<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep I Cp 573/2018

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.573.2018
Evidenčna številka:VSL00010464
Datum odločbe:13.03.2018
Senat, sodnik posameznik:Karmen Ceranja
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:sklep o stroških - obrazložitev sklepa o stroških - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - kršitev pravice do pritožbe - nagrada in stroški izvedenca - pravica izvedenca do nagrade in povračila stroškov - nagrada za dopolnilno izvedensko mnenje

Jedro

Izpodbijani sklep je res procesni sklep o stroških, kjer zadostuje kratka in strnjena obrazložitev, vendar morajo biti v sklepu vseeno podani bistveni razlogi, ki omogočajo preizkus njegove pravilnosti. Izpodbijani sklep tega standarda ne dosega. Glede odmere stroškov je v njem navedeno le, da je sodišče upoštevalo veljavni Pravilnik o sodnih izvedencih ter dejansko opravljeno delo v konkretni zadevi in da so priglašeni stroški (nagrada v znesku 572,00 EUR in stroški v višini 64,56 EUR) v celoti utemeljeni in nima razlogov o odločilnih dejstvih.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sodnemu izvedencu dr. R. B. za opravljeno izvedensko delo odmerilo nagrado in stroške v skupnem znesku (bruto) 636,56 EUR.

2. Proti navedenemu sklepu se je pravočasno pritožil tožnik, ki trdi, da ima izpodbijani sklep pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti. Sodišče v obrazložitvi ne navede specifikacije stroškovnika izvedenca, do katerega bi se tožeča stranka lahko opredelila ali se z njim seznanila v sklepu, s čimer ji je bila odvzeta pravica do izjave in obrazložitve sodne odločbe, ki je ustavno varovana kategorija (22. člen Ustave RS). Sodišče dejansko sploh ni navedlo iz katerih razlogov je napravilo svoj materialnopravni sklep, temelječ na 48. členu Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, ki se sicer nanaša samo na študij spisa. Druge materialnopravne podlage sodišče ne navaja. Poleg tega je treba izpodbijani sklep odpraviti, saj je bil izvedenec pri izdelavi mnenja pristranski in je mnenje izdelal nevestno in v nasprotju s pravili stroke. V izogib nepotrebnemu ponavljanju, se tožnik v utemeljitev in potrditev tega pritožbenega razloga v celoti sklicuje na odgovor tožnika na izvedensko mnenje in zahtevo tožnika za izločitev izvedenca z dne 29. 9. 2017, vsebino katerega naj sodišče v celoti vzame kot del trditvene in dokazne podlage te pritožbe, skupaj z vsemi predlaganimi dokazi, ki so relevantni za to pritožbo.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Izpodbijani sklep je res procesni sklep o stroških, kjer zadostuje kratka in strnjena obrazložitev, vendar morajo biti v sklepu vseeno podani bistveni razlogi, ki omogočajo preizkus njegove pravilnosti. Izpodbijani sklep tega standarda ne dosega. Glede odmere stroškov je v njem navedeno le, da je sodišče upoštevalo veljavni Pravilnik o sodnih izvedencih ter dejansko opravljeno delo v konkretni zadevi in da so priglašeni stroški (nagrada v znesku 572,00 EUR nagrade in stroški v višini 64,56 EUR) v celoti utemeljeni in nima razlogov o odločilnih dejstvih.

5. Sodišče prve stopnje je s takšno obrazložitvijo kršilo tožnikovo pravico do pritožbe, saj tožniku ni obrazložilo svoje odločitve. Podana je absolutno bistvena kršitev določb postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, zato je bilo treba sklep sodišča prve stopnje v skladu z določbo 3. točke prvega odstavka 365. člena ZPP razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

6. Sodišče prve stopnje naj v ponovljenem postopku odmero stroškov obrazloži, poleg tega pa naj bo pozorno tudi na določbo prvega odstavka 249. člena ZPP, iz katere izhaja, da ima izvedenec pravico do nagrade, ko opravi nalogo, ki mu je naložena s sklepom sodišča. Pri presoji, ali je izvedenec opravil naloženo delo, sicer ni pomembno, ali se stranke strinjajo z vsebino mnenja. Prav tako ni pomembno, ali bo sodišče v dokaznem postopku sprejelo izvedenčeve ugotovitve ali ne. Pomembno je le, ali je izvedenec izpolnil svojo nalogo, kar pa bo v okoliščinah konkretnega primera, ki so nastale šele po izdaji izpodbijanega sklepa in jih sodišče ni moglo upoštevati, treba šele ugotoviti. Tožnik je namreč dne 29. 9. 2017 (po izdaji sklepa o odmeri stroškov izvedencu) podal obširne pripombe na izvedensko mnenje. Sodišče je izvedenca s sklepom z dne 4. 12. 2017 pozvalo, da na te pripombe odgovori, izvedenec pa je z vlogo (ki jo je sodišče prejelo 9. 2. 2018) sporočil, da pisnega dopolnilnega mnenja ne bo izdelal zaradi „žaljivega in zaničujočega odgovora zastopnika tožeče stranke“. Sodišče je s sklepom z dne 14. 2. 2018 izvedenca dr. R. B. razrešilo1 in postavilo drugega izvedenca. Ker plačilo za pisno izdelavo izvida in mnenja zajema tudi morebitna nadaljnja ustna ali pisna podana izvedenčeva pojasnila v zvezi s pripombami strank k mnenju2, ki jih izvedenec v tem postopku očitno ne more več podati, naj se sodišče prve stopnje pred ponovno izdajo sklepa najprej opredeli o tem, ali in če, kako, to vpliva na odmero nagrade in stroškov.

7. Odločitev o stroških pritožbenega postopka temelji na tretjem odstavku 165. člena ZPP.

-------------------------------
1 Iz obrazložitve:“...je sodišče presodilo, da izvedenec ni več primeren za sodelovanje v tem postopku, saj očitno ne more mimo zamer, ki jih goji do tožnika...“
2 Nagrada za izdelavo dopolnilnega izvida in mnenja po drugem odstavku 51. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih pripada izvedencu (še)le takrat, ko mora odgovoriti na dodatna vprašanja, ki jih sodišče od njega še ni terjalo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 249, 249/1, 339, 339/2, 339/2-14

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (2010) - člen 51, 51/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.05.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE4Mjk3