziroma delodajalec zaposli vse delavce na delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim prevzetih delavcev, – da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo v drugo organizacijo oziroma k drugemu delodajalcu, kot podlaga za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upošteva kot da delavec ni spremenil zaposlitve.

V skladu s prvim odstavkom 83. člena ZTPDR je predmet sodne presoje dokončni sklep delodajalca, ki je v skladu s prvim odstavkom 106. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR/90, Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) izvršljiv. Dokončni sklep tožene stranke z datumom odpravka 20.11.2002 določa prenehanje delovnega razmerja tožnice z njegovo dokončnostjo in prehod k novemu delodajalcu s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in z razporeditvijo na delovno mesto, ki ustreza tožničini strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, s tem da se delovna doba kot podlaga za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil zaposlitve. Pri tem pa sodišče pravilno ugotavlja, da je bila za presojo zakonitosti prevzema delavca na delo v smislu določb 15. člena ZTPDR pravno pomembna tudi dejanska ponudba ustreznega delovnega mesta s strani delodajalca - prevzemnika. Ker takšna ponudba pred sodiščem ni bila ugotovljena, je sodišče sporne sklepe utemeljeno kot nezakonite razveljavilo. Poleg tega je sodišče pravilno ugotovilo, da sporni dokončni sklep in sporni ugotovitveni sklep z dne 2.12.2002 nista bila zakonita tudi kolikor za primer odklonitve ponujenih del pri drugem delodajalcu določata prenehanje delovnega razmerja tožnice z dnevom dokončnosti sklepa. ZDR/90 je v 9. točki prvega odstavka 100. člena določal, da v teh primerih delavcu delovno razmerje preneha v 30 dneh po dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Glede na povedano sodišče ugotavlja, da v reviziji uveljavljen revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan. Zato je v skladu s 378. členom ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZTPDR člen 15. ZDR (1990) člen 100, 100/1, 100/1-9. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS člen 36.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMDE3NQ==