<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS00002527
Vrsta:Članki
Datum objave:11.09.2017
Publikacija:Pravna praksa, leto 2017, številka 18, stran 9.
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:izločitvena pravica - pridobitev lastninske pravice ex lege - lastninjenje kmetijskih zemljišč po ZSKZ - prenos zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Področje:DEDNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Avtor:Slađana Vrenčur

Besedilo

Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot izločitvena pravica v stečaju


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (2014) - ZFPPIPP-UPB8 22.
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (2010) - ZSKZ-UPB2 člen 10, 14.
Datum zadnje spremembe:
11.09.2017

Opombe:

P2FydC00ODEzNQ==