<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 243/2012
ECLI:SI:VSRS:2013:VIII.IPS.243.2012

Evidenčna številka:VS3005635
Datum odločbe:14.01.2013
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 218/2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ponudba nove pogodbe o zaposlitvi - sprememba akta o sistemizaciji - reorganizacija - prenehanje potreb po delu

Jedro

Ker je potreba po njenem delu iz odpovedane pogodbe o zaposlitvi prenehala zaradi reorganizacije računovodskega oddelka, je ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi obstajal utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek na ugotovitev nezakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in spremljajoče zahtevke. Zavrnilo je tudi podredni zahtevek za ugotovitev neutemeljenost odpovednega razloga v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga z dne 29. 5. 2007. Ugotovilo je, da je tožnica pred odpovedjo delala na delovnem mestu „pomočnik glavne knjige“ (oziroma „diplomirani ekonomist“), za katerega ni izpolnjevala izobrazbenega kriterija. Po sprejetju novega akta o sistemizaciji pri toženi stranki in odpovedi stare pogodbe o zaposlitvi, ji je bila ponujena nova pogodba o zaposlitvi za delovno mesto „knjigovodja“, za katerega pa je izpolnjevala nižji izobrazbeni kriterij. Tožnica je podpisala novo pogodbo o zaposlitvi, nakar se ji je tudi dejansko spremenilo delo, ki ga je opravljala po stari pogodbi o zaposlitvi. Tožena stranka je tako dokazala, da je prenehala potreba po tožničinem delu, zato je bil razlog za odpoved iz poslovnega razloga utemeljen.

2. Sodišče druge stopnje se je strinjalo z dejanskimi razlogi in pravno presojo prvostopenjskega sodišča, zato je zavrnilo tožničino pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnica vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravdnega postopka. Navaja, da je sodišče zmotno uporabilo 96. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS, št. 42/02 in naslednji), saj bi morala tožena stranka pripraviti program razreševanja presežnih delavcev. Sodišči nista presojali utemeljenosti odpovednega razloga na dan odpovedi pogodbe o zaposlitvi 30. 5. 2007. H. Š. je namreč prevzela vodenje računovodskega oddelka kot novo zaposlena šele 3. 9. 2007. Tožničino delo se je spreminjalo v letu 2009 in 2010, kot je izpovedala H. Š. Zato je zaključek sodišča protispisen in sam seboj v nasprotju, delo tožnice je pred in po podpis nove pogodbe o zaposlitvi ostalo enako. Pomembna je dolžina obdobja, v katerem se presoja utemeljenost odpovedi iz poslovnega razloga. Neizpolnjevanje izobrazbenega pogoja ne more predstavljati utemeljenega odpovednega razloga.

4. Revizija je bila v skladu z 375. členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/1999 in naslednji) vročena toženi stranki, ki predlaga njeno zavrnitev.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Revizija je izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje. Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni (prvi odstavek 371. člena ZPP).

7. Neutemeljen je revizijski očitek o kršitvi 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Razlogi o odločilnih dejstvih si v sodbi sodišča druge stopnje ne nasprotujejo, zato je odločitev glede na obrazložitev mogoče preizkusiti.

8. Revidentki je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga (1. alineja prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR, Ur. l. RS, št. 42/2002 in naslednji) in ponujena nova pogodba o zaposlitvi, ki jo je podpisal (tretji odstavek 90. člena ZDR). S tem se je preverjanje zakonitosti ravnanja tožene stranke kot njenega delodajalca omejilo na presojo utemeljenosti odpovednega razloga. Zato so neupoštevne revizijske navedbe, s katerimi revidentka uveljavlja nezakonitost odpovedi o zaposlitvi (o zmotni uporabi 96. člena ZDR) in ne le neutemeljenost odpovednega razloga kot takega.

9. Ugotovljeno je bilo, da je revidentka po spremembi akta o sistemizaciji začela opravljati drugačno delo, kot ga je opravljala pred spremembo. Po odpovedani pogodbi o zaposlitvi je delala na delovnem mestu pomočnik glavne knjige (oziroma diplomirani ekonomist), po novi pa na delovnem mestu knjigovodja. Njene delovne naloge so se s prihodom nove vodje računovodskega oddelka spremenile, bivši vodja D. K. je ostal zaposlen na računovodskem oddelku z novimi zadolžitvami in nižjo stopnjo odgovornosti, s čimer so bili ostali delavci razbremenjeni (med drugimi tudi revidentka). Sprememba organiziranosti službe pa je imela takojšen vpliv na njeno delo. Ker je potreba po njenem delu iz odpovedane pogodbe o zaposlitvi prenehala zaradi reorganizacije računovodskega oddelka, je ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi obstajal utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ni ji bila odpovedana pogodba o zaposlitvi le zaradi neizpolnjevanja izobrazbenega kriterija, temveč je tožena stranka uspela dokazati obstoj poslovnega razloga zaradi reorganizacije računovodske službe, po kateri je potreba po njenem delu iz stare pogodbe o zaposlitvi prenehala.

10. Sodišče je ugotovilo, da je imela sprememba organiziranosti računovodskega oddelka takojšen vpliv na revidentkino delo. Kasnejša (dobre tri mesece po podani odpovedi pogodbe o zaposlitvi) zaposlitev nove vodje, ki je morala počakati na formalno uveljavitev novega akta o sistemizaciji, je časovno gledano sprejemljiva, saj je razumljivo, da vse spremembe v organizaciji delodajalca ne morejo biti hipne, ampak potrebujejo določen čas za udejanjenje. Sodišče pa je ugotovilo spremembo revidentkinega dela z zaposlitvijo D. K. na novem delovnem mestu. Zatrjevana protispisnost (15. točka drugega odstavka 339. člena ZPP) ni podana, z njo pa revidentka želi izpodbiti ugotovljeno dejansko stanje o spremembi opravljanja dela po podpisu nove pogodbe o zaposlitvi, kar ni dovoljen revizijski razlog (tretji odstavek 370. člena ZPP).

11. Glede na navedeno in v skladu s 378. členom ZPP je revizijsko sodišče revizijo zavrnilo kot neutemeljeno.

12. Ker odgovor na revizijo tožene stranke ne vsebuje ničesar bistvenega, je revizijsko sodišče sklenilo tudi, da stroške tega odgovora krije sama (prvi odstavek 155. člen ZPP v povezavi s prvim odstavkom 165. člena ZPP).


Zveza:

ZDR člen 88, 88/1, 88/1-1, 90, 90/3, 96.
Datum zadnje spremembe:
05.02.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUxMDE0