<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep III Cp 1668/2000

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2000:III.CP.1668.2000
Evidenčna številka:VSL44352
Datum odločbe:27.10.2000
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:začasna odredba

Jedro

Kadar je že dovoljena izvršba z rubežem, hrambo in prodajo vseh dolžnikovih premičnin, ni dovoljena začasna odredba s hrambo posameznih od teh premičnin, ker bo namen zavarovanja dosežen z opravo izvršbe.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje zavrnilo upnikov predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi se dolžniku naložilo, da upniku takoj izroči v hrambo osebna avtomobila Mercedes - benz LJ ... in Opel Vectra LJ ... ter tovorno prikolico znamke Vozila G...in se mu prepove odtujitev teh premičnin, o taki prepovedi pa obvesti Oddelek za notranje zadeve UE Ljubljana. Prvo sodišče je namreč ocenilo, da upnik ob sicer verjetno izkazanem obstoju svoje terjatve ni izkazal konkretne nevarnosti, da namerava dolžnik navedene premičnine odtujiti in s tem onemogočiti izterjavo. Upnik se proti sklepu pritožuje zarad napačne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe 2. odstavka 270. člena ZIZ. Predlaga, da se sklep spremeni tako, da se predlogu za izdajo začasne odredbe ugodi. Meni, da je že iz postopka za preklic pogojne obsodbe pri Okrajnem sodišču v Žalcu dovolj jasno, da se dolžnik izmika upnikom, saj se je z naslova P... odselil, čeprav je tam sicer še prijavljen, njegovo bivališče ni znano in ga je upnik odkril s pomočjo agencije Detektiv d.o.o.. Ugotovil je tudi, da avtobusa T. tip..., katerega rubež je s sklepom o izvršbi dovoljen, ne pa še opravljen, dolžnik ne poseduje več. Nevarnost po 2. odst. 270. člena ZIP kot podlaga za predlagano začasno odredbo je torej izkazana. Pritožba ni utemeljena. Začasno odredbo je po določilu 267. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) mogoče izdati tudi med postopkom in celo po koncu postopka, vse dokler ni opravljena izvršba. Pritožbeno sodišče glede na podatke v spisu v konkretnem primeru tudi nima pomislekov o tem, da upnik je verjetno izkazal ne samo obstoj terjatve, ampak tudi nevarnost, da bo dolžnik s svojim ravnanjem njeno izterjavo onemogočil ali precej otežil (2. odst. 270. člena ZIZ). Kljub temu pa po presoji drugostopenjskega sodišča predlagane začasne odredbe ni mogoče izdati. Izvršba z rubežem, hrambo in prodajo vseh pri dolžniku nahajajočih se premičnin je namreč že dovoljena s sklepom z dne 20.2.1997 (list. št. 2) in torej zajema tudi že predmete, katerih hramba naj bi se dovolila z začasno odredbo. ZIZ v 269. členu določa, da začasna odredba ni dopustna celo, če so dani pogoji za predhodno odredbo, s katero se da doseči enak namen, še toliko bolj pa nedvomno to velja v primeru, ko bo namen zavarovanja upnikove terjatve dosežen z opravo že dovoljene izvršbe. Iz tega razloga je tako odločitev o zavrnitvi upnikovega predloga za izdajo začasne odredbe pravilna in je bilo treba izpodbijani sklep potrditi (čl. 365, tč. 2 ZPP v zvezi s čl. 15 ZIZ). Prvo sodišče pa bo moralo dovoljeni rubež in hrambo ter prodajo dolžnikovih premičnin brez odlašanja opraviti.

 


Zveza:

ZIZ člen 269, 269.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDcxMg==