<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Kazenski oddelek

VSC sklep Kp 50/2000
ECLI:SI:VSCE:2000:KP.50.2000

Evidenčna številka:VSC00718
Datum odločbe:15.02.2000
Področje:kazensko materialno pravo
Institut:pogojna obsodba - preklic

Jedro

Pogojno obsodbo z dodatnim pogojem, katerega obsojeni ne izpolni je mogoče preklicati in kazen izreči le po izteku leta dni po preteku preizkusne dobe.

 

Izrek

Ob odločanju o pritožbi obsojenega F.R. se sodba sodišča prve stopnje po uradni dolžnosti r a z v e l j a v i , postopek za preklic izrečene mu pogojne obsodbe pa u s t a v i.

 

Obrazložitev

Z v uvodu navedeno sodbo je okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah preklicala pogojno obsodbo, obsojenemu F. R., zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije po členu 217/I KZ, izrečeno pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah dne 15. 10. 1997, pod opr. št. K 27/97, ki je postala pravnomočna dne 30. 1. 1998, v kateri mu je bila določena kazen zapora treh mesecev, s preizkusno dobo enega leta in posebnim pogojem, da najkasneje v roku osem dni po pravnomočnosti sodbe plača odškodninski zahtevek B. G. v višini 60.500,00 SIT s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od 8. 1. 1997 dalje do plačila in mu kazen treh mesecev zapora izrekla. Odločeno je še bilo, da mora obsojeni po členu 95/I Zakona o kazenskem postopku (ZKP) plačati povprečnino, odmerjeno na 38.000,00 SIT. Proti tej sodbi se je pritožil obsojeni F. R., smiselno zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Prav tako smiselno predlaga njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Ob odločanju o pritožbi je bilo potrebno sodbo sodišča prve stopnje razveljaviti po uradni dolžnosti,postopek za preklic pogojne obsodbe pa ustaviti. Uradni preizkus izpodbijane sodbe, opravljen po določilu čl. 383 ZKP je pokazal,da je prišlo po njenem izreku,vendar pred predložitvijo zadeve pritožbenemu sodišču (dne 4. 2. 2000) do kršitve kazenskega zakona v škodo obsojenega v smislu določil člena 372 točka 3 ZKP. Obsojenemu F. R. je namreč sodišče prve stopnje sedaj preklicalo pogojno obsodbo, katera mu je bila izrečena dne 15. 10. 1997, pravnomočna pa postala, kot je to že bilo povedano, dne 30. 1. 1998. V njej mu je bila zagrožena kazen zapora s preizkusno dobo enega leta, katera je potekala dne 30. 1. 1999 ter že navedenim posebnim pogojem. Po določilu čl. 55/I KZ pa se sme pogojna obsodba, tudi zaradi neizpolnitve posebnega pogoja, preklicati le v preizkusni dobi oziroma (člen 55/II KZ) najpozneje v enem letu, od kar je potekla preizkusna doba. V konkretnem primeru je ta dodatni rok potekel dne 30. 1. 2000. Ob takšni ugotovitvi pritožbenemu sodišču ni preostalo drugega kot to, da izpodbijano sodbo, ob pravilni uporabi zakona razveljavi po uradni dolžnosti, istočasno pa ustavi postopek za preklic pogojne obsodbe, saj ta zaradi povedanega ni več mogoč, ne da bi se pri tem spuščalo v utemeljenost ali neutemeljenost pritožbenih navedb obsojenega.

 


Zveza:

KZ člen 55, 55/1, 55, 55/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NzE4MQ==