<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 417/2017

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2018:II.DOR.417.2017
Evidenčna številka:VS00014141
Datum odločbe:22.03.2018
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSC Cp 251/2017
Datum odločbe II.stopnje:23.11.2017
Senat:Anton Frantar (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), Janez Vlaj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - GRADBENIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - uporabno dovoljenje - postopek izdaje uporabnega dovoljenja - napake v postopku - odškodninska odgovornost države - protipravnost ravnanja - vzročna zveza

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali je izpolnjen pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja upoštevaje 96. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1);

- ali je sodišče pravilno ugotovilo pravno relevantno vzročnost.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

— ali je izpolnjen pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja upoštevaje 96. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1);

— ali je sodišče pravilno ugotovilo pravno relevantno vzročnost.

Obrazložitev

1. Prvostopenjsko sodišče je v I. točki izreka sodbe zavrnilo tožbeni zahtevek zoper prvo toženko za plačilo 20.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in tožniku v plačilo naložilo stroške pravdnega postopka prvo toženca. V II. točki pa je odločilo, da so drugo, tretje in četrto toženke tožniku solidarno odgovorne za škodo, ki mu je nastala v škodnem dogodku dne 15. 1. 2012.

2. Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožnika zoper I. točko izreka sodbe in potrdilo izpodbijano odločitev glede plačila pravdnih stroškov prvo tožencu, prav tako pa je zavrnilo pritožbe drugo, tretje in četrto toženke in potrdilo izpodbijano vmesno sodbo, to je odločitev pod II. točko izreka sodbe sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno vmesno sodbo četrto toženka vlaga predlog za dopustitev revizije glede naslednjih vprašanj: 1) ali sta sodišči prve in druge stopnje s tem, da nista ugotovili vseh elementov za odškodninsko odgovornost kršili materialno pravo; 2) ali je v konkretnem primeru delavec četrto toženke kršil določila Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1) in Zakona o upravnem postopku (ZUP) v takšni meri in stopnji, da to utemeljuje protipravnost kot element odškodninske odgovornosti oziroma ali je naredil hudo strokovno napako, ki utemeljuje obstoj protipravnosti neodvisno od subjektivnega elementa; 3) ali je izpolnjen pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja upoštevaje 96. člen ZGO-1; 4) ali je sodišče pravilno ugotovilo pravno relevantno vzročnost. Četrto toženka izpodbija zaključek sodišča o protipravnem ravnanju četrto toženke v postopku izdaje uporabnega dovoljenja in o obstoju vzročne zveze. Upravni organ je skladno z določili 96. člena ZGO-1 zakonito izdal uporabno dovoljenje, saj je bilo med drugim iz dokazil o zanesljivosti objekta jasno razvidno, da bo mogoče objekt uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Če bi izvedenec Dečman na tehničnem pregledu ugotovil, da prezračevanje objekta ni primerno oziroma da je hkratna uporaba kaminske in plinske peči nevarna, bi moral na to jasno opozoriti in podati na zapisnik, hkrati pa predlagati upravnemu organu, da skladno z 96. členom ZGO-1 investitor odpravi konkretno ugotovljene pomanjkljivosti. Ker tega ni storil, je upravna enota po prejemu izjave o odpravi pomanjkljivosti, zakonito izdala uporabno dovoljenje. Dokumentacija, ki jo je na tehničnem pregledu zahteval Dečman, ni v nobeni zvezi z vgrajenimi pečmi, zato tudi ne more biti v vzročni zvezi s smrtjo oseb.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku so izpolnjeni glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo v tem obsegu dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1
Zakon o graditvi objektov (2002) - ZGO-1 - člen 96

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.08.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIxMjYx