<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDS sodba Pdp 1532/2002
ECLI:SI:VDSS:2004:VDS.PDP.1532.2002

Evidenčna številka:VDS02692
Datum odločbe:25.03.2004
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:suspenz - uvedba disciplinskega postopka

Jedro

Disciplinski postopek se začne z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. Zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ne more nadomestiti obrazložitev sklepa o odstranitvi delavca z dela.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklep direktorja tožene stranke z dne 5.1.2000 o začasni odstranitvi tožeče stranke z dela ter o pravici tožeče stranke do nadomestila plače in sklep direktorja tožene stranke z dne 8.1.2000 o potrditvi sklepa z dne 5.1.2000. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna tožeči stranki plačati razliko nadomestila plače za obdobje začasne odstranitve tožeče stranke iz tožene stranke od 5.1.2000 do 10.4.2000 in sicer za obdobje od 5.1.2000 do 31.1.2000 v znesku 25.482,96 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.2.2000 do plačila, za obdobje od 1.2.2000 do 29.2.2000 v znesku 31.145,84 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.3.2000 do plačila, za obdobje od 1.3.2000 do 31.3.2000 v znesku 31.145,84 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.4.2000 do plačila, za obdobje od 1.4.2000 do 10.4.2000 v znesku 8.494,32 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 18.5.2000 do plačila, vse v roku 8 dni pod izvršbo na roke pooblaščenca tožeče stranke. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna tožeči stranki plačati znesek 15.600,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 7.3.2000 do plačila in ji povrniti stroške sodnega postopka v znesku 132.370,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 29.3.2002 do plačila, vse v roku 8 dni na roke pooblaščenca tožeče stranke, v presežku je zahtevek tožnika za plačilo stroškov ugovornega in sodnega postopka zavrnilo.

Zoper zgoraj navedeno sodbo se v odprtem pritožbenem roku pritožuje tožena stranka smiselno iz razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava in predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Toženec navaja, da je opravičil svojo odsotnost za glavno obravnavo 15.2.2002, česar sodišče ni upoštevalo. Pooblaščenec je tožencu enostransko preklical pooblastilno razmerje, s čemer je zlorabil izkazano zaupanje in pustil toženo stranko na cedilu. Ne strinja se z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da 15.1.2000 ni bil uveden zoper tožnika tudi disciplinski postopek, saj je to razvidno iz samega sklepa. Tožnik in njegov pooblaščenec sta bila tudi pravilno vabljena na disciplinske obravnave. Sodišče tudi ni sledilo navedbam toženca in iz sodbe ni razvidno, da je bil tožnik zaposlen v V. s.p. in ne v V. d.o.o.. Ta navedba pa je pomembna, saj je tožnik organiziral v času čakanja na delo protizakonito in nenapovedano stavko v podjetju V. d.o.o.. Zaradi tega je podjetje V. d.o.o. utrpelo materialno škodo.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje v okviru pritožbenih razlogov in pri tem pazilo na pravilno uporabo materialnega prava in absolutno bistvene kršitve pravil postopka, kot mu to nalaga določba 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP - Ur. l. RS, št. 26/99 - 2/2004). Na podlagi navedenega preizkusa je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje in na ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo materialno pravo ter da v postopku ni zagrešilo absolutno bistvenih kršitev pravil postopka.

Pritožbeno sodišče se v celoti strinja z vsemi dejanskimi in pravnimi zaključki sodišča prve stopnje in jih ne ponavlja, glede na pritožbene navedbe pa le še dodaja:

V tem individualnem delovnem sporu je tožnik zahteval presojo zakonitosti sklepa o odstranitvi z dela, izdanega na podlagi 95. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Ur. l. RS, št. 14/90 in naslednji). Sodišče v takih primerih presodi formalno zakonitost odstranitve delavca z dela. Tako je v tem individualnem delovnem sporu ugotovilo, da niso bili izpolnjeni zakonsko zahtevani pogoji za izdajo navedenega sklepa in sicer zoper tožnika istočasno ni bil uveden disciplinski postopek. Pritožbene navedbe, da je disciplinski postopek zoper tožnika bil uveden, kar naj bi bilo razvidno iz obrazložitve sklepa, so neutemeljene. Tožena stranka namreč v postopku pred sodiščem ni izkazala, da je bil zoper tožnika uveden disciplinski postopek. Disciplinski postopek se na podlagi določbe 61. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Ur. l. SFRJ, št. 60/89, 42/90, ki se je v Republiki Sloveniji uporabljal kot republiški predpis) začne z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka. Zahteve za uvedbo disciplinskega postopka ne more nadomestiti obrazložitev sklepa o odstranitvi delavca z dela, kot se zmotno zavzema tožena stranka. Ker torej ni bil izpolnjen pogoj za zakonitost izrečenega ukrepa odstranitve tožnika z dela, je sodišče prve stopnje ravnalo zakonito, ko je izpodbijane sklepe razveljavilo. V posledici navedenega je tožniku prisodilo tudi razliko v plači.

Neutemeljene so pritožbene navedbe, da toženi stranki ni bilo omogočeno sodelovanje v sodnem postopku. Toženec oz. njegov pooblaščenec, dokler je veljalo pooblastilno razmerje, je bil vabljen na vse glavne obravnave. Toženec je svojo odsotnost na glavni obravnavi 15.2.2002 opravičil, vendar sodišče prve stopnje opravičila utemeljeno ni sprejelo. Sicer pa so pritožbene navedbe v zvezi z narokom 15.2.2002 neutemeljene, ker obravnava tega dne ni bila opravljena in je bila preložena na 29.3.2002. Tudi tega naroka se toženec ni udeležil, ter svoje odsotnosti ni opravičil. Zato so pritožbene navedbe v tej smeri neutemeljene, prav tako pa so neupoštevne pritožbene navedbe v zvezi z odpovedjo pooblastila toženčevega pooblaščenca. Gre namreč za notranje razmerje med tožencem in pooblaščencem, ki na postopek pred sodiščem niso vplivale.

Neupoštevne so tudi pritožbene navedbe v zvezi z organizacijo stavke, saj je sodišče v tem individualnem delovnem sporu presojalo zakonitost odstranitve tožnika z dela in ne zakonitost stavke. Prav tako se sodišču ni bilo potrebno opredeljevati o zaposlitvi tožnika pri V. s.p., saj to med strankama ni bilo sporno.

Glede na vse navedeno je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZDR (1990) člen 95, 95. ZTPDR člen 61, 61.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMzg2OQ==