<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep VIII R 17/2022

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:VIII.R.17.2022
Evidenčna številka:VS00063238
Datum odločbe:15.11.2022
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), mag. Aleksandra Hočevar Vinski
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - določitev drugega stvarno pristojnega sodišča (delegacija)

Jedro

Okoliščina, da je zakoniti zastopnik tožeče stranke mož sodnice, ki opravlja funkcijo sojenja na stvarno in krajevno pristojnem delovnem sodišču, večinski lastnik tožeče stranke pa član njene širše družine, bi lahko vzbudila dvom o nepristranskosti sodišča in s tem tudi dvom v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi.

Izrek

Za odločanje v tem sporu se določi Delovno sodišče v Celju.

Obrazložitev

1. Tožeča stranka je pri Delovnem sodišču v Mariboru vložila tožbo, v kateri od toženca zahteva plačilo odškodnine 8.301,19 EUR in kapitaliziranih obresti v višini 1.977,77 EUR, vse z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje do plačila. Poleg tega zahteva tudi povračilo pravdnih stroškov.

2. Predsednica Delovnega sodišča v Mariboru je predlagala, da vrhovno sodišče določi drugo stvarno pristojno sodišče za odločanje, saj je tožeča stranka družinsko podjetje družine A., v katerem je član te družine večinski lastnik (80 % lastniški delež A. A.), direktor te družbe pa je mož sodnice mag. B. B. Meni, da bi lahko okoliščina, da je zakoniti zastopnik tožeče stranke mož sodnice, ki opravlja sodniško funkcijo na stvarno in krajevno pristojnem Delovnem sodišču v Mariboru, večinski lastnik tožeče stranke pa član njene širše družine, vzbudila dvom o objektivni nepristranskosti sodišča in s tem dvom v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi.

3. Na podlagi 67. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. list RS št. 26/99 in nadalj.; ZPP), lahko vrhovno sodišče na predlog stranke ali pristojnega sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če so za to drugi tehtni razlogi.

4. Okoliščina, da je zakoniti zastopnik tožeče stranke mož sodnice, ki opravlja funkcijo sojenja na stvarno in krajevno pristojnem Delovnem sodišču v Mariboru, večinski lastnik tožeče stranke pa član njene širše družine, bi lahko vzbudila dvom o nepristranskosti sodišča in s tem tudi dvom v nepristranskost sojenja v konkretni zadevi. To pomeni, da je podan tehten razlog, da o tožbenem zahtevku ne odloča stvarno in krajevno pristojno Delovno sodišče v Mariboru.

5. Vrhovno sodišče je zato predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča ugodilo in za odločanje v tej zadevi določilo krajevno najbližje stvarno pristojno sodišče, to je Delovno sodišče v Celju.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 67

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.02.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYzNDc0