<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II DoR 461/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilno-gospodarski oddelek, civilni senat
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2022:II.DOR.461.2021
Evidenčna številka:VS00053630
Datum odločbe:12.01.2022
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 1231/2021
Datum odločbe II.stopnje:17.08.2021
Senat:Karmen Iglič Stroligo (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV
Institut:predlog za dopustitev revizije - potrošniška hipotekarna kreditna pogodba - posojilo v tuji valuti - dolgoročni kredit v CHF - valutno tveganje - nejasni pogodbeni pogoji - ničnost kreditne pogodbe - pojasnilna dolžnost banke - načelo vestnosti in poštenja - zavrnitev predloga

Jedro

Predlog za dopustitev revizije se zavrne.

Izrek

Predlog se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožničin primarni tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF in sporazuma o ustanovitvi hipoteke ter za ugotovitev neveljavnosti vknjižbe hipoteke in za njen izbris. Zavrnilo je tudi tožničin podredni tožbeni zahtevek za razveljavitev kreditne pogodbe in sporazuma o ustanovitvi hipoteke ter za izstavitev zemljiškoknjižne listine. Tožbo je zavrglo v delu, v katerem je tožnica zahtevala plačilo 17.497,10 EUR.

2. Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Tožnica predlaga, naj Vrhovno sodišče revizijo dopusti glede vprašanja:

- Ali je presoja v izpodbijani sodbi, da je tožena stranka (banka) v konkretnem primeru ustrezno izpolnila svojo pojasnilno dolžnost, materialnopravno pravilna?

4. Predlog ni utemeljen.

5. Vrhovno sodišče zaradi svoje precedenčne vloge na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) dopusti revizijo le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča, če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna, ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče je ocenilo, da tožnica ni izkazala izpolnjevanja zahtev iz navedene določbe, zato je predlog za dopustitev revizije zavrnilo (drugi odstavek 367.c člena ZPP).

7. Odločalo je v senatu navedenem v uvodu odločbe. Odločitev je sprejelo soglasno (sedmi odstavek 324. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2
Zakon o varstvu potrošnikov (1998) - ZVPot - člen 22, 23, 24
Zakon o potrošniških kreditih (2000) - ZPotK - člen 6, 6/1, 7, 7/1, 7/1-5
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 5, 86

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah - člen 3, 4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
01.03.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU0NDYx