<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Kazenski oddelek

VSC sklep Kp 330/2003
ECLI:SI:VSCE:2003:KP.330.2003

Evidenčna številka:VSC00907
Datum odločbe:21.11.2003
Področje:kazensko procesno pravo
Institut:pogojna obsodba - preklic - ustavitev postopka

Jedro

Smrt oškodovanca, kateremu bi moral obtoženi izpolniti posebej pogoj, določen v pogojni obsodbi, ni razlog za ustavitev postopka o preklicu. Sodišče nadaljuje postopek z oškodovančevemi dediči in nato odloči v skladu s 4. odst. 506. čl. ZKP.

 

Izrek

Pritožbi oškodovančeve dedinje S.P. se u g o d i in se sklep sodišča prve stopnje r a z v e l j a v i ter se zadeva v r n e sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

 

Obrazložitev

Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje ustavilo postopek za preklic pogojne obsodbe, izrečene v sodbi z dne 21.3.2000, ki je postala pravnomočna dne 19.7.2000. Za stroške preklicnega postopka je obremenilo proračun. Zoper ta sklep se je pravočasno pritožila oškodovančeva dedinja po pooblaščencu smiselno zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Predlagala je razveljavitev tega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nadaljnjo odločanje v postopku za preklic pogojne obsodbe. Višji državni tožilec je podprl pritožbo. Pritožba je utemeljena. Pritožnica je pravilno opozorila na napačno stališče sodišča prve stopnje, da oškodovančeva smrt ne pomeni nemožnosti izpolnitve posebnega pogoja iz pogojne obsodbe. Pritožnica je s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Celju z dne 10.9.2003, opr. št. D ..., dokazala, da je tudi ona dedinja premoženja po pokojnem oškodovancu V. L. in da je bilo s tem sklepom razdeljeno zapustnikovo premoženje. Tako je jasno, da obsojenčeva obveznost izpolniti poseben pogoj iz pogojne obsodbe v korist dedinj še vedno obstaja. Zato je sodišče drug stopnje pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo ter odredilo nadaljevanje postopka za preklic pogojne obsodbe; sodišče prve stopnje je pri tem omejeno na obseg, ki se nanaša na pokojnega oškodovanca V. L.. V nadaljevanju postopka bo moralo sodišče prve stopnje ugotoviti sedanji obseg obsojenčevega dolga do oškodovančevih dedinj ter vzrok, zakaj posebni pogoj do sedaj ni bil izpolnjen. Šele tako bo mogoče pravilno odločiti o utemeljenosti preklica pogojne obsodbe.

 


Zveza:

ZKP člen 506, 506/4, 506, 506/4.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjg2OA==