<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 9/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:I.CPG.9.2017

Evidenčna številka:VSL0085602
Datum odločbe:01.03.2017
Senat, sodnik posameznik:Lidija Leskošek Nikolič (preds.), Milojka Fatur Jesenko (poroč.), Maja Jurak
Področje:POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:poslovni prostori - najemna pogodba - nalog za izpraznitev poslovnega prostora - res iudicata - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave

Jedro

Drugačen datum oziroma rok za izpraznitev in izročitev poslovnih prostor ter drugačen razlog za izpraznitev pomeni, da gre za različne zahtevke, ki privedejo do drugačnih posledic v zvezi z izpraznitvijo poslovnih prostorov za toženca.

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo zahtevo za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora z dne 14. 10. 2016. Ugotovilo je, da je tožeča stranka že dne 23. 5. 2016 podala identičen predlog za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora št. L-4 v skupni izmeri 14,57 m2 v pritličju na naslovu G., na podlagi katerega je sodišče že izdalo nalog za izpraznitev poslovnih prostorov opr. št. Plg 000 z dne 7. 6. 2016, ki je postal pravnomočen dne 29. 6. 2016. Ker je stvar že pravnomočno razsojena, je na podlagi 274. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) tožbo zavrglo.

2. Tožeča stranka je vložila pravočasno pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov in predlagala, da sodišče druge stopnje sklep spremeni tako, da izda nalog za izpraznitev poslovnih prostorov.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Pritožnik utemeljeno opozarja, da je predmet tega spora zahteva za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora v roku 8 dni, in sicer iz razloga, da najemodajalec prepreči, da se ne bi najemna pogodba, sklenjena za določen čas, v skladu z 11. členom te pogodbe in smiselno v skladu z 2. odstavkom 27. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74 – 87/2011, ZPSPP), štela za obnovljeno še za čas enega leta (od 9. 10. 2016 do 9. 10. 2017). Na podlagi naloga za izpraznitev poslovnih prostorov Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Plg 000 z dne 7. 6. 2016, ki je postal pravnomočen dne 29. 6. 2016, ki se sicer resda nanaša na isti poslovni prostor, pa je bilo najemniku naloženo, da najkasneje do 25. 5. 2017 izprazni predmetni poslovni prostor. Pritožnica pravilno opozarja, da v vmesnem časovnem obdobju ne obstaja pravnomočni nalog za izpraznitev poslovnih prostorov. S pravnomočnim nalogom za izpraznitev poslovnih prostorov Plg 000 je bil upoštevan enoletni odpovedni rok in je zato nalog izvršljiv šele 25. 5. 2017, ko bo potekel enoletni odpovedni rok. V tej zadevi pa je tožeča stranka z zahtevo za izdajo naloga za izpraznitev poslovnih prostorov z dne 14. 10. 2016 zahtevala izpraznitev v 8. dneh. Iz navedenega je razvidno, da gre res za spore v zvezi z istim poslovnim prostorom med istima strankama, toda predmet zahtevka in njegova podlaga sta drugačna. V zadevi Plg 000 je najemodajalec zahteval odpoved najemne pogodbe brez posebnega razloga z odpovednim rokom enega leta v smislu 24. člena ZPSPP, v tem postopku pa zahteva izpraznitev poslovnega prostora zaradi poteka najemne pogodbe (brez odpovedi) z dnem 9. 10. 2016. Drugačen datum oziroma rok za izpraznitev in izročitev poslovnih prostor ter drugačen razlog za izpraznitev pomeni, da gre za različne zahtevke, ki privedejo do drugačnih posledic v zvezi z izpraznitvijo poslovnih prostorov za toženca (tako tudi VS RS sodba II Ips 344/2008).

5. S tem se pokaže, da je sodišče prve stopnje nepravilno štelo, da gre za stvar, o kateri je bilo že pravnomočno razsojeno in v posledici tega tožbo zavrglo. Tožeči stranki zato ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem, kar predstavlja bistveno kršitev določb po 8. točki 2. odstavka 339. člena ZPP. Glede na navedeno je bilo treba pritožbi ugoditi in izpodbijani sklep razveljaviti ter zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

ZPSPP člen 24, 27, 27/2. ZPP člen 274, 339, 339/2, 339/2-8.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
31.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA4Mjg4