<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 269/2013

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2013:CST.269.2013
Evidenčna številka:VSL0077852
Datum odločbe:12.07.2013
Senat, sodnik posameznik:Damjan Orož (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Andreja Strmčnik-Izak
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:predračun stroškov stečajnega postopka - stroški cenitve vrednosti premoženja - občasni stroški stečajnega postopka - soglasje sodišča k plačilu stroškov cenitev

Jedro

Predračun stroškov stečajnega postopka predstavlja le oceno stroškov, ki bodo nastali; ta ocena je pomembna predvsem za oceno, ali stečajna masa zadošča za plačilo stroškov stečajnega postopka, ali pa je treba stečajni postopek zaključiti brez razdelitve upnikom, saj previsoki stroški ne bi opravičevali izvedbe stečajnega postopka, ki je namenjen poplačilu upnikov, ne pa poplačilu stroškov postopka.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom določilo predračun stroškov stečajnega postopka tako, kot je navedeno v upraviteljevem predlogu določitve predračuna stroškov stečajnega postopka, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je bil objavljen 7.6.2013.

2. Zoper navedeni sklep se je upnik pravočasno pritožil in predlagal, naj višje sodišče izpodbijani sklep razveljavi in zavrne predračun stroškov stečajnega postopka. Navaja, da predračun stroškov stečajnega postopka izpodbija v delu, ki se nanaša na oceno stroškov cenitve vrednosti premoženja zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in s tem zaradi nepravilne uporabe materialnega prava. Predvideni strošek 8.000,00 EUR je nerealen. Stroški cenitve nepremičnin v zadevi St 2436/2012, ki se vodi proti J. Z., znašajo 3.405,60 EUR. Gre za stečajna postopka nad zakoncema, večino premoženja pa je v njuni solasti. V tem stečajnem postopku je predmet samostojne cenitve samo ena nepremičnina – delavnica, v drugem stečajnem postopku pa eno stanovanje in parcela. Zato je predlagani strošek cenitve previsok.

3. Upraviteljica je na pritožbo odgovorila, da sta oba stečajna dolžnika solastnika 6 nepremičnin. Dolžnica J. Z. je lastnica še dveh nepremičnin v celoti. M. Z. pa je lastnik delavnice v celoti, poleg tega pa je še solastnik (brez J. Z.) še 8 kmetijskih zemljišč v P. ter še treh nepremičnin in dveh stavb, kar je upraviteljica že navedla v otvoritvenem poročilu. Upraviteljica je že predložila predlog za soglasje k stroškom cenitev v višini 439,40 EUR in 4.526,40 EUR, strošek cenitve za dodatne tri nepremičnine skupaj z dvema stavbama pa predstavlja še dodatnih 30 % vrednosti cenitve v postopku St 2436/2012, kar pomeni, da je cenilec enako računal svoje storitve v obeh postopkih. Dodatno pa je upraviteljica upoštevala še znesek cca 3.000,00 EUR za stroške cenitve vrednosti podjetja v tujini, za kar pa še ni pridobila ustrezne ponudbe. Zato je predlagani predračun stroškov v skladu z zakonom.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Upraviteljica je v predlogu predračuna stroškov stečajnega postopka ocenila stroške cenitev premoženja na 8.000,00 EUR. Pri tem je v otvoritvenem poročilu navedla vse premoženje stečajnega dolžnika, ki ga je našla. Iz opisa stečajne mase je razvidno, da stečajno maso poleg nepremičnin, ki so v solasti stečajnega dolžnika in J Z., predstavlja še bistveno več nepremičnin in tudi delež v družbi G. i. d.o.o., tako da ne držijo trditve v pritožbi, kaj predstavlja stečajno maso v tem stečajnem postopku, katere vrednost bo treba oceniti. Vrednost premoženje stečajnega dolžnika, ki ni tudi v solasti J. Z., bo treba prav tako oceniti, to pa upravičuje tudi bistveno višje predvidene stroške cenitev. Ob tem pa je treba poudariti, da predračun stroškov stečajnega postopka predstavlja le oceno stroškov, ki bodo nastali; ta ocena je pomembna predvsem za oceno, ali stečajna masa zadošča za plačilo stroškov stečajnega postopka, ali pa je treba stečajni postopek zaključiti brez razdelitve upnikom, saj previsoki stroški ne bi opravičevali izvedbe stečajnega postopka, ki je namenjen poplačilu upnikov, ne pa poplačilu stroškov postopka. Stroški cenitev vrednosti premoženja, ki predstavlja stečajno maso, so občasni stroški stečajnega postopka iz 6. točke 3. odstavka 355. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Za plačilo takih stroškov je kljub temu, da so vključeni v potrjeni predračun stroškov stečajnega postopka, potrebno še posebno soglasje sodišča (357. člen ZFPPIPP). To pa pomeni, da se dejanska višina teh stroškov preveri takrat, ko sodišče odloča o predlogu upravitelja za izdajo sklepa o soglasju k plačilu teh stroškov. Glede na obseg premoženja, ki ga bo treba oceniti, višje sodišče oceno zneska teh stroškov ocenjuje kot primerno. Pri tem je po izdaji izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje že tudi izdalo dva sklepa o soglasju k plačilu stroškov cenitev nepremičnin, ki sicer še nista pravnomočna; iz predlogov upraviteljice pa je tudi videti, da je ocena teh stroškov, podana v predlogu predračuna stroškov stečajnega postopka, pravilna.

6. Odločitev sodišča prve stopnje je tako pravilna, zato je višje sodišče ob ugotovitvi, da sodišče prve stopnje tudi ni naredilo nobenih kršitev, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (350. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 366. členom ZPP, pri čemer se pravila ZPP smiselno uporabljajo na podlagi 1. odstavka 121. člena ZFPPIPP), pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (128. člen ZFPPIPP).


Zveza:

ZFPPIPP člen 355, 355/3, 355/3-6, 357.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.04.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY0MDgx