<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSC Sklep I Ip 156/2022

Sodišče:Višje sodišče v Celju
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSCE:2022:I.IP.156.2022
Evidenčna številka:VSC00058820
Datum odločbe:07.07.2022
Senat, sodnik posameznik:mag. Aleksander Urankar (preds.), Sabina Zakošek (poroč.), Tatjana Kamenšek Krajnc
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:davčna obveznost - izvršba na nepremičnino - davčna izvršba

Jedro

Upnik je poskušal davčni dolg dolžnika izterjati z vsemi drugimi oblikami izvršbe, a je bil le delno uspešen.

Izrek

Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje izvršbo delno ustavilo za 11. 2. 2022 plačanih 1.349,75 EUR, v preostalem je ugovor dolžnika zavrnilo (I. točka izreka). Dolžniku je naložilo, da upniku v roku 8 dni povrne nadaljnje izvršilne stroške v znesku 183,60 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v primeru zamude pri plačilu (II. točka izreka) in izvršbo odložilo do 2. 3. 2023 (III. točka izreka).

2. Zoper ta sklep se dolžnik pravočasno pritožuje. Pritožbenih razlogov prvem odstavku 338. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) ne navaja. V pritožbi izpostavlja, da višina dolga, ki ga v tem postopku izterjuje upnik ni pravilna, saj je bilo od leta 2017 plačano 7.103,99 EUR, kar je razvidno iz kartice na dan 3. 5. 2021. Nadalje je bil na podlagi Rješenja o ovrsi Financijske agencije Zagreb UP / I 415-02/2021-01/409 plačan znesek 1.365,47 EUR. Skupaj je tako plačano 8.638,90 EUR od skupnega dolga 9.0207,56 EUR, zato znesek, ki ga terja upnik ni pravilen. Nasprotuje navedbam upnika (v predlogu za izvršbo), da dolga ni mogoče izterjati z drugimi sredstvi izvršbe, saj se bo konec novembra 2021 zaposlil.

3. Upnik na pritožbo ni odgovoril.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Uvodoma sodišče druge stopnje pojasnjuje, da je pritožbo reševalo skladno z njeno vsebino, in sicer kot pritožbo zoper I. in II. točko izreka sklepa sodišča prve stopnje. Po izpodbijanju III. točke izreka, ko je sodišče prve stopnje odločilo o upnikovem predlogu za odložitev izvršbe na podlagi njegovega soglasja ter mu ugodilo, dolžnik nima pravnega interesa, saj s pritožbo v tem delu zase ne more doseči boljšega pravnega položaja.

6. Dolžnik v pritožbi zgolj ponavlja ugovorne trditve. Nanje je popolno in pravilno odgovorilo sodišče že prve stopnje. V zvezi z višino dolga je sodišče prve stopnje pravilno, ob sklicevanju na upnikov odgovor na ugovor ter priložene dokaze, pojasnilo, da so ta plačila že bila upoštevana, prav tako je utemeljeno pojasnilo, da njegove ugovorne navedbe v zvezi z mednarodno izvršbo niso točne, saj je bilo 11. 2. 2022 na podlagi le-te, prejeto plačilo 1.349,75 EUR (za kar je upnik delno umaknil izvršbo). Skladno s prvim odstavkom 208. člena ZDavP-2 se davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje lahko opravi le, če davkov ni bilo mogoče izterjati iz njegovih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali iz njegovega premičnega premoženja, ali če tako določa zakon. Tudi v tem delu je sodišče prve stopnje utemeljeno sledilo upniku, da je poskušal davčni dolg dolžnika izterjati z vsemi drugimi oblikami izvršbe, vendar le delno uspešno, saj je ob tem pojasnil, (-) da dolžnik nima odprtega transakcijskega računa; (-) da je sicer zaposlen, vendar za polovični delovni čas in iz tega naslova ni nobenih plačil; (-) v postopku izvršbe na premično premoženje, ki se je vodila pred predmetno izvršbo, pa je bilo premoženje dolžnika prodano in je upnica iz tega naslova prejela plačila le za delno poplačilo davčnega dolga dolžnika, kar je torej že bilo upoštevano. Sodišče prve stopnje je tako ugovor dolžnika, v delu nad 11. 2. 2022 plačanih 1.349,75 EUR, pravilno zavrnilo (četrti odstavek 58. člena ZIZ).

7. Dolžnik v zvezi z višino odmerjenih stroškov upnika ne podaja posebnih trditev. Sodišče druge stopnje je zato v tem delu opravilo preizkus odločitve po uradni dolžnosti in ugotavlja, da procesne kršitve niso podane, materialno pravo je pravilno uporabljeno, odmerjena višina stroškov je skladna z OT.

8. Glede na obrazloženo, pritožbene navedbe niso utemeljene. Sodišče druge stopnje je po tem, ko tudi uradno upoštevnih kršitev ni zasledilo (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP v povezavi s 15. členom ZIZ), pritožbo zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

9. Dolžnik pritožbenih stroškov ni priglasil, zato sodišče druge stopnje o njih ni odločilo (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o davčnem postopku (2006) - ZDavP-2 - člen 208
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 58

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.10.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDYwMjQx