<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 419/2013

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.419.2013
Evidenčna številka:VSL0076956
Datum odločbe:05.11.2013
Senat, sodnik posameznik:Milojka Fatur Jesenko (preds.), Damjan Orož (poroč.), Mateja Levstek
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stroški stečajnega postopka - sklep o soglasju k stroškom stečajnega postopka - vnaprejšnje soglasje - kontrola izplačevanja stroškov

Jedro

Praviloma sicer sodišče s sklepom o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka dejansko izda soglasje za že nastale stroške stečajnega postopka, vendar pa iz te določbe ZFPPIPP ni mogoče kategorično izključiti, da v posameznem, posebej upravičenem primeru, sodišče takega soglasja ne bi izdalo vnaprej.

Izrek

Pritožba se zavrne in sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dalo soglasje za plačilo stroškov stečajnega postopka v skupni višini 72.829,62 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost, navedenih v predlogu upraviteljice z dne 23 9. 2013, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je objavljen hkrati z objavo sklepa.

2. Zoper sklep se je pritožil upnik in v pritožbi uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava (prvi odstavek 357. člena ZFPPIPP).

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je izpodbijani sklep izdalo na podlagi prvega odstavka 357. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP. Ugotovilo je, da je upravni organ z odločbo št. 0618-2091/2013/5 dne 21. 5. 2013 dolžniku naložil odstranitev nezakonito odloženega zemeljskega izkopa, pomešanega z gradbenimi odpadki, z zemljišča parc. št. 1 k.o. X, in mu določil rok do 30. 11. 2013. Nadalje je iz poročila upraviteljice ugotovilo, da je le-ta zbrala ponudbe za omenjeno storitev in v okviru tega izbrala najugodnejšega ponudnika E. d.o.o, ki je za celoten znesek stroškov odstranitve skladno z inšpekcijsko odločbo izdal predračun v višini 72.829,62 EUR z vključenim DDV, kar je ugodneje od ponudnika V d.d., (130.109,60 EUR z vključenim DDV). Edini pritožbeni očitek pritožnika je zmotna uporaba prvega odstavka 357. člena ZFPPIPP, ker omenjena storitev še ni bila opravljena. Pritožnik meni, da iz tega razloga sodišče nima podlage za izdajo izpodbijanega sklepa, v podkrepitev pritožbenega stališča pa navaja odločbi višjega sodišča in odločbo sodišča prve stopnje.

5. Po določbi prvega odstavka 357. člena ZFPPIPP sme upravitelj opraviti plačilo ali izpolniti drugo obveznost, ki je strošek stečajnega postopka, samo, če sodišče da soglasje za to izpolnitev. V konkretni zadevi gre za tako imenovane občasne stroške stečajnega postopka v smislu 8. točke tretjega odstavka 355. člena ZFPPIPP. Po določbi prvega odstavka 354. člena ZFPPIPP so stroški stečajnega postopka obveznosti stečajnega dolžnika, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo iz razdelitvene mase po pravilih o plačilu terjatev upniku.

6. Višje sodišče ugotavlja, da sodišče prve stopnje ni zmotno uporabilo določbe prvega odstavka 357. člena ZFPPIPP. Praviloma sicer sodišče s sklepom o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka dejansko izda soglasje za že nastale stroške stečajnega postopka, vendar pa iz te določbe ZFPPIPP ni mogoče kategorično izključiti, da v posameznem, posebej upravičenem primeru, sodišče takega soglasja ne bi izdalo vnaprej (glej 7. točko obrazložitve). Namen tako potrjevanja predračuna stroškov stečajnega postopka (primerjaj 356. člen ZFPPIPP) kot tudi izdaje sklepa o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka je v kontroli izplačevanja stroškov, ki ga je dolžno vršiti sodišče in s tem skrbeti za interes upnikov po čim večjem plačilu njihovih terjatev, pa tudi zato, da se stečajna masa ne izčrpava s plačevanjem stroškov, ki niso utemeljeni s potrebami stečajnega postopka (1).

7. Prav za tak posebej utemeljen primer gre v tem postopku. Jasno je, da bodo stroški stečajnega postopka v zvezi z odstranitvijo približno 5700 m³ nezakonito odloženega zemeljskega izkopa, pomešanega z gradbenimi odpadki na parc. št. 1 k.o. X, nastali, saj je upravni organ - Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Celje, z odločbo št. 0618-2091/2013/5 dne 21. 5. 2013 dolžniku tako ravnanje naložil in določil rok za odstranitev do 30. 11. 2013; drži pa tudi ugotovitev sodišča prve stopnje, da so ti stroški že predvideni v okviru drugih stroškov stečajnega postopka razen tekočih stroškov, ekologija, arhiviranje, kar izhaja iz zaporedne številke 8 Predloga predračuna stroškov stečajnega postopka. Pritožnik pa niti ne izpodbija, da je sodišče sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka izdalo potem ko je upraviteljica natančno opisala vrsto stroškov, opredelila skupni znesek tako nastalih stroškov, glede na ceno in količino odpadnega materiala, ki ga bo po odločbi upravnega organa bilo potrebno odstraniti, ter ne graja, da je izbrana najoptimalnejša rešitev. Končno višje sodišče tudi poudarja, da je zmotno prepričanje pritožnika, da je sodišče z izpodbijanim sklepom izdalo soglasje za vnaprejšnje plačilo stroškov stečajnega postopka. Kot izhaja iz izreka izpodbijanega sklepa, je predlog upraviteljice z dne 23. 9. 2013 sestavni del izreka sklepa in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa. Iz tega predloga pa izhaja, da je upraviteljica predlagala soglasje k plačilu stroškov stečajnega postopka po izvedbi del in po izdanem računu.

8. Pritožnik se v pritožbi sklicuje na odločbi višjega sodišča, ki pa ne ustrezata konkretni situaciji iz tega postopka, saj je šlo v zadevah, na katere se dolžnik sklicuje, za vnaprejšnje plačilo stroškov za delo odvetnika, iz druge zadeve pa tudi ni razvidno, da gre za stroške, ki so nastali po odločbi upravnega organa in glede katerih obstoje posebne okoliščine (glej 7. točko razlogov), ki so v tej zadevi terjale drugačno odločitev.

9. Pritožba ni utemeljena in niso podani razlog, na katere je višje sodišče pazilo po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), zato je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Primerjaj VSL sklep Cst 219/2012 z dne 28. 8. 2012.


Zveza:

ZFPPIPP člen 354, 354/1, 355, 355/3, 355/3-8, 357, 357/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.06.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY2NjY5