<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 458/2022

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:II.DOR.458.2022
Evidenčna številka:VS00063800
Datum odločbe:18.01.2023
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sklep II Cp 1087/2022
Datum odločbe II.stopnje:14.09.2022
Senat:dr. Mateja Končina Peternel (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - delitev skupnega premoženja - postopek za delitev solastnega premoženja - postopek za ureditev razmerij med solastniki - civilna delitev - civilna delitev skupnega premoženja - delitev z izplačilom vrednosti solastnih deležev - dopuščena revizija

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali peti odstavek 70. člena SPZ res določa obveznost solastnika, ki predlaga, da namesto prodaje celotna stvar pripade njemu/njej, da že ob samem predlogu izkaže, da razpolaga s sredstvi za poplačilo ostalih solastnikov.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali peti odstavek 70. člena SPZ res določa obveznost solastnika, ki predlaga, da namesto prodaje celotna stvar pripade njemu/njej, da že ob samem predlogu izkaže, da razpolaga s sredstvi za poplačilo ostalih solastnikov.

Obrazložitev

1. Udeleženca sta solastnika nepremičnine z ID znakom: del stavbe ..., ki predstavlja njuno skupno premoženje. Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani je med udeležencema tekel nepravdni postopek N 168/2019 zaradi delitve nepremičnine.

2. Sodišče prve stopnje je s sklepom odločilo, da se nepremičnina udeležencev, ki predstavlja njuno skupno premoženje, z deležem predlagatelja do 3/10 ter deležem nasprotne udeleženke do 7/10, razdruži s prodajo stvari in razdelitvijo izkupička po višini prej navedenih deležev na skupnem premoženju (civilna delitev), kljub zavzemanju nasprotne udeleženke, da bi ona prevzela nepremičnino v celoti ter predlagatelju izplačala vrednost njegovega deleža.

3. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo nasprotne udeleženke in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Pri tem je navedlo, da je pravilna ugotovitev, da nasprotna udeleženka plačilne sposobnosti za poplačilo predlagateljevega deleža v denarju (47.000 EUR) ni izkazala. Ravno tako ni postavila trditev, da bi to zmogla v nadaljnjih treh mesecih. Glede na navedeno je potrdilo stališče sodišča prve stopnje, da ni pogojev za delitev nepremičnine na podlagi petega odstavka 70. člena SPZ. Sodna praksa je namreč zavzela stališče, da mora solastnik, ki želi, da se mu dodeli celotna stvar proti izplačilu drugega solastnika v denarju, izkazati tudi, da razpolaga s sredstvi za takšno poplačilo.

4. Zoper takšno sodbo vlaga nasprotna udeleženka predlog za dopustitev revizije. V njem predlaga, da se revizija dopusti glede vprašanja:

- Ali peti odstavek 70. člena SPZ res določa obveznost solastnika, ki predlaga, da namesto prodaje celotna stvar pripade njemu/njej, da že ob samem predlogu izkaže, da razpolaga s sredstvi za poplačilo ostalih solastnikov?

5. Predlog je utemeljen.

6. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava prek sodne prakse (prvi odstavek 367.a člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP).

7. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP so v obravnavanem primeru izpolnjeni glede pravnega vprašanja, opredeljenega v izreku sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

8. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Stvarnopravni zakonik (2002) - SPZ - člen 70, 70/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.02.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYzNDc2