<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 448/2022

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2023:II.DOR.448.2022
Evidenčna številka:VS00063801
Datum odločbe:18.01.2023
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 607/2022
Datum odločbe II.stopnje:26.08.2022
Senat:Jan Zobec (preds.), Karmen Iglič Stroligo (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - odškodninska odgovornost države - odgovornost za delo državnega organa - prenehanje pogodbe o zaposlitvi - protipravnost ravnanja - nezakonita razrešitev - prekinitev vzročne zveze - ukinitev državnega organa - dopuščena revizija

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravno pravilna odločitev sodišča druge stopnje, ki temelji na stališču, po katerem lahko odškodninskopravno vzročno zvezo med dejanjem povzročitelja škode in nastalo škodo prekine tudi ravnanje ali dejanje samega povzročitelja škode.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je pravno pravilna odločitev sodišča druge stopnje, ki temelji na stališču, po katerem lahko odškodninskopravno vzročno zvezo med dejanjem povzročitelja škode in nastalo škodo prekine tudi ravnanje ali dejanje samega povzročitelja škode.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženki naložilo, da mora tožniku plačati znesek 17.337,63 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe dalje do plačila. V presežku (za znesek 197.922,64 EUR) je tožbeni zahtevek zavrnilo. Odločilo je še o stroških postopka.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika in toženke glede odločitve o glavni stvari zavrnilo in v tem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Spremenilo je le odločitev o prvostopenjskih stroških. Odločilo je še o stroških pritožbenega postopka.

3. Tožnik v predlogu za dopustitev revizije meni, da je zaradi nezakonitosti akta Državnega zbora o njegovi razrešitvi z dne 20. 7. 2012 upravičen do odškodnine na osnovi izostalih plač za celoten čas do izteka pogodbe o zaposlitvi z dnem 20. 10. 2015. Ne strinja se s stališčem sodišč prve in druge stopnje, da je bila z ukinitvijo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (v nadaljevanju AUKN) 28. 12. 2012 prekinjena vzročna zveza, saj prekinitve vzročne zveze (pravno) ne morejo povzročiti enostranska ravnanja povzročitelja škode. Ukinitev AUKN je povzročila le še dodatni/nadaljnji/podvojeni vzrok za isto posledico, ki jo je povzročil že prvi vzrok (protipravna razrešitev tožnika s funkcije) in drugi vzrok (ukinitev AUKN) tej posledici ni mogel ničesar niti dodati niti odvzeti. Tožniku povzročena škoda se je v juliju 2012 namreč že „ustalila“ in takrat je bilo že jasno, da znaša škoda 39 plač, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi ne bodo izplačane. Sklicuje se tudi na zadevo VSRS VIII Ips 272/99 in zadevo VSC II Kp 26/2010. Predlaga dopustitev revizije glede vprašanja, ali je pravno pravilna odločitev iz izpodbijane sodbe, ki temelji na stališču, po katerem lahko odškodninskopravno vzročno zvezo med dejanjem povzročitelja škode in nastalo škodo prekine tudi ravnanje ali dejanje samega povzročitelja škode.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in je zato v tako začrtanem obsegu revizijo dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločbo je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 26
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 168, 168/3, 169

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.02.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYzNDc1