<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 178/2008
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.178.2008

Evidenčna številka:VS3003907
Datum odločbe:21.09.2009
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 1191/2007
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - utemeljen razlog - dokazno breme

Jedro

Na podlagi drugega odstavka 82. člena ZDR je v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi dokazno breme na strani tiste stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Obrazložitev

Revizija se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je razveljavilo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, izdano tožniku iz krivdnih razlogov ter ugodilo tudi reintegracijskemu in denarnim zahtevkom. Tožnik naj bi kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ker naj kot video inšpektor ne bi izločil video kaset, na katerih bi lahko bila posneta odtujitev ključev trezorja. Sodišče je ugotovilo, da naj bi se odtujitev ključev pripetila med 23. 5. in 25. 5. 2006, ko je bil tožnik na dopustu. Na izločitev kaset pa je bil opozorjen 1. 6. 2006, delavec, ki je v tem času delal pa na dogodek ni bi opozorjen niti ni nihče od njega zahteval izločitve kaset. Po Pravilniku o video nadzoru se kasete hranijo sedem dni, potem pa se ponovno presnamejo. Kasete na katerih so posnete nepravilnosti se hranijo do analize oziroma tako dolgo, kot določi vodstvo igralnice. Tožnik je po nalogu za izločitev izločil kasete, ki še niso bile presnete.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Strinjalo se je z dejanskimi ugotovitvami in pravno presojo prvostopnega sodišča. Iz izvedenih dokazov ni mogoče ugotoviti, da je tožnik na delovnem mestu video inšpektorja kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

3. Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je tožena stranka vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da iz Poročila z dne 15. 6. 2006, ki ga je lastnoročno na poziv uprave podal tožnik, izhaja priznanje tožnika, da je pozabil, da ima mesec maj 31 dni. S tem je priznal svoje malomarno ravnanje. Tega dejstva prvostopno sodišče ni ocenilo in je s tem bistveno kršilo določbe pravdnega postopka, ki ga sodišče druge stopnje ni videlo. Iz tožnikovega poročila z dne 15. 6. 2006 izhaja, da kasete s posnetki niso bile izločene, čeprav bi zaradi izrednega dogodka morale biti in je bilo to tudi posebej naročeno. Poleg tega pa bi se kasete morale hraniti celih sedem dni, torej do drugega dne meseca junija.

4. V skladu s 375. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - ZPP) je bila revizija vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in toženi stranki, ki je nanjo odgovorila in predlaga, da jo sodišče kot neutemeljeno zavrne.

5. Revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, ki se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolžnosti pazi le na pravilno uporabo materialnega prava (določba 371. člena ZPP). Revizije zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoče vložiti (3. odstavek 370. člena ZPP). Tožena stranka pa uveljavlja predvsem to, pri čemer skuša ta revizijski razlog prikazati kot postopkovno kršitev pred sodiščem prve stopnje: katero niti ne navede in tega revizijskega razloga izrecno sploh ne uveljavlja.

6. Predvsem pa v tem delu revizijske navedbe sploh niso točne. Obe sodišči sta se izrecno in jasno opredelili tudi do pisne izjave tožnika, dane v postopku odpovedi pri toženi stranki (poročilo z dne 15. 6. 2006) in jo dokazno ocenili v povezavi z izpovedjo tožnika v sodnem postopku. Izpodbijana sodba zato v tem delu nima zatrjevanih pomanjkljivosti, nestrinjanje z dokazno oceno pa pomeni uveljavljanje nedovoljenega revizijskega razloga.

7. Materialno pravo ni bilo zmotno uporabljeno.

8. Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in nasl. - ZDR) je v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi dokazno breme na strani stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru torej na toženi stranki, ki mora predvsem dokazati, da obstoji zatrjevani odpovedni razlog iz druge alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.

9. Tožniku je bilo očitano, da je kršil določbe 10. člena Pravilnika o delovanju video nadzora ter pravicah in obveznostih video inšpektorja in njegovega pomočnika na video nadzoru, ker ni izločil kaset s posnetimi nepravilnostmi. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, ki jih je pri svoji odločitvi upoštevalo tudi sodišče druge stopnje, izhaja, da naj bi se sporna nepravilnost (odtujitev ključev trezorja) zgodila v času med 23. in 25. 5. 2006. Z dogodkom je bila tožena stranka seznanjena 25. 5. 2006, tožnik je bil v tem času na dopustu. Delavec, ki je v tem času delal, nepravilnosti ni opazil in od njega tudi nihče ni zahteval izločitve kaset. Nalog za izločitev kaset za navedena dneva je bil dan tožniku (šele) 1. 6. 2006 popoldne, ko je bil del teh kaset že presnet.

10. Iz ugotovljenega dejanskega stanja je jasno predvsem to, da tožniku ni mogoče očitati, da ni izločil kaset z ugotovljenimi nepravilnostmi (kršitev obveznosti iz druge in tretje alineje 10. člena Pravilnika). Ker je bil v spornih dneh (med 23. in 25. 5. 2006) na dopustu, le-teh sploh ni mogel opaziti. Da naj bi bile na teh kasetah take nepravilnosti zabeležene, je bil tožnik opozorjen šele 1. 6. 2006, čeprav je bila tožena stranka s tem seznanjena že 25. 5. 2006 (ko je bil tožnik še na dopustu).

11. Iz pisne odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 30. 6. 2006 ne izhaja, da bi tožena stranka tožniku očitala kršitev prve alineje 10. člena Pravilnika, torej tega, da kaset ni hranil (celih) sedem dni. Tega tožena stranka tudi v pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje ni zatrjevala. Zato gre za revizijsko novoto, ki jo na podlagi 372. člena ZPP ni mogoče upoštevati. Ne glede na to pa iz ugotovitev sodišča prve stopnje tudi izhaja, da je 1. 6. 2006 že potekel čas hranjenja kaset za 23. in 24. 5. 2006, kasete z dne 25. 5. 2006 pa je tožnik izločil.

12. Ker zatrjevani revizijski razlog ni podan in je ob ugotovljenem dejanskem stanju izpodbijana sodba materialno pravno pravilna, je revizijsko sodišče v skladu s 378. členom ZPP zavrnilo revizijo kot neutemeljeno.


Zveza:

ZDR člen 82, 111, 111/1, 111/1-2.
Datum zadnje spremembe:
18.12.2009

Opombe:

P2RvYy02MzYxMw==