<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VDS sklep Pdp 1355/2004

Sodišče:Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VDSS:2006:VDS.PDP.1355.2004
Evidenčna številka:VDS03455
Datum odločbe:26.01.2006
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:redna odpoved - odpovedni razlog - reorganizacija

Jedro

Podan je poslovni razlog za redno odpoved PZ po 1. alinei 1.

odstavka 88. člena ZDR, če je dokazano, da je zaradi spremembe

lastnika tožene stranke in posledično reorganizacije del pri

toženi stranki prenehala potreba po delu tožnika, zaposlenega na

delovnem mestu "referent za kataster in banko cestnih podatkov".

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in zadeva vrne

sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo redno

odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnika z dne 2.10.2003, toženi

stranki je naložilo, da je dolžna tožnika z dnem prenehanja

delovnega razmerja vrniti nazaj na delo, ga prijaviti v socialno

zavarovanje po osnovi 149.657,00 SIT, mu vpisati v delovno

knjižico delovno dobo ter mu povrniti stroške postopka v znesku

150.975,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 18.5.2004

dalje do plačila. Glede stroškov tožene stranke je odločilo, da

jih nosi navedena stranka sama. Ugotovilo je, da tožena stranka

ni pravilno odpovedala pogodbe o zaposlitvi tožnika, saj bi ga

morala prekvalificirati in razporediti na ustrezno delovno mesto.

Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo iz vseh pritožbenih

razlogov po določbi 1. odst. 338. čl. Zakona o pravdnem postopku

(ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 - 2/04), ki se v skladu z določbo 1.

odst. 14. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS, Ur.

l. RS št. 19/94) uporablja tudi v postopkih pred delovnimi

sodišči. Navaja, da se je sodišče v svojih razlogih oprlo zgolj

na izpoved kadrovske delavke Z. M., pa še to zmotno in brez

povezave z izpovedbami ostalih prič kot tudi z listinkimi dokazi.

Ni upoštevalo tožnikove izpovedbe, da se je njegovo delo

referenta za kataster in BCP, za katero je imel sklenjeno zadnjo

pogodbo o zaposlitvi, v celoti ukinilo. Opravila iz tega

delovnega mesta so bila razdeljena na druge delavce, nekatera pa

se ne izvajajo več. V spornem času je postala njen lastnik družba

SGP P., ki je prevzela celotno dejavnost novogradenj. Pri njej je

ostala samo dejavnost asfaltiranja, ki so jo opravljali izključno

fizični delavci. Tožnik glede zaposlitve v nobenem primeru ni

mogel konkurirati s takšnim profilom delavcev. Poleg tega je

zmotna ugotovitev v sodbi, da se je pri njej na novo zaposlila

delavka v skladišču. Zato predlaga, da pritožbeno sodišče

spremeni sodbo tako, da tožnikove zahtevke v celoti zavrne oz.

podrejeno, da jo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v

novo sojenje.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo sodbo v mejah pritožbenega

izpodbijanja in po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve

določb postopka ter pravilno uporabo materialnega prava (2. odst.

350. čl. ZPP). Po takšnem preizkusu je ugotovilo zmotno

ugotovljeno dejansko stanje glede zmožnosti tožnika za

nadaljevanje delovnega razmerja pri toženi stranki, zaradi česar

je pri sprejeti odločitvi zmotno uporabilo materialno pravo.

Poleg tega je ugotovilo nasprotja v obrazložitvi sodbe, ki se

nanašajo na izpovedbe prič in tožnika, kar predstavlja bistveno

postopkovno kršitev iz določbe 14. tč. 2. odst. 339. čl. ZPP in

razlog za razveljavitev izpodbijane sodbe.

Iz izvedenih dokazov je razvidno, da je tožena stranka redno

odpovedala tožniku pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,

ker je ocenila, da je postalo tožnikovo delo na delovnem mestu

referenta za kataster in BCP na podlagi pogodbe o zaposlitvi z

dne 24.3.2003 nepotrebno. Tožena stranka je o teh razlogih pisno

obvestila tožnika ter mu nato dne 2.10.2003 v rokih iz določbe 5.

odst. 88. čl. Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur.l. RS, št.

42/2002) redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi. Tožena stranka je

v pisni odpovedi obrazložila, da se je zaradi novega lastnika s

strani družbe SGP Pomgrad, ki je prevzela vso dejavnost njenih

novogradenj, v celoti zmanjšalo tožnikovo delo na bazi cestnih

podatkov, dela katastra signalizacije pa so se prerazporedila na

vodjo signalizacije. Navedena dejstva je potrdil tožnikov

nadrejeni delavec J. K., ki je izpovedal, da je tožena stranka po

novem izvajala samo dejavnost asfaltiranja, v kateri pa tožnikovo

delo zaradi prerazporeditve opravil ni bilo več potrebno. Na

takšna dejstva se je v svoji izpovedbi sklicevala še priča Z..

Poleg tega je tudi tožnik izpovedal, da so se zaradi novega

lastnika tožene stranke zmanjšale potrebe po njegovem delu. Po

ugotovitvi pritožbenega sodišča navedena dejstva v celoti

dokazujejo prenehanje potreb po opravljanju tožnikovega dela iz

ekonomskih in organizacijskih razlogov (1. odst. 88. čl. ZDR).

Sodišče prve stopnje se v izpodbijani sodbi do navedenih

ugotovitev ni v ničemer opredelilo. Zavzelo je zgolj stališče

glede možnosti tožnikovega nadaljevanja z delom pri toženi

stranki (3. odst. 88. čl. ZDR) ter pri tem zmotno povzemalo

izpovedbo priče Z., ki je namreč izpovedala, da je prišlo z dnem

1.7.2002 (to je več kot leto dni pred tožnikovo odpovedjo

pogodbe) iz družbe SGP P. k toženi stranki cela asfalterska enota

z 20 operativnimi delavci, vključno z dvema gradbenima tehnikoma.

Nadalje je izpovedala, da se nova delavka H. M. ni zaposlila pri

toženi stranki, temveč pri drugi družbi, to je VGP M.. To pomeni,

da navedena delavka, čeprav je lahko določena dela izvajala tako

za večinskega lastnika kot toženo stranko, nikoli ni bila v

delovnem razmerju pri toženi stranki. Po ugotovitvi pritožbenega

sodišča gre pri teh dejstvih (glede na to, da je tožnik po

izpovedbi priče J. K. gimnazijski maturant), za razloge ki ne

izkazujejo možnosti za nadaljevanje tožnikovega dela pri toženi

stranki z ustrezno razporeditvijo oz. prekvalifikacijo v skladu z

določbo 3. odst. 88. čl. ZDR. Pritožbeno sodišče je zaradi tako

nasprotujočih razlogov in zmotno ugotovljenega dejanskega stanja

razveljavilo izpodbijano sodbo ter vrnilo zadevo sodišču prve

stopnje v novo sojenje.

Sodišče bo moralo v ponovljenem postopku presojati zadevo v

skladu z ugotovitvami tega sklepa. Ko bo dopolnilo postopek v

nakazani smeri in pravilno ugotovilo dejansko stanje, bo lahko v

zadevi ponovno razsodilo.

 


Zveza:

ZDR člen 88, 88/1, 88/1-1, 88, 88/1, 88/1-1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjAxNg==